Tisk článku

V Listech panuje tvrdá cenzura

Desátého srpna 2019, v termínu, jsem odeslala e-mailem dva články do Listů. Dnes jsem zjistila, že opravdu, jak mi řekla redaktorka paní Kovářová, byl zveřejněn jen jeden a to o zákazu glyfosátu.

Bylo mi řečeno, že článek nebude zveřejněn, protože obsahuje pomluvy. Prý o tom rozhodla redakční rada. Divila jsme se, že mě nikdo neupozornil, ani se nikdo neráčil mi vysvětlit, koho a čím jsem pomluvila. Požádala jsem proto ústně, aby mi bylo doručeno rozhodnutí redakční rady včetně zápisu z jednání.

Ačkoliv jsem byla na úřadě předminulý týden, doposud nic nedošlo. Dostanou to tedy písemně a  uvidíme, co se bude dít. Je to další z obstrukcí a ústrků, které na mě radnice zkouší už řadu let, a co jsme zastupitelka, ještě intenzivněji než dříve.

Moc jim asi nejde pod fousy novela tiskového zákona, že městské periodikum musí být vyvážené a i opozičním zastupitelům musí být umožněno v něm zveřejňovat své články. Přesněji řečeno, „uvedená novela tiskového zákona byla přijata za účelem splnění úkolu „1.6 - Zavedení opatření proti zneužívání radničních periodik“, stanoveného ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, kterou vláda přijala usnesením č. 1 dne 5. ledna 2011.

Cituji ze zákona:§ 4a Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku
Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.

Článek, který byl zcenzurován, vyjadřoval můj názor jako opoziční zastupitelky. Opozice je od toho, aby kontrolovala a kritizovala koalici a nikdo nemůže počítat s tím, že ji bude šetřit. Bohužel je na radnici běžné, že kritika je vnímána jako osobní útok.

Kdo zná poměry v zastupitelstvu, ví, že se nejednalo o nějaké pomluvy, ale o velmi umírněné hodnocení toho, co se skutečně děje na zastupitelstvu, jak jsou opozičním zastupitelům upírány kompletní informace a ti jsou bezmocní a nemají možnost o něčem důležitém rozhodnout. Koalice se předem domluví a nedostatek informací je netrápí.  

Jako příklad lze uvést předložení rozpočtu pro rok 2019 zastupitelstvu radou města až v pátém, posledním čtení, a to včetně investic, na jejichž výběru se nepodíleli zastupitelé ani občané. Rozpočet v konečné podobě už nebylo možné nijak ovlivnit, změnit už vůbec ne.

Stejně tak lze doložit na dalším příkladu dokumentů, které nebyly poskytnuty zastupitelům pro hlasování na zasedání zastupitelstva dne 15. 5. 2919 k bodu 11.6: „Souhlas k umístění stavby protipovodňové ochrany „PPO Neratovicko“ (Neratovice, Libiš, Spolana a.s.) na pozemcích majetku města Neratovice“ a to dokument „PPO Neratovicko Podrobná specifikace povodňových škod a rizik při návrhových průtocích a technicko-ekonomické vyhodnocení (aktualizace analýzy z 11/2014) a dokument OPONENTURA PRO NERATOVICKO, OPONENTURA – studie proveditelnosti „PPO Neratovicko.

Neznalost obsahu výše uvedených dokumentů mohla velmi pravděpodobně ovlivnit hlasování zastupitelů.

Jistě jste zvědavi na obsah zcenzurovaného článku. Tady jej máte:

Staronová koalice už skoro rok drží otěže města pevně v rukách.
Zastupitelstvo je sice nejvyšší orgán ve městě, ale ve skutečnosti vládne neuvolněná místostarostka Mrzílková. Ovládá starostu, radu, koaliční členy zastupitelstva i většinu úředníků Městského úřadu. 
Ostatní zastupitelé nemají šanci cokoli prosadit. Koalice má většinu jedenácti hlasů, s H. Vojtovou za KSČM dvanáct, a může cokoli odhlasovat. Bylo to zřejmé už po volbách, kdy zastupitelé dostali na stůl nejdůležitější dokument města – městský rozpočet v posledním, pátém čtení. Nebylo možné v něm cokoli měnit. V rozpočtu byly  uvedeny i všechny investice včetně problematického přístaviště a odstavné plochy (parkoviště) na poli včetně částek. Přesto byl rozpočet schválen 15 hlasy - 11 koaličních a 4 NeraHnutí. Schválené investice je možné kdykoliv realizovat. Zastupitelé se neptali, kdo a proč investice vybíral, z čeho se budou financovat a proč zastupitelé ani občané nemohli ovlivnit jejich výběr. Proč o tom píši? Možná už dnes začínají úředníci spolu s radními či jen s L. Mrzílkovou a M. Lencem, tvořit  nový rozpočet na rok 2020. Budou mít zastupitelé možnost se k němu vyjádřit? Nebo jej dostanou až na poslední chvíli, aby jej pouze schválili? A co občané? Bude je zase vedení města ignorovat jako obvykle? 
Mgr. Anna Spěváčková (SPD)

Vidíte v článku nějakou pomluvu? Já ne. Přesto si někdo na radnici zahrál na cenzora a článek zastupitelky, která je na černé listině, shodil ze stolu.

 

Anna Spěváčková

Názory

05.09. 17:29tomáš
cenzura
08.09. 05:49Klára
všechno to je
11.09. 08:17Mára
Se nedivte
11.09. 09:50Anna Spěváčková
Osočení nebo fakta?
11.09. 19:08No
a koho tohle
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz