Tisk článku

A opět se bude sekat a sekat, žádný hmyz nebude mít šanci

Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D. autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura navrhl údržbu travnatých ploch v Neratovicích.

Jedná se o veškeré travnaté plochy nacházející se na území města (v majetku města, případně veřejná prostranství). Travnaté plochy jsou složeny z nejen z travních druhů (jednoděložných rostlin tzv. trav), ale i z mnoha druhů dvouděložných rostlin (plevelů neboli tzv. divokých rostlin), které kvetou a jsou hostitelskými rostlinami pro mnoho druhů hmyzu.

Travnaté plochy jsou na území města rozděleny do 4 tříd údržby a to:

I. - 8 sečí ročně (reprezentační plochy, nejčastěji navštěvované plochy)

- náměstí

- parčík před kostelem v Lobkovicích

- dětské hřiště v Byškovicích

- psí hřiště Kojetická

- dětské hřiště Korycany

- dětské hřiště Na Výsluní - s lanovkou

II. - 6 sečí ročně (tzv. pobytové plochy)

- všechna sídliště

III. - 4 seče ročně

- ostatní území včetně Korycan, Byškovic, Mlékojed

IV. - 2 seče ročně (tzv. extenzivní plochy, mozaikovitá seč, sena/otavy)

- louka Mánesova (vysekávat pouze cesty pro pěší)

- louka pod vedením vysokého napětí U závor/Nerudova

- lesík Kojetická (pravidelně obsekávat pouze cesty, odpadkové koše, herní prvky, okolí suchého trvalkového záhonu)

- Byškovický rybník (vysekávat pouze cesty)

- Lobkovice Palackého ul. - tzv. majálesová louka

Komentář Anna Spěváčková:

Nikde ve městě nemáme intenzivní trávníky, to jsou takové trávníky, které se musí často sekat, aby zhoustly, jako jsou golfové trávníky nebo na hřištích. Jsou zavlažované, hnojené, provzdušňované a dosévané. Ty je možné sekat 8x ročně i vícekrát, ale u nás ve městě je to zbytečné.

Všechny plochy v Neratovicích jsou tzv. extenzivní. Rostou na nich různé druhy plevelů a tzv. divokých rostlin.

Potřebujeme plochy, na kterých se může vyvíjet hmyz.

Ten musí na zelené rostliny naklást vajíčka, z nich se vylíhne larva či housenka živící se částmi rostlin, zakuklí se a z kukly se pak líhne dospělec, což může být brouk, motýl nebo jiný hmyz. Stádium kukly může chybět např u kobylek či sarančat nebo jiného hmyzu.

Potřebujeme plochy, na kterých budou kvést divoké byliny jako potrava pro včely, motýli apod.

Pokud budou zelené plochy neustále sekané, žádný hmyz nebude. Nebudou ani hmyzožraví ptáci.

Moudrá města už omezují počet sečí, aby mohly rostliny vykvést a poskytovat potravu včelám, čmelákům, motýlům a jinému hmyzu.

V mnoha městech se prosazuje tzv. mozaiková seč. Část plochy se poseká a část nechá neposekaná. Pak se sekání prostřídá.

Jenže u nás se opět dělá vše ve po staru. Zase naše děti a vnoučata nebudou znát kvetoucí rostliny, neuvidí motýla ani včelu nebo čmeláka. Neupletou si věneček ze sedmikrásek. Je možné tomu zabránit? Bude se zase radnice ohánět tím, že pasport ploch dělal odborník nad jiné znalý? Přece přednáší na vysoké škole a publikuje. Ale nezná neratovické poměry. Zřejmě nezná ani nové trendy přírodě blízké údržby travnatých ploch.

Anna Spěváčková

Názory

19.06. 21:25Alena
sekat častěji
19.06. 22:19Anna Spěváčková
ne
20.06. 07:26Iva
poslední věta
20.06. 08:32Anna Spěváčková
historie pasportizace ploch
20.06. 09:15Alena
Za socíku by jste
20.06. 12:07Anna Spěváčková
ano, bylo jinak...
24.06. 04:16Koníček
Nostalgie.
24.06. 13:28Anna Spěváčková
jaká nostalgie, skutečnost...
29.06. 05:57Koníček
V tomto svém příspěvku
20.06. 13:17Karel
je to tak
23.06. 21:30Jiří
Tráva v Neratovicích
24.06. 13:45Anna Spěváčková
sekání
25.06. 09:17Anna Spěváčková
to není můj problém!
26.06. 17:14Honza
Ječmen myší
27.06. 10:12Anna Spěváčková
no ano, pohádkový Honza....
09.07. 15:57Fany
ovísek myší
09.07. 20:57Šimon
otázka
10.07. 08:31Fany
Ovísek myší, neboli ječmen myší...
10.07. 09:09Anna Spěváčková
sekání
11.07. 15:07Fany
ječmen myší
27.06. 10:41Anna Spěváčková
výbor pro ŽP a klimatické změny
11.07. 19:12No
povolení
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz