Tisk článku

Okamžitě zastavte sekání zelených ploch!

E-mail odboru životního prostředí, starostovi, místostarostovi a tajemníkovi městského úřadu

Vážení,  zastavte sekání zelených ploch! Sucho pokračuje a vítr je ještě víc vysušuje. Čím je na nich větší vrstva vegetace, tím je vysychání pomalejší. 

Ale POZOR! To nejsou trávníky. Na plochách ve městě prakticky už NEJSOU žádné klasické trávníky, které se musejí sekat, aby zhoustly a pokud kvetou, zhoršují alergie na pyl. 

Naše tzv. trávníky jsou směsi bylin různých druhů, většinou jednoleté - na Výsluní to jsou husté porosty kokošky pastuší tobolky, na mnoha plochách se šíří drobný kakost, růžovofialově kvetoucí, objevuje se i vytrvalá vojtěška, která je schopná rozrušit udusanou půdu a jiné. 

Tyto byliny sekat je nesmysl. Jednoleté byliny už nenarostou a zbytky uschnou. Výsledkem budou prašné hnědé plochy bez zeleně, jak je známe z loňska. Letos bude ale sucho ještě horší.  Jediné řešení je nechat rostliny růst(někdy se na nich živí housenky motýlů, které už ve městě neuvidíte a žije na nich různý jiný hmyz), vykvést (některé jsou lákavé pro včely, které drasticky ubývají, čmeláky, vosičky a jiný hmyz) a vysemenit. Pak teprve posekat, porost se ze semen opět obnoví. Pak posekat ještě jednou a dost. 2x nebo 3x ročně a dost. Je to čím dál horší, ještě před třemi, čtyřmi roky to šlo. Ale nic se nedělalo pro zlepšení porostů. Nyní je situace zoufalá. 

Zatím se FCC  podařilo ne posekat, ale ohoblovat vegetaci na Kojetické a stačí to. Pokud hodlá pokračovat, je nutné sekání zarazit. Ano, vím, že byl 28. 2. podepsán dodatek č. 10 ke smlouvě o veřejně prospěšných službách zajišťovaných pro město Neratovice i s harmonogramem seče, to je ovšem zcela nepochopitelné, když v únoru nikdo neví,  jaké budou klimatické podmínky a co nám vyroste na plochách. Harmonogram je nazván: Orientační harmonogram seče - termíny seče budou přizpůsobeny agrotechnickým podmínkám v daném čase. Jaké agrotechnické podmínky měl autor harmonogramu na mysli? Půda je čím dál sušší a udusanější, není v ní žádný edafon (různé druhy půdních živočichů), je vyčerpaná a degradovaná tj. znehodnocená. Skladba rostlin na plochách byla vloni úplně jiná, vše se rychle mění a město (FCC i OŽP) se MUSÍ přizpůsobit stávající situaci. (Bohužel, nejsem si jistá, že OŽP stačí na požadavky na ně kladené. V FCC rozhoduje o zeleni stavař pan Vejvoda. Technik pan Machovec. To je nejlepší nechat bez komentáře.) Jinak nám tady zůstanou holé plochy s vlastnostmi betonu. Už je máme za domy Na Výsluní. 

Jako zastupitelé máme zodpovědnost za životní prostředí. Proto vás upozorňuji na stále se zhoršující situaci. Žádám, abych byla informována o nápravných krocích, které jste učinili. 

Anna Spěváčková

Názory

26.04. 09:58Anna Spěváčková
plevel se nemá sekat
02.05. 13:39Ilona
sekání
05.05. 19:41Jirba
KOMPOST
07.05. 16:02trava
kaceni sekani
08.05. 11:24Ladislav
Fujtajbl
14.05. 13:18občanka
zrůdnost
20.05. 17:40Fanny
zastavte sekání..trávy..
06.06. 11:07bohous
pravděpodobně dasypyrum villosum
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz