Tisk článku

Opakované návrhy zastupitelky Mgr. Anny Spěváčkové (SPD)

...na doplnění programu jednání Zastupitelstva města Neratovice dne 23. října 2019

Už jednou jsem předložila tyto návrhy na zasedání zastupitelstva dne 11. 9. 2019, ale ani jeden bod „neprošel“. Nenechám se srazit na kolena, budu dál hájit práva seniorů i občanů.

Z hlasování o výjimce z jednacího řádu je zřejmé, že v zastupitelstvu vítězí diskriminace seniorů (proti byli Kroužecký, Rajchertová a Lenc, zdrželi se – Jinoch, Štěrba, Kaňka, Landová, Poříz, nehlasovala Mrzílková). Je smutné, že i starosta, můj žák, byl proti tomu, abych dostala podklady v papírové podobě. Asi nikdy nezestárne a bude mít pořád oči jako ostříž. Občané také přišli zkrátka: proti byli Kaňka, Kroužecký, Mrzílková, zdrželi se: Jinoch, Štěrba,  Lenc, Poříz, Rajchertová. Budou i nadále odsunuti na konec zasedání.

Musíme tedy počítat s tím, že starosta města nestojí za občany, ale táhne za jeden provaz s koalicí.

1.) Název materiálu:

Žádost o výjimku z jednacího řádu schváleného zastupitelstvem města Neratovice, schváleného dne 24. 6. 2019: Článek 2, odst. 2.1 – třetí pomlčka: doručení elektronických podkladů. Místo nich poskytnutí podkladů pro zastupitelstvo v písemné podobě paní Mgr. Anně Spěváčkové, které si osobně v daném termínu vyzvedne na městském úřadě.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Neratovice schvaluje žádost zastupitelky města Neratovice o výjimku z jednacího řádu Článek 2, odst. 2.1 – třetí pomlčka: doručení elektronických podkladů. Místo nich schvaluje zastupitelstvo města poskytnutí podkladů paní Mgr. Anně Spěváčkové.

pro zastupitelstvo v písemné podobě

Informace: Žádost předkladatelka odůvodňuje zdravotním stavem, který je úměrný věku Zastupitelka považuje odmítnutí podkladů v papírové podobě na zasedání zastupitelstva za obstrukci – diskriminaci seniorů a tělesně postižených.

Vyjádření MěÚ ( vyjádření komisí, výborů…): ---

Vyjádření dotčených odborů úřadu:----

Vyjádření předkladatele: (dopsat že bylo projednáno RM, kdy a č. usnesení…, případně předkládá-li zastupitel, vyjádření dopíše zastupitel): Dávala jsem materiál do podatelny dne 7. 10. 2019, rada města zasedá dne 9. října 2019.

Předkládá: Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka města Neratovice

Vypracoval: Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka města Neratovice

Přílohy:

nejsou

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.) Název materiálu:

Změna jednacího řádu zastupitelstva, schváleného dne 24. 6. 2019, článek 3, devátá pomlčka - vystoupení občanů, navrhuje zastupitelka Mgr. Anna Spěváčková přesunout zpátky na začátek zasedání za informaci starosty, tajemníka a ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje změnu jednacího řádu zastupitelstva, schváleného dne 14. 6. 2019, článek 3, devátá pomlčka - vystoupení občanů přesunout zpátky na začátek zasedání za informaci starosty, tajemníka a ověřovatelů zápisu.

Informace: Nová úprava znevýhodňuje občany a je popřením demokratických principů ve správě města. Jak pozná občan, kdy bude konec zasedání? Někdy se jedná tři hodiny, jindy šest, někdy přijde a ještě bude čekat dvě hodiny, jindy už bude dávno po zasedání. Je to vůči občanů nefér. Kdy jindy může občan promluvit o problémech města, které ho pálí, o kterých zastupitelstvo nejedná, než ve vystoupení občanů.

Vyjádření MěÚ ( vyjádření komisí, výborů…):

Vyjádření dotčených odborů úřadu:

Vyjádření předkladatele: (dopsat že bylo projednáno RM, kdy a č. usnesení…, případně předkládá-li zastupitel, vyjádření dopíše zastupitel)

Odevzdala jsem materiál do podatelny dne 7. 10. 2019, rada zasedá 9. října.

Předkládá: Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka města Neratovice

Vypracoval: Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka města Neratovice

Přílohy:

nejsou

Doplnění: V zápisu ze zasedání městského zastupitelstva je v diskuzi k bodu 10.6 – jednací řád zastupitelstva uvedeno:

Mgr. Mrzílková navrhuje schválit předložený jednací řád a následně navrhnout písemně úpravy, které budou následně zapracovány, jelikož už teď postupujeme v rozporu se stávajícím jednacím řádem.

Mgr. Mrzílková oponuje, rozhodně na jejich vystoupení reagovali, dále uvádí, že ta pravidla slouží k tomu, aby jednání bylo věcné a konstruktivní, jednání zastupitelstva není diskuzní večer, k tomu by měla sloužit jiná setkání, která jsme dělali, a můžeme znovuobnovit. Podívejte se, kolik je tady občanů nyní. Bod vystoupení občanů, slouží k tomu, aby občan mohl uplatnit svoje právo, které mu stanovuje zákon o obcích a to je žádost o projednání určité záležitosti, což pokud to má připravené by měl za pět minut vznést a to zastupitelstvo na to reaguje. Projednat to nemusí, stanovuje to zákon v případě prosté žádosti, a v případě kvalifikované žádosti to projednat musí a musí to být podloženo příslušným počtem podpisů a musí to být předloženo písemně. Prosím Vás, abyste se důkladně seznámili se zákonem o obcích. Tento jednací řád byl připomínkován Ministerstvem vnitra a odpovídá běžným zvyklostem. Občan by se sem neměl chodit vypovídat a někoho napadat. Dostupnost audia, takto je to nastaveno naším IT oddělením, pokud se najde řešení, je změna možná. Schválení nového jednacího řádu je důležité proto, že už teď nepostupujeme podle platného jednacího řádu, a také pokud schválíme el. poskytování podkladů, abychom mohli pořídit notebooky. Nekoupíme je ze dne na den, na to se musí vypsat veřejná zakázka a uvolnit finance. A pokud jednací řád odložíme, vše se posunuje a odkládá. Navrhuji, aby každé uskupení podalo písemně souhrn připomínek ke stávajícímu jednacímu řádu, v souladu s tímto jednacím řádem a následně o tom můžeme dál o tomto jednacím řádu hlasovat.

Mgr. Mrzílková pokud jde o ukládání těch záznamů, momentálně to nemáme zajištěno, proto bychom to teď schvalovat neměli. Netočme se dokola, je tu předložena úprava stávajícího jednacího řádu, většina úprav už je předjednaná a schválená a už se tak děje, jediná věc je toho elektronického poskytování materiálů. Vysvětluje, jak to bude probíhat, většina z nich už takto postupuje, zbývajícím bude zařízení pořízeno, aby se postupovalo jednotně. Můžeme o této věci hlasovat zvlášť a poté o zbytku, který jsem předložila, to je můj návrh. A další připomínky naformulujte, předložte a budeme o nich hlasovat v budoucnu.

Mgr. Mrzílková jednací řád je povinnost stanovena zákonem o obcích, Ministerstvo vnitra vydává metodiku a tento jednací řád byl s nimi konzultován, byl jimi konzultován, že je správný. Není to podmínkou platnosti. Elektronická podoba je navržena proto, že chceme modernizovat, urychlit a zjednodušit předávání podkladů. Mám protinávrh, schvalme takto předložený návrh a veškeré své připomínky předložte do příště.

Paní místostarostka Mrzílková čtyřikrát slíbila, že je možné ještě o jednacím řádu diskutovat a připomínkovat jej, měla by tedy dodržet slovo a splnit, co veřejně slíbila.

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz