Tisk článku

Osm zastupitelů požádalo o svolání zastupitelstva

Čím dál více zastupitelů si stěžuje, že nemá dostatek informací nebo dokonce žádné informace o projektech a plánované výstavbě ve městě. Podle zákona o obcích musí starosta svolat zasedání, když o to požádá třetina členů zastupitelstva.

Zastupitelé ani občané nejsou soustavně a kompletně informováni o plánované výstavbě polikliniky, chybí údaje o připravované rekonstrukci Společenského domu, chystají se další výdaje spojené s vegetačními úpravami ploch na koupališti a s rekonstrukcí jeho zázemí, stále je ve hře vybudování přístaviště na louce v Lobkovicích a kdo ví, co má ještě město v „šuplíku“.

Je prakticky připraven nový územní plán, který nahrává developerům a investorům. Pokud bude schválen, město se rozroste do volné krajiny, zmizí orná půda a spousta zeleně i uvnitř města. Vloni k němu podalo 1 430 občanů celkem 270 námitek a připomínek, město přihlédlo pouze ke 24, k 6 jen částečně.

Nespokojenost dospěla tak daleko, že čtyři zastupitelé a osmdesát občanů poslalo Městu Neratovice, radě a zastupitelstvu otevřený dopis, v němž požaduje větší otevřenost a lepší komunikaci, transparentní informovanost a otevřenou diskuzi i v souvislosti s novou poliklinikou.

Situace opravdu není dobrá. V zápisech ze zasedání zastupitelstva postupně mizí podrobnosti o konkrétním obsahu vystoupení zastupitelů i občanů. Nevyšly červnové Listy. Když kvůli epidemii koronaviru bylo zrušeno březnové zasedání zastupitelstva a další se konalo v omezeném rozsahu až 22. dubna (bez odůvodnění bylo zrušeno vystoupení občanů), starosta města R. Kroužecký stanovil další zasedání až na 24. června 2020.

To bylo důvodem, že více než jedna třetina členů zastupitelstva - sedm zastupitelů a jedna radní (Hornák, Landová, Prošková, Sloup,, Soukupová, Spěváčková, Vebr, Vojtová) - požádalo podle zákona o obcích starostu o svolání zasedání zastupitelstva mimo stanovený termín. Podle paragrafu 92 je starosta povinen zasedání svolat do 21. dnů od doručení žádosti.

Starosta svolal veřejné zasedání zastupitelstva na 27. května 2020 na 16.00 hod do sálu Společenského domu.

Nejdůležitější body programu:

- Přesunutí plochy P45 DV (doprava vodní/ dopravní vybavenost) v návrhu
nového ÚP z lokality lobkovické louky do původně uvažované lokality pod jez

- Projednání projektu nové polikliniky

- Změna technického řešení protipovodňových opatření v úseku umlékojedské pískovny

- Projednání částí návrhu nového územního plánu

Bohužel, na zasedání nebude přítomen arch. A. Rujbr, projektant nové polikliniky, ke které mají výhrady nejen lékaři, ale i občané a zastupitelé.

Proto starosta R. Kroužecký svolal do Společenského domu na pondělí 1. 6. 2020 od 17:00 veřejnou prezentaci projektu městská poliklinika do malého divadelního sálu ve Společenského domu. Svou přítomnost přislíbil projektant polikliniky arch. Adam Rujbr.

Anna Spěváčková

Názory

26.05. 14:53Jaroslav
nerozumím
27.05. 08:46Martin Růžička
Logika pláče
28.05. 09:11Martin Růžička
Tak to po včerejšku
27.05. 19:32Martin Růžička
Proč paní Spěváčková
27.05. 21:43Jaroslav
proč?
27.05. 22:49Anna Spěváčková
no, byl.
27.05. 23:09Anna Spěváčková
Já jsem souhlasila!!!!! To byl omyl!!!!!
28.05. 07:10Martin Čejka
pohrdání občany
28.05. 09:00Bohouš
kabaretní zastupitelstvo
01.06. 13:02Martin Růžička
A to nechápu
28.05. 09:10Martin Růžička
??
28.05. 09:10Ivana Kelinová
Není třeba se omlouvat
29.05. 13:20Anna
..........
27.05. 23:29Anna Spěváčková
prohlášení starosty na facebooku
28.05. 09:12Martin Růžička
Měl to rychle napsané
28.05. 09:37Anna Spěváčková
pravda vyšla najevo
28.05. 10:23Jiřina
slabý článek
28.05. 23:03někdo
Štěrba?
28.05. 13:10Petr
co dal?
28.05. 10:50Tom
Proboha!
29.05. 00:29Anna Spěváčková
A vy jste kdó??? :-)))
29.05. 08:49Tom
No...
29.05. 09:37Anna Spěváčková
Tomovi
29.05. 11:23Tom
Děkuji
29.05. 12:11Anna Spěváčková
kdyby....
29.05. 12:45Tom
Nádhera!
29.05. 13:16Anna Spěváčková
Nejste také "Milion" nebo z koalice?
29.05. 13:54Tom
A je to tady
29.05. 14:34Míra
Roman
29.05. 00:15Anna Spěváčková
reakce P Novotného na prohlášení starost
29.05. 00:16Anna Spěváčková
reakce P Novotného na prohlášení starost
30.05. 09:54Jiri Navratil
Poliklinika v nemocnici.
30.05. 12:18Anna Spěváčková
městská nemocnice
01.06. 13:14Martin Růžička
Kolik je v nemocnici
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz