Tisk článku

Proč sekat zelené plochy jen 2 – 3 x ročně? Znovu a znovu musím vysvětlovat…

Někdo odkazoval na článek ing. Marie Strakové na ekolistu.cz, že nesekat je nesmysl. Zřejmě si  nepřečetl článek pořádně a obsahu neporozuměl...

Paní Straková popisuje, jak zakládat trávníky. K tomu se používají travní směsi, které koupíte v každém hypermarketu. Obsahují semena trav (to jsou rostliny s úzkými dlouhými listy). Doporučuje, aby se směs trav smíchala se semeny bylin, které kvetou a na nich se živí včely, motýli a jiný hmyz. Tak vzniká pestřejší trávník. Ten doporučuje dosévat dalšími semeny a sekat častěji.

Jenže v našem městě trávníky už dávno nezakládáme. Máme zelené plochy, které vznikly tak, že před desítkami let se na povrch navezené ornice mezi paneláky rozházela semena trav a od té doby se o trávníky nepečovalo. Nehnojily se, nedosévaly, neprovzdušňovaly, jen se sekaly a sekaly, zelená hmota se odvážela a stále po nich jezdily sekačky a traktory s vlekem.

Vznikly plochy, které jsou udusané jako beton, nejsou v nich žádné žížaly ani krtci, kteří by je provzdušnili, neobsahují žádné živiny, roste na nich kdeco, co je schopné růst v tak krutých podmínkách. Tedy to, co člověk nevysel a říkáme tomu plevele.

Tyto plochy je vhodné posekat v době vláhy, tedy podle počasí v květnu, v červnu už byla vedra a sucho. Pak by se měly nechat rostliny vyrůst, byliny budou kvést, na nich se živí hmyz. Ten snese vajíčka, vylíhnou se housenky, ty žerou zelené části rostlin, zakuklí se a z kukly se vylíhne dospělý hmyz. Některý hmyz nemá kuklu (sarančata, kobylky a j.) a z larev jsou rovnou dospělci.

Koncem sezony v září by se měly plochy opět posekat.

Ale je nutné, aby osoba, která má na starosti veřejnou zeleň, kontrolovala plochy, co na nich roste a pokud jsou zde kvetoucí byliny jako jsou bodláky, vojtěška apod., ponechat je, určité rostliny se prostě obsekají a nechají se růst.

Nikdy a nikde jsem nenapsala, že se nemá vůbec sekat, ale že se má sekat 2 – 3x ročně. Ještě jednou: u nás nemáme plochy s anglickými nebo golfovými trávníky, které se intenzivně sekají, aby zhoustly. Máme zelené plochy s rostlinami, které se nazývají plevele. Ty musíme nechat růst tak, aby vznikly vysoké porosty, které chrání půdu před vysoušením, kvetou a živí se jimi hmyz a vyvíjí se na nich.

Může se sekat tzv. mozaikově, tj. na každé souvislé ploše se část poseká a část se nechá neposečená, aby se hmyz mohl přesunout na neposekaný porost. Pak se sečené plochy vymění. Na jaře posekala FCC celé plochy a zahubila tisíce larev slunéček sedmitečných, které hubí mšice.

Jako vtip působí oznámení pracovníka FCC, že se s OŽP domluvili, že zavedou mozaikovitou seč. Nebude sekat lesík u úřadu. Když se sekal naposledy, sekaly se šišky a písek. Je vidět, že nechápou, k čemu je mozaikovitá seč.

Co dál. Nic už nebude stejné, jako to bylo, ale může to být takové, jaké to ještě nikdy nebylo!

1.Bude se muset změnit technika. Dneska jsou všichni vybaveni stroji na ošetřování intenzivních trávníků. Stávající stroje totiž neumožní zvýšit kosení vzhledem k výšce porostu.

2. Město musí stanovit Pravidla pro údržbu zelených ploch a vegetace. Starosta nesmí podepsat harmonogram seče v dodatku ke smlouvě, peníze pro firmu nesmí být nastaveny na určitý počet sečí.

3. O veřejné zeleni musí rozhodovat člověk, který věci rozumí, zná místní poměry; nemůžeme dopustit, aby nekompetentní lidé rozhodovali o tom kdy a co sekat nebo nesekat.

4. Je nutné vyčlenit v každé části sídliště plochy pro venčení psů, plochy pobytové a pohledové. Sekat postupně, aby se hmyz mohl přesunout na neposekanou plochu.

Jak píše paní M. Straková: „Ne každý má to štěstí, aby se mohl pohybovat v přírodě každý den nebo každý víkend. Někteří lidé jsou odkázáni na prostory měst. Neměli bychom zapomínat ani na jejich potřeby. Proto je důležité mít příležitost prožít přírodu i ve městě, ale současně mít možnost si sednout na trávník a prožít tam třeba s dětmi den.“

5. Chybí osvěta. Je nutné lidem vysvětlovat, že sucho je celoplanetární problém. Příroda ani naše planeta to nezvládá, lidé se musí naučit rozumět přírodě, nemohou hledět jen na své zájmy a potřeby.

P.S.: Sotva se plochy na sídlišti zazelenaly, už vyrazily sekačky FCC podle harmonogramu seče, podepsaného starostou města 28. února, a začaly hoblovat zeleň až do půdy. A do toho fukary, abychom si užili zdravého vzduchu. Nestačí nám Spolana, okolní fabriky a auta, musíme se nadýchat ještě zplodin z fukarů a sekaček.

Anna Spěváčková

Názory

22.08. 12:15Anna Spěváčková
Jednotka rychlého nasazení aneb FCC
22.08. 18:54Matoš
Bludy
22.08. 21:05Anna Spěváčková
klobouk dolů...
23.08. 17:25ten
Matouš
24.08. 14:53Přemek
Matoš - absolvent Byškovické Sorbonny
25.08. 05:18Tomáš
jo přesně
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz