Tisk článku

Co byste měli vědět o odpadech

V minulém vydání Listů vyšly dva rozsáhlé články zastupitelky Proškové na téma bioodpad a zalévaní nové výsadby. Ráda bych věci uvedla na pravou míru

Pominu, že tyto články mají rozsah 4 503 znaků + foto, což je zcela v rozporu s pravidlem Statutu, že zastupitel má právo na zveřejnění článku s rozsahem max. 1500 znaků včetně mezer, a začnu s odpady. Všichni jsme si v Neratovicích rovni, ale někteří jsou rovnější. Pak se nedivme, že odtud lidé utíkají.

Na úvod trochu teorie.

Odpady jsou ve skutečnosti suroviny, které je nutné třídit. Nevytříděný odpad končí na skládkách nebo ve spalovnách.  Jenže skládky znamenají ztrátu území pro přírodu popř. pro lidi; je zde možnost kontaminace půdy, spodních vod, ovzduší; nebezpečí požárů; spalováním se znečišťuje ovzduší, zvyšuje se globální oteplování, zbytky ze spalování - struska a popel obsahují toxické látky a nemohou se dále využít, končí na skládkách.

Co tedy s tím? Ano, odpady by se měly třídit, jenže i vytříděné odpady se musí zpracovat, což zvyšuje nároky na dopravu, znečištění během přepravy, spotřebu energie atd. Nelze do nekonečna recyklovat, nakonec veškerý odpad končí na skládkách nebo ve spalovnách.

Jediné řešení je minimalizovat odpady. To musí být priorita. Musíme si uvědomit, že řešení nespočívá v tom, že jednou nebo dvakrát vyčistíme nějaký příkop nebo lesík, ale v tom, že se vymaníme se ze své závislosti hlavně na plastech, bez ohledu na to, jak obtížné to pro nás bude.

Kdysi za socializmu jsme zde měli návštěvu z Holandska. Už tenkrát upozorňovali na zvyšující se globální teploty a na nebezpečí tání pevninských ledovců. Dokonce nám předváděli animace, jak se budou zvyšovat hladiny oceánů. Pro Holandsko velmi důležité. Moc se jim tady líbilo, hlavně jak nemáme spoustu plastových obalů na každém výrobku, jak balíme potraviny do papíru, nápoje ve skleněných vratných lahvích a tašky na nákupy. Varovali nás: „Proboha, držte se toho, jak to děláte, neubírejte se stejnou cestou jako my!“ Neposlechli jsme. Oslněni kapitalistickou konzumní společností jsme se vrhli na cestu do pekel. Cesta z ní není.

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz