Tisk článku

Město opět rozdávalo dotace, spornou dotaci dostal i spolek Futura academica

V některých případech je to nutná podpora lidem, aby vůbec něco ve městě fungovalo, v jiných spíš vítaný „prezent“ kamarádům a vyžírkům.

Je pravda, že je od sebe rozlišit je někdy těžké až nemožné. Ale tomu by se dalo předejít, kdyby byly žádosti určitou dobu zveřejněny, aby se každý k nim mohl vyjádřit. Na zasedání zastupitelstva, kde se mají schvalovat dotace, by měly přijít všechny osoby nebo zástupci seskupení a tam by si museli obhájit žádost o dotaci. Pokud by se nedostavili nebo neobhájili, měli by smůlu.

V podkladech pro zastupitele je uvedeno, že v řádném termínu bylo přijato 54 žádostí, z toho 29 na podporu sportu a 25 na podporu vzdělávání a kultury. Byly navrženy žádosti na vyřazení: Divadelní spolek 1.ND – pozdě dodal vyúčtování za rok 2019, A. Fabíková – dotace není učena pro podnikatele.

Dotační výbor zasedal v únoru ve složení: zastupitelé Poříz, Rajchertová (oba koalice), Soukupová, Sloup (oba loajální opozice), úřednice městského úřadu Kučerová a Melicharová. Pan Bohun se omluvil, poslal svůj návrh na rozdělení elektronicky. . 

(Jste si jisti, že tato komise zaručuje objektivní posouzení žádostí?)

Dotační výbor měl k dispozici celkovou částku ve výši 2,6 miliony, z toho na oblast sportovní

2 miliony, a 600 tisíc na oblast kultury a vzdělávání. (To je rozdíl, co?) Částka, kterou požadovali zájemci, činila 4,3 mil. Korun.

Nejvyšší přidělená částka byla „přiklepnuta“ Tělovýchovní jednotě Neratovice a.s. - 0,5 mil.. Ale pozor, velmi vysoké částky určené hlavně TJ Neratovice jsou součásti rozpočtu města! Ten na rok 2020 ještě není zveřejněn (v polovině dubna!) na webu města, ačkoliv patří mezi POVINNNĚ zveřejněné informace.

Vlastně jsem se chtěla rozepsat jen o žádosti spolku Futura akademica z.s., který je důkazem, že se dotační komise příliš nesnažila prokázat věrohodnost žadatelů a žádostí.

Spolek Futura academica z.s. uváděl, že žádá podporu 25 tisíc na tvorbu mikrobiotopů a ekologie a na prezentaci a popularizaci činnosti  spolku.

Víte, co je mikrobiotop? Je to úkryt pro rozmnožování hmyzu – samotářských včel, vos, brouků i hadů (ač nejsou hmyz). Může to být hromada starého dřeva, kamenů, drobné prohlubeniny s vodou, plocha s kvetoucími planými rostlinami...tedy nic, co by se nedalo pořídit bezplatně z přírodních zdrojů. Vytvořit taková místa si může na své zahradě každý. Stejně tak si může permakulturní

(= trvale se obnovující)  zahradu založit každý zahrádkář, který pozoruje, co se děje v přírodě, a nepotřebuje na to dotaci.

Je zajímavé, že když jsem bojovala za zachování Kostomlatských sadů s tisíci samotářských včel, nikdo z onoho spolku se ke mně nepřipojil.

A tvorba ekologie? To je naprostý nesmysl. Mohl by mi někdo z tří členů spolku (pánové Vojta, Flemr a Hron) vysvětlit, jak se tvoří ekologie? Pokud si pamatuji (když jsem ji studovala), byla ekologie VĚDA, která se zabývala vztahy mezi organismy. Ale možná že v nové době jsou nové

Spolek chce peníze na prezentaci a popularizaci své činnosti, ale na to nepotřebuje peníze, každý spolek přece propaguje jeho ČINNOST.

Zajímavé je, že spolek byl zaregistrován tři dny před podáním žádosti o dotaci.

Internetová stránka spolku zmizela z internetu krátce nato, co tři členové opozice upozornili na podezřelé okolnosti kolem činnosti spolku.

Na facebooku spolku si můžete vyhledat informaci o jeho činnosti: „Nezisková organizace, která vyvíjí mnoho aktivit jako je pomoci přírodě v Česku, pomoc ohroženým skupinám dětí a začleňování do společnosti a další.“

Kolik aktivit mohl vyvinout spolek od  27. 1. 2020, kdy vznikl?

Podle informace na neratovinách existují podivnosti i kolem dotace od Evropského sboru solidarity. U něj spolek žádá o 7 644 euro (cca 200 000 Kč), z toho 1644 euro (cca 45 000 Kč) jako odměna pro mentora Jakuba Vojtu (člena finančního výboru).

Dotační komise přiklepla spolku pouze 5000, - Kč z 25 tisíc požadovaných, i to svědčí o jistých pochybnostech o věrohodnosti žádosti a činnosti spolku.

Z řad opozičních zastupitelů padl návrh na vyřazení žádosti spolku Futura academica o dotaci. Pro návrh hlasovali: zast. Hrodek, Šanda, Kelinová, Brodilová, Spěváčková.  Návrh nebyl přijat.

Zvláštní je, že zastupitelka Vojtová KSČM) neohlásila střet zájmů, ačkoliv Jakub Vojta, jeden ze tří zakladatelů spolku, je její syn.

Doufám, že nás spolek bude průběžně informovat o své vědecké práci na poli ekologie a pozve nás na semináře, které bude pořádat.

Anna Spěváčková, zastupitelka města

Názory

04.05. 23:33Anna Spěváčková
něco se stalo s textem...
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz