Tisk článku

Rada ani zastupitelstvo nechtějí žádný poradní orgán – komise ani výbory

Prakticky ve všech obcích si rady obcí zřídily komise, aby jim radily ve věcech, kterým členové rady nerozumí a neorientují se v nich. Ze stejného důvodu si zastupitelstva zřizují výbory.

Dva výbory jsou povinné ze zákona o obcích a to kontrolní a finanční. Další jsou nepovinné a záleží jen na zastupitelstvu, zda je zřídí. Stejně tak rada města a komise.

Už několikrát jsem na zasedání zastupitelstva navrhla zřízení výboru pro životní prostředí a klimatické změny. Proč? Především proto, že tento výbor by měl být poradním orgánem zastupitelstva, v němž většina zastupitelů nemá vzdělání ani zkušenosti s ochranou životního prostředí a klimatickými změnami.

Svědčí o tom i prohlášení starosty, že se jedná o výbor pro klimatizační změny. Je přece velký rozdíl mezi klimatem, což je dlouhodobý stav počasí a klimatizací, což je zařízení pro úpravu teplot uvnitř budov nebo dopravních prostředků.

Moje návrhy na zřízení výboru byly vždy zamítnuty, i když jsem předložila i návrh činnosti tohoto výboru.

1. Klimatické změny a dokument „Adaptační strategie města ke změně klimatu

2. Zadržování dešťové vody.

3. Zachování co nejvíce stávajících stromů a keřů bez zbytečného poškozování, zakomponování stávající vegetace do projektů revitalizací.

4. Promyšlená výsadba nové vegetace a náhradní výsadby za smýcenou zeleň s ohledem na druhy schopné přizpůsobit se měnícím se klimatickým podmínkám.

5. Stanovit „Koncepce údržby veřejné zeleně ve městě Neratovice“ a „Pravidla údržby města Neratovice“.

6. Stanovit pravidla údržby trávníků v přírodním stylu, zamezit fragmentaci zeleně.

7. Spolupráce s odborem životního prostředí a odboru správy majetku – kontrola projektů výstavby s ohledem na zachování zeleně a zvýšení jejího množství.

Považovala jsem za nutné zřídit tento výbor i vzhledem k tristní situace na odboru životního prostředí, kde se zaměstnanci městského úřadu střídají jeden za druhým a jen málokdo z nich má odborné vzdělání související s ochranou přírody, jak by mělo být. Ale není.

Anna Spěváčková

Názory

05.10. 10:40Anna Spěváčková
Peter Staněk, 2. díl:Chcete-li ovládat..
07.10. 12:19Anna Spěváčková
Dnešní jednání se starostou Kroužeckým
07.10. 19:07jj,
stará známá
16.10. 12:00Martin
starosta je jen loutka
16.10. 13:45A
koo to překvapí???!!
10.10. 07:30Jana
ježiši,holínky
10.10. 07:33Jana
oprava:
10.10. 14:10chodec po nera
záhon u Kohouta
10.10. 14:37Anna Spěváčková
záhony s květinami
16.10. 09:15Dr. Novák
Výbory a komise
16.10. 13:48Anna Spěváčková
mýlíte se....
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz