Tisk článku

Reakce na příspěvek zastupitelky od Jany Vaculové

Úřednice J. Vaculová z odboru životního prostředí má na starosti veřejnou městskou zeleň. Odpověděla  na můj příspěvek v Listech. Uvádím její výroky na pravou míru.

Napsala jsem do minulých Listů článek a na něj mi v nich odpověděla úřednice Vaculová, která má na starosti městkou zeleň. Musím některé její výroky uvést na pravou míru. Budu vycházet z podkladů, které jsou na webu města. Pokud existují nějaké jiné, neveřejné, má smůlu.

Město se podle jejího sdělení řídí pasportem zeleně Josefa Šimka z roku 2015. Ten rozděluje město do čtyřech zón (kategorií.) podle intenzity sekání. Pasport najdete na webu města pod odborem ŽP.

První zóna červená zahrnuje celou Benešovku, náměstí včetně lesíku, kolem kulturáku a u ZUŠky. (tam si už FCC nezaseká). Maximum sečí je 8x za rok.

Druhá zóna zelená zahrnuje celé sídliště až k pražské dráze, ke Kojetickému potoku a poli na jižním okraji. Plochu za paneláky na náměstí a u věžáků. Pak celou plochu átriáků a část rodinných domků vedle nich. Plocha u Lidlu a sousedních obchodů. 

Třetí zóna žlutá zahrnuje plochu kolem pražské tratě a oba lesíky na Mládežnické u přejezdu do Libiše , pak kolem Labe od hydra skoro až ke Spolaně, hřbitov.

Čtvrtá zóna modrá zahrnuje les po pravé straně za přejezdem na Libiš, další lesy v Mlékojedech u tratě, za kolonkou a za železničním mostem, včetně rybníka. 

To jsou třídy intenzit sekání. Nezdá se vám divné, že jsou do nich zahrnuté i lesy a rybníky? Ty se špatně sekají.  Mě to divné je, ale asi to nikoho nezajímá.

Pasport je velmi nekvalitní. Jak už jsme napsala, zahrnuje lesy a soukromé pozemky (např. lesík u nádraží patří panu Lobkowiczi). Stejně nekvalitní je i inventarizace zeleně, navrhuje půl tisíce stromů na vykácení a více než 1000 stromů na ořezání.

Z článku vyplývá, že paní Vaculová, která rozhoduje o sekání, vůbec nebere v úvahu změny klimatu, vedra a sucho střídající se s intenzivními dešti. Nebere v úvahu ani stav porostů. Podle ní se seká stále jako dřív. Starosta bohužel podepsal 28. února harmonogram seče, podle kterého se má sekat.

První zóna se seká 8x, sídliště 6x. To je pro město katastrofa.

Rostliny by se měly nechat přirozeně růst, aby se obnovila diverzita (= pestrost druhů rostlin a živočichů), ponechat vysoké porosty, aby zabránily vysoušení půdy a současně umožnily vývoj hmyzu, aby ochlazovaly město a zachycovaly prach. Pokud se bude dál intenzivně sekat, bude zde časem jen prašná step.

První seč by měla být zahájena po odkvětu kopretin (ty už tady neuvidíte), do konce června by mělo první sekání skončit. Rozdělení na zóny podle důležitosti je nesmysl. Když bude potřeba, nechá se porost neposečený i na náměstí. V Německu je to normální. Co bylo dříve plevel, už dnes nevadí. Potřebujeme každou rostlinu, ať je to tráva nebo ne, jinak se se město kvůli vedrům a suchu změní v prašnou step.

Je nutné zavést skutečné mozaikovité sekání. Nejen na Mánesovce.

To znamená, že se část plochy poseká, druhá se nechá růst a pak se sekání obrátí, aby se měl kam přesunout hmyz. Okraje ploch by neměly být rovné…

Ponechání trávy na plochách po sekání lze tolerovat max. dva týdny, pak musí být tráva shrabána a odstraněna. Pokud to nebude, nemá cenu mulčovat. Uhyne nám i zbytek rostlin.

Potřebujeme závazný dokument „Koncepce údržby veřejné zeleně ve městě Neratovice“. Potřebný by byl i pro občany a podnikatele. Na soukromých zahradách se odehrávají stejná zvěrstva.

Je nutné, aby vznikl výbor pro ŽP a infrastrukturu, který se bude zabývat mimo jiné i problematikou sečení. Včera bylo pozdě.

Je nezbytné, aby byly na OŽP provedeny personální změny a změna firmy pro údržbu města, jinak bude poškození městské přírody nezvratné.

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz