Tisk článku

Co dalšího se v zápisech z rady a zastupitelstva v Listech nedočtete

Snahou lidí na radnici, kteří nám vládnou už devátý rok, je utajovat, překrucovat či zkreslovat informace určené občanům. Není to nic nového. Už za minulých starostů se dělo totéž.

Nemáme štěstí na lidi přesvědčené o tom, že dobrá radnice spolupracuje s občany, zapojuje je do rozhodování a radí se s nimi o dalším dění ve městě.

Tak se podívejme, o čem jednala rada města a co zapomněla uvést v zápise; ve skutečnosti to není žádný zápis, jen texty usnesení. (Musím si vždy dojít na radnici a vyzvednout si podklady, které projednala rada, nahlédnout do nich a opsat si ty nejdůležitější části.

Asi nejvíce mě nadzvedl ze židle konstatování, že rada města souhlasí se spolufinancováním výstavby zastávky Neratovice – sídliště.

V usnesení vůbec NENÍ uvedena částka, kterou bude muset město uhradit SŽDC. Jedná se o 2. 750 000,- Kč bez DPH.  Slovy dva miliony sedm set padesát tisíc korun bez DPH. Pokud se nemýlím, činí DPH 21%, pokud nemám pravdu, opravte mě, je to cca půl milionu, celkem 3, 3 milionu zaplatí město za zastávku.

Kdyby se mohla přičíst cena za zeleň, která byla kolem tratě zlikvidována kvůli zastávce, byla by to suma ještě větší. Padly rozrostlé ořešáky, spousta keřů a dalších stromů

Může rada města rozhodovat o výdajích města v řádu milionů? Podle par. 102 zákona o obcích je sice radě města vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, ale přesto se domnívám, že by zastupitelé měli být informováni o tomto rozhodnutí – je značně podezřelé, že tato částka není nikde zveřejněna.

Bojí se vedení města, že občané začnou pochybovat o potřebě zřízení zastávky za tak obrovskou sumu? K tomu ještě musíme připočítat částku na výstavbu parkoviště P+R a dalšího parkoviště od plotu školky k pískovištím u plánované polikliniky. A co teprve zničení zeleně u silnice a masakr stromů a keřů ve školce a na dětském hřišti? Co vy na to, přátelé?

Rada města schválila dne 16. 1. 2019 Organizační řád Městského úřadu Neratovice. V něm se mimo jiné dočtete, že celkový počet zaměstnanců činí 118,5 osob. Zatímco jsme Organizační řády mnoha obcí našla na internetu, Neratovice jsme hledala marně na webu města i na interenetu.

V informacích vybraných neuvolněnou místostarostkou L. Mrzílkovou chybí tak důležitá zpráva, jako jsou kompetence uvolněného starosty Kroužeckého, uvolněného místostarosty Lence a neuvolněné místostarostky Mrzílkové.

Cituji přesně ze zápisu na webu města:

Ing. Kroužecký uvádí, minule tady padl požadavek, abychom předložili rozdělení kompetencí v oblasti řízení města, takže Vám je přečtu pouze heslovitě:

Starosta: krizové řízení, audit hospodaření, městská policie, veřejná doprava, doprava ve městě, dotace, péče o zeleň a veřejná prostranství, odpadové hospodářství,

p. Lenc jako místostarosta: veřejné zakázky, řízení a kontrola investic, správa majetku a komunální služby, správa bytů a nebytových prostor, Plavecký bazén s. r. o.,

druhá místostarostka paní Mrzílková: oblast sociální a zdravotní, školství kultura a památky, sport a volný čas, dotační řízení města a akce pro veřejnost. Dále máme společné agendy jako občanské obřady, územní plánování, strategické plánování a řízení financí. Mgr. Spěváčková se dotazuje na životní, prostředí, asi blbě

Anna Spěváčková

Názory

16.03. 14:59Jan Malý
Toto mohl odhlasovat hlupák
16.03. 19:42Lukáš
zastávku město potřebuje
17.03. 10:17H.
Taky ze sídliště
17.03. 10:28H.
Časy
19.03. 23:23Časy
jsou
17.03. 10:52Míša
já nevím jestli
18.03. 22:22Jan Malý
Re: Lukáš
20.03. 11:16Martin Růžička
Zastávka Neratovice-město
24.03. 10:52Polemika
oponentura
17.04. 13:43Připomínka
Dotaz
17.04. 13:43Připomínka
Dotaz
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz