Tisk článku

Jaká krása nás čeká v našem městě?

V Listech nám náš nový pan starosta Roman Kroužecký oznámil, jaké investiční projekty chystá naše město. Tak se na ně podívejme zblízka:

Nejprve nám vysvětlil, proč máme strategický plán a proč musí být dodržován.

A já se ptám: Kdo jej  navrhl? Kteří občané se zúčastnili schůzek ke tvorbě SP? Kdo zjišťoval, jaké jsou potřeby občanů našeho města? Bude se zase někdo vymlouvat, že dostali od občanů podněty a těmi se řídili?

Na webu města se dozvíme, že Analytickou část Strategie města Neratovice zpracovala firma Opus Consulting. K smíchu je věta, že „Během přípravy SWOT analýzy byla důležitým aspektem komunikace s pracovníky městského úřadu, politickými představiteli, širokou veřejností a analýza rozvojových dokumentů pro získání dat a podnětů.“ Kdopak z vás, čtenářů, byl osloven jako široká veřejnost? Kdysi jsem byla jmenována do jakési komise pro tvorbu strategického plánu, ale to už je řada let. Od té doby mě už nikdo neoslovil.

Součástí strategického plánu je i Návrhová část Strategie města Neratovice. Autor neuveden. Už předmluva je snůškou blábolů. Město prý spolupracuje s podnikateli, občany a neziskovými organizacemi. Ano, s občany. Setkává se s nimi jen tehdy, kdy prosazuje záměry, se kterými občané nesouhlasí a chce je doslova převálcovat. Bylo to zřejmé při schůzkách radnice s občany k přístavišti, kdy nikoho z přítomných vedení města nezajímaly kritické připomínky obyvatel Lobkovic. Slíbená schůzka občanů k odstavné ploše Na výsluní se vůbec nekonala. Pokud mají občané inovativní nápady, nikdo jim nenaslouchá.

Co já už měla inovativních nápadů ohledně zeleně ve městě a vůbec týkajících se životního prostředí…

Tak budeme číst dál. (Strategický plán je na webu města v kapitole Město.). Město je čisté, drze hlásá plátek zvaný Strategický plán. To určitě. V pondělí jsem byla na sídlišti Petřiny v Praze. Ráno byly silnice a chodníky plné kamínků, pak vyrazily čety se smetáky a pojízdný zametací stroj a odpoledně bylo všude čisto jak v pokojíčku. Zatímco v Neratovicích je hnus a špína pod obrubníky,  odpadky všude možně, bordel v kontejnerových stáních, pytlíky na stromech, tisíce vajglů kam se podíváte...

Tvrdit, že se mají občané kde se setkávat a město žije..je další drzost. Zatímco celé léto na Mělníku na náměstí probíhala akce MEKUL čili Mělnické kulturní léto, v Neratovicích bylo mrtvo. Soboty, neděle mrtvo. Nebýt knihovny, lidé by se vůbec nesetkávali. Ale to není zásluha vedení města, ale vedení a pracovníků knihovny. Nemáme žádné trhy, Klub důchodců je ve skutečnosti nefunkční, město zde nic neorganizuje; kdo si sežene někoho k nějaké činnosti obdrží klíč a může se zde setkat v uzavřené skupině, tedy pokud umí paličkovat, háčkovat, malovat apod. Ale tomuto problému budu věnovat speciální článek.

Dál: „Občané se podílejí na rozvoji města a dávají své podněty, kam dál má město směřovat. Město je místem moderním, které přitahuje podnikatelské subjekty, jež rozvíjí inovace a start-upy.“ Na to je jediná odpověď: zeptejte se místních malých podnikatelů, jak jim město přeje. Nakonec stačí současná aféra s prodaným domem 1021 i s lékaři a rehabilitací.  Na zasedání zastupitelstva 13. 2. 2019 se ukázalo, jak vedení města podporuje své lékaře.

O zkvalitňování veřejného prostoru se můžeme přesvědčit na náměstí u ZUŠky a naproti kulturáku. Také Masaryčku zkvalitnila nová zeleň. :-(

Směšná je také vize města: Město Neratovice je Nejlepší místo pro život a podnikání. Kdo vymyslel takové stupidní heslo. Protože jsou Neratovice nejlepší místo pro život, kdo může, se odstěhuje. Protože je nejlepší místo k podnikání, tisíce lidí ráno odjíždějí pracovat do Prahy a večer se vrací do noclehárny Neratovice.

Pak si už můžeme jen číst, co všechno nás čeká a nemine. Nikomu zde totiž nezáleží na blahu obyvatel, ale zajímají je jen jejich zájmy a zisky.

Jak budou vypadat vznosné plány Strategického plánu ve skutečnosti si můžeme představit na mnoha příkladech: stačí revitalizace lesíků u závor. Žádné zlepšení, ale zničení stabilizované zelené plochy, která tvoří izolační a klimatickou zeleň, vytváří hradbu chránící město před prachem, hlukem a zplodinami chemické výroby. Lesíky zvlhčují ovzduší, snižují teplotu, zadržují vodu, jsou místem pro život spousta hmyzu a ptáků. Pokud se má zachovat kvalita zelené plochy, není možné uskutečnit plánované drastické zásahy.

Na závěr pár poznámek SP:

- Už byla sestavena pracovní skupina pro rozvoj města? Nevím. Zřejmě ne.

- V SP není ani zmínka o privatizaci městských bytů.

- Kdepak se vykácí zeleň kvůli centrálnímu městskému parku?

- Bude současné náměstí zničeno kvůli vybudování centrálního  náměstí?

- Klidové zóny mají být kvůli seniorům v bezprostřední blízkosti bydliště, ne někde v tramtárii u Labe. Prostor u Labe je klidovým místem sám o sobě, není nutné zde budovat nějaké riviéry.

- Co pravidelné setkávání s podnikateli?

- SP je zastaralý, nepočítá s klimatickými změnami, s nedostatkem vody, se zachováním stávající zeleně a masivní výsadbou nové...

Anna Spěváčková

Názory

03.03. 19:10Pavel
SWOT analýza
27.03. 13:57VB
Strategický plán
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz