Tisk článku

Zahubili jsme vše živé

Ubývají ptáci v krajině i ve městě. Chybí veškerý hmyz. Zahubili jsme žížaly, brouky, housenky, ale také včely, čmeláky, motýly. Vše živé zmizelo z města.

Ptáci v české krajině ubývají a dokonce si toho už všimla i naše média. Platí to zejména o zemědělské krajině, kde od roku 1982 ubylo 34% ptáků. Změny početnosti v letech 2008 – 17 jsou nejhorší ze všech sledovaných období. V krajině neuvidíte koroptve, křepelky zmizely zcela, bažant se stává vzácností. Zmizeli ptáci, kteří potřebují vlhké louky, voda v krajině chybí. Úbytek ptáků mají na svědomí především postřiky a nedostatek remízků, polních cest a travnatých pásů, kde lze zahnízdit, ukrýt mláďata a najít dostatek potravy. 

Jenže ptáci chybí i ve městech. Chybí i veškerý hmyz. Zahubili jsme žížaly, brouky, housenky, ale také včely, čmeláky, motýly. Vše živé zmizelo z města. Není potrava pro hmyzožravé ptáky. Není potrava ani pro semenožravé ptáky.

Co se to děje ve městě? Příčinou je především zbytečná a lehkomyslná likvidace zeleně.

Začneme zelenými plochami. Většina lidí si myslí, že to jsou trávníky. Nejsou. Tráva, což jsou  jednoděložné rostliny s úzkým listem (čeleď lipnicovitých) a dutým stéblem, roste na sídlišti jen na některých místech.

Většina ploch je porostlá dvouděložnými bylinami, které mají různý tvar listů a kvetou. Jsou buď jednoleté nebo víceleté. Jakmile jsou jednoleté rostliny posekané dřív než vykvetou a vysemení se, zmizí z plochy. Víceleté rostliny narostou znovu, ale pokud se sekání opakuje často, už se neobjeví. 

Jak je to se sekáním: Starosta někdy v únoru nebo březnu podepíše dodatek ke smlouvě s FCC, součástí je i harmonogram seče, v němž je naplánováno sekání bez ohledu na počasí. A tak sekačky vyjíždějí a sekají a sekají. Většinou hoblují rostliny až do kořenů. Když je sucho a rostliny uschnou, seká se také. Každý lísteček je dobrý. FCC má totiž svou kompostárnu, kam vozí zbytky naší zeleně. Čím více, tím lépe. Z biohmoty vyrobí kompost a ten prodá.

Místo aby na plochách na sídlišti kvetly byliny a nechaly se vysemenit, jsme celé léto obklopeni vyprahlou půdou bez kouska zeleně. Na čem se má vyvíjet housenka motýla? Kde je potrava pro včely a čmeláky? Sekačky, traktory a náklaďáky udusávají půdu do tvrdosti betonu. Pak se nedivme, že v ní není jediná žížala. Když náhodou zaprší, žádná voda se nevsákne, všechna steče do kanalizace.

Co s tím? Je nutné dosáhnout dohody s FCC, aby upravila množství sekání a ponechávala výšku zeleně min. 10 cm. Plochy, které jsou porostlé kvetoucími bylinami, sekat pouze 2x do roka. Pokud nelze dosáhnout dohody s FCC nebo je to v rozporu se smlouvou, je nutné vypovědět smlouvu s FCC a vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku údržby města a zeleně zvlášť.

Dále prověřit odbornou zdatnost zaměstnankyň odboru životního prostředí, zda jsou schopné zadávat seče zelených ploch tak, aby nebyly poškozovány zájmy přírody a krajiny, prověřit, zda jsou schopné provádět kvalitní kontrolu sekání.

Obávám se, že současné vedení města nebude ochotné měnit zaběhnuté postupy. Je možné se pouze domnívat, že jsou vytvořené vazby mezi městem a FCC, které jsou výhodné pro zúčastněné osoby.

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz