Tisk článku

Otevřený dopis architektovi Rujbrovi od MUDr. Viery Zimové, psychiatra

Zasedání zastupitelstva dne 27. 5. 2020, na kterém se mělo jednat o stavbě nové polikliniky, bylo skončeno po deseti minutách - koalice zablokovala hlasování. Na prezentaci s arch. Rujbrem k poliklinice 1. 6. 2020 se po více než třech hodinách nevyřešilo nic.

Vážený pane architekte,

reaguji na Váš mail ohledně připomínek k projektu.

Co se týče samotné ordinace psychiatra-již tam byly dělány úpravy dle mých připomínek, takže tam výhrady nemám. Jediná připomínka-společná čekárna psychiatra a psychologa je oddělena dle projektu jakousi příčkou s dveřmi. Jen chci upozornit, že příčka nemůže být v žádném případě z čirého průhledného skla. Návštěva psychiatra je ještě pořád v naší společnosti stigma a je nepřípustné (na malém městě obzvláště), aby každý kolemjdoucí viděl z chodby, kdo čeká v čekárně u psychiatra. Tolik k samotné ordinaci.

K ostatním místnostem v mém podlaží: není mi jasné, pro koho jsou určeny místnosti 1 .NP a sice 1.34 až 1.40 nazvané jako “zázemí lékařů“, když jediným lékařem na tomto patře jsem dle projektu JÁ! Mám u ordinace vlastní zázemí, které velikostně odpovídá i mému stávajícímu zázemí, jiné nepotřebuji. I ostatní (psycholog, RHB, optika, laboratoře, lékárna, úklid a lékaři v ostatních podlažích) mají vlastní zázemí.

Dle vyhlášky 92/2012 Sb je ambulantní provozovatel zdrav. Služeb povinen mít pro personál (cituji): „sanitární zařízení pro zaměstnance“ (mám v zázemí u ordinace), „skladovací prostory“ -dle vyhlášky lze nahradit skříněmi (mám v zázemí) a „místnost pro odpočinek zaměstnanců, pokud je zřízena“ (tj. nemusí být zřízena). Ohledně zákona 361/2007, který specifikuje pojem „sanitární zařízení“ - cituji: „Šatna musí být zřízena pro zaměstnance, který musí nosit pracovní oděv a nemůže se z hygienických, epidemiologických nebo jiných důvodů převlékat v jiném prostoru“ (já pracuji v civilu a i ti, co nosí pracovní oděv, se převlékat v jiném prostoru můžou a sice ve svém zázemí, žádnou velkou společnou šatnu zákon neukládá). Cituji dále: „Pokud vzhledem k povaze práce není nezbytná po jejím ukončení celková očista těla, musí být pro zaměstnance zajištěna umývárna nebo dostačující počet umyvadel s tekoucí teplou vodou“ (umyvadlo s teplou vodou máme také všichni v rámci zázemí a celkovou očistu těla nepotřebujeme). Takže se jedná o zbytečné místnosti, které poté, co se toto zázemí u každé ordinace přidalo, měly být zrušeny a za které já osobně nemám v úmyslu platit v rámci nájmu ani korunu.

Dále mi není jasné, k čemu je zde recepce, když na každé poliklinice jsou jasně dané cedule i se směrovými šipkami, kde co je a kde kdo ordinuje. V drtivé většině poliklinik tyto cedule naprosto stačí. S recepcemi se setkávám jen u zdrav. zařízení, které sdružují společné ambulance obdobného typu (např. mammacentrum, ambulance v nemocnicích atd). Tam v nich někdo jen „nesedí a nepije kafe“, ale opravdu mají svoji funkční náplň práce - jako třeba registrace příchozích do systému, přiřazování k jednotlivým ambulantům, hledání zdravotních karet atd. Toto na poliklinice vůbec není potřeba-ordinujeme každý zcela samostatně. Recepce zde zcela postrádá smysl-další zbytečná místnost.

Tímto se dostáváme k připomínkám k samotnému projektu jako takovému-což je tou hlavní příčinou protestů lékařů a to je zbytečně velká „megalostavba“ včetně zbytečného atria. Vycházím z logického předpokladu přímé úměry-čím větší stavba, tím větší jak stavební náklady, tak náklady na údržbu (elektřina, úklid atd) a tím vyšší nájmy. Kdyby váš projekt byla klasická budova s chodbou a ordinacemi na obou stranách, byla by poliklinika menší a bezpochyby náklady na stavbu i údržbu nižší (a nájmy také). I pokud budu vycházet z již stávajícího projektu-i tam se dá ušetřit spousta místa a to nejen eliminováním výše zmiňovaných zbytečných místností, ale eliminováním dalších zbytečných prostor. Kdyby např. místo zbytečného atria (uprostřed parku? K čemu? 1-2 hodiny to pacienti bez „kontaktu s přírodou“ zvládnou…) vedla přes tento prostor atria chodba prostředkem a kolem ní oboustranně výtahy a schodiště, jistě by se zbytek polikliniky také výrazně zmenšil (jak uvedl i Ing. Matějka).

Nebudu ale dál bojovat s větrnými mlýny – již jsem tímto ztratila dost času i energie a výsledek je ten, že město místo aby Vám zadalo změnu projektu za účelem zmenšení a úspory, pošle Vás radši za námi, abyste s námi řešil, zda obrazně řečeno „chceme příčku víc vpravo nebo vlevo“ a zcela ignoruje primární důvod našeho protestu.

Pan starosta odpověděl paní Rajnyšové (RHB) : „investorem je město, lékaři budou nájemníci, čili město bude odpovídat za finance“. Pokud je toto přístup města, budu tedy vycházet z toho, že jsem -jak nám bylo naznačeno - „pouhý nájemník“ a zaujmu tento přístup. Takže teď tedy budu mluvit z pozice nájemníka: ať už si město postaví cokoli, cena nabízeného nájmu bude pro mne určující, zda se zde vůbec stanu nájemníkem. Nyní platím za ordinaci, sesternu, zázemí včetně wc a čekárnu 180kč/m2 + cca 2000 kč služby (úklid společných prostor, výtah, společná elektřina atd). Vzhledem k tomu, že beru v potaz, že prostory zde budou nové a mnohem kvalitnější, jsem ochotna zde platit nájemné o něco vyšší - cca o 50 kč/m2 navíc (což je adekvátní lokalitě Neratovic) + cenu za služby (to předpokládám, že bude + - stejná). Tuto výši budu hradit za stejné místnosti mnou užívané jako nyní a za služby zahrnující údržbu SKUTEČNĚ POTŘEBNÝCH společných prostor. Nehodlám splácet v nájmu to, že si někdo jiný poručil neúčelně velkou stavbu, nehodlám platit za žádné zbytečné společné prostory jako „zázemí lékařů“, nebo „recepce“ atd. když je k práci nepotřebuji a zákon je neukládá, natož jakýkoli náklad spojený s provozem atria. Tolik tedy za mne jakožto za potenciálního „nájemníka“. Pokud město skutečně chce postavit polikliniku pro lékaře, mělo by v první řadě při výběru či při úpravě tohoto projektu (s ohledem na celkovou cenu a návratnost investice) vycházet především z toho, jaké nájemné je pro nájemníky adekvátní a přijatelné.

Na závěr se omlouvám za dlouhý dopis, ale pokládala jsem za přínosné vysvětlit Vám, že vůči kvalitě Vaší práci jako takové nikdo nemá nejmenších námitek, protože předpokládám, že jste postupoval dle nějakého zadání a požadavků od města. Absolutně nepochybuji, že pro jiný typ zařízení je tento projekt krásný, ba přímo nadstandardní a luxusní. Ale každý nadstandard a luxus něco stojí a to je to, co poliklinika, kde skutečným investorem jsou daňoví poplatníci, nepotřebuje. Námitky tedy nejsou vůči Vaší práci, ale vůči městu, které tyto požadavky zadalo a výběr projektu v této podobě vybralo bez konsultace s lékaři, které postavilo před hotovou věc. Neboli -zcela nehospodárně preferuje zbytečně velkou stavbu se zbytečnými neužitečnými prostory, čímž zbytečně naroste cena, která je hrazena z peněz daňových poplatníků a s náklady také naroste cena, která bude hrazena z kapes lékařů jakožto nájemníků.

Ale na rovinu - pokud tento výběr zvýší neadekvátně nájmy, tak tam ti „nájemníci“ prostě nepůjdou. Zůstanou kde jsou, nebo půjdou jinam a drobné technické připomínky typu „příčka sem, wc tam“ , kterými město argumentuje, jak lékařům vychází s projektem vstříc, se stanou tím pádem zcela bezpředmětnými. Nehledě na to, že změny typu „přidané wc a zázemí k ordinacím“ rozhodně původní cenu nenavýšily na dvojnásobek, jak se někteří snaží mezi občany prezentovat.

S pozdravem

MUDr. Viera Zimová, psychiatr


Názory

09.06. 23:16Anna Spěváčková
Prezentace polikliniky dne 1.6. 2020
10.06. 12:55Anna Spěváčková
Odpověď starosty na dopis MUDr. Zimové
09.06. 23:17Anna Spěváčková
Prezentace polikliniky 1. 6. 2020 v 17.0
10.06. 11:51Anna Spěváčková
Odpověď arch.Rujbra na dopis MUDr.Zimové
11.06. 14:14Martin Růžička
Je hezké, že se odvolává
10.06. 11:52Anna Spěváčková
Odpověď arch.Rujbra na dopis MUDr.Zimové
10.06. 11:54Anna Spěváčková
Odpověď arch.Rujbra na dopis MUDr.Zimové
11.06. 14:31Martin Růžička
On do plochy čekárny
11.06. 14:48Anna Spěváčková
To není řešení. Je nutné tomu zabránit..
10.06. 11:55Anna Spěváčková
Odpověď arch.Rujbra na dopis MUDr.Zimové
10.06. 20:56Anna Spěváčková
Reakce paní MUDr. V.Zimové na p. Rujbra
10.06. 20:57Anna Spěváčková
Reakce paní MUDr. V.Zimové na p. Rujbra
10.06. 20:58Anna Spěváčková
Reakce paní MUDr. V.Zimové na p. Rujbra
10.06. 21:01Anna Spěváčková
Reakce paní Rajnyšové na R. Kroužeckého
10.06. 21:11Anna Spěváčková
Odpověď starosty paní Rajnyšové:
10.06. 21:05Anna Spěváčková
Reakce pana MUDr. Dupala:
11.06. 14:21Martin Růžička
Moc hezky napsané
13.06. 20:30Daniel
kritika
14.06. 07:47lucie
kritika
14.06. 22:10Pavel
Doktori vedi?
14.06. 22:14Petr
no jistě!
15.06. 21:34Martin Růžička
Je rozdíl
14.06. 08:38Alena
Jestli to nebude tím,
15.06. 11:03Daniel
odpovím
15.06. 21:53Martin Růžička
Nemusí to být korona
15.06. 22:53Anna Spěváčková
je to tak?
16.06. 13:32Daniel
ok
17.06. 20:02Martin Růžička
Poliklinika je na pohled hezká
18.06. 16:15Daniel
chyby
19.06. 13:14Martin Růžička
Aha ... takže se bojíte
19.06. 14:09Daniel Růžička
Aha...
další názory...
26.06. 00:50Jan Baštecký
recepce
26.06. 21:44Martin Růžička
To musí říct lékaři
27.06. 10:37No
a tak jako
27.06. 14:04Jan Baštecký
Recepce
27.06. 17:12Jan Baštecký
recepce
další názory...
15.06. 21:30Martin Růžička
Jako pacient
15.06. 15:50Eva
lékaři z Prahy
15.06. 21:39Anna Spěváčková
lékaře potřebujeme...
16.06. 13:38Daniel
Okolí
17.06. 11:06Josef
Jak to bylo s privatizací byt. fondu?
17.06. 12:16Anna Spěváčková
nevíme, co se děje v zákulisí....
17.06. 16:26Josef
Děkuji
17.06. 12:00No
někteří lékaři
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz