Tisk článku

Dělají z nás voly….

Zastupitelstvo města zasedá jen sedmkrát za rok, není čas debatovat o problémech, které obyvatele města trápí. I tak se zasedání prodlužují do pozdních večerních hodin.

Proč tomu tak je? Podle starosty města Kroužeckého je to proto, že se ze zasedání stává diskuzní klub; tvrdí, že kdyby byli zastupitelé ukáznění, končili bychom včas. Nevím, co si představuje pod pojmem ukáznění, asi abychom nediskutovali vůbec, poslušně zmáčkli tlačítko a rozprchli by se k domovu.

Jak už jsem psala, zasedáme jen sedmkrát do roka. Pět měsíců se nezasedá. Proto se nemůže nikdo divit, že dostaneme haldu podkladů a trčíme v kulturáku někdy i do půlnoci. Každého soudného člověka by napadlo, že by stačilo zasedat každý měsíc, tím by se zredukovalo množství materiálů probraných na jednom zasedání, a problém by byl vyřešen.

Na říjnovém zasedání jsem navrhla doplnit seznam zasedání zastupitelstva o další termíny, takže by se zasedalo každý měsíc kromě prázdnin. Jenže okamžitě vyvstaly „nepřekonatelné“ problémy.

První problém: Kdo vlastně navrhuje termíny zasedání? Domnívala jsme se, že je to starosta nebo rada města. Starosta ale tvrdil, že zastupitelstvo pouze svolává, rada města s tím údajně nemá nic společného. Kdo termíny navrhuje, ví sám pánbůh. I když je všeobecně známo, že roli pánaboha na radnici už více než devět let vykonává bývalá starostka Mrzílková spolu s rodinou Lencových. Kdo navrhoval posledních devět let termíny zasedání se prostě nezjistilo.

Druhý problém: Vyšlo z úst místostarostky Mrzílkové: Co když nebude mít volný termín firma, která nám dělá přenosy ze zasedání a nebude volný sál ve Společenském domě? Na to jsem myslela a navrhla, aby zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním s firmou a ředitelem SD o volných termínech. Ale starosta odpovědnost za termíny odmítl a korunu tomu nasadil tajemník, který prohlásil, že starosta má výsadní právo svolávat pouze radu. Ani tento problém se tedy nevyřešil.

Třetí problém: Může zastupitel navrhovat bod programu během zasedání? Někdo tvrdil, že nelze, místostarostka se dožadovala předložení podkladů, jakoby nestačil ústně sdělený návrh usnesení.
Kdyby předsedající znal zákon o obcích, věděl by, že v par. 94, odst. 2 je uvedeno, že: O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce“.

Nakonec zastupitelé opravdu hlasovali o tom, zda zařadí na program zasedání můj návrh. A jak se dalo čekat, návrh nebyl schválen. Většina zastupitelů nemá zájem najít si čas na debatu o problémech města, počet zasedání zastupitelstva v příštím roce se nezmění.

Ono to vlastně vládnoucí koalici vyhovuje; s přibývajícími hodinami opadá pozornost, bez odporu a dlouhých debat se odhlasují miliony, přítomní občané zmizí a je od nich klid.

Anna Spěváčková

Názory

23.12. 11:52Hana
To je teda síla!
23.12. 13:34Anna Spěváčková
návrh termínů zasedání zastupitelstva
26.12. 12:06Anna Spěváčková
hurá do politiky....
25.12. 17:41Jitka
kdysi
26.12. 14:02Anna Spěváčková
mladí noví písničkáři....
26.12. 14:04Anna Spěváčková
dokončení
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz