Tisk článku

Jsem skoro půl roku zastupitelka města a doposud se mi nepodařilo prosadit jediný návrh.

Nejsem sama, i tzv. konstruktivní opozice NeraHnutí dopadá stejně. Koalice má v zastupitelstvu většinu, i do rady si dosadila své lidi. Schválí třeba třetí světovou válku, pokud bude chtít.

Vzdor tomu se pokouším navrhnout potřebné změny. Na zasedání zastupitelstva dne 13. 2. 2019 jsem předložila několik návrhů. Hádejte, zda o nich bude zastupitelstvo jednat.

  1. Návrh: Doplnění programu zasedání zastupitelstva města dne 13. 2. 2019 – Nový jednací řád. Návrh na doplnění písemnými podněty zastupitelů na zasedání dne 27. března 2019.
    Odůvodnění: Stávající jednací řád je zastaralý  a neřeší všechny procedurální otázky, které zákon o obcích neřeší. Návrh nového jednacího řádu v příloze.
  2. Návrh: Doplnit program zasedání zastupitelstva dne 13. 2. 2019 o Lesíky – Lokalita Mládežnická a Kojetická (+ Mlékojedy). Odůvodnění: nejedná se o zlepšení funkčního stavu veřejné zeleně ve městě Neratovice. Uskutečnění projektu bude znamenat pro město další vysoké několikaleté výdaje. Otázky: Potřebují občané realizaci tohoto záměru? Může si město dovolit další výdaje? Převáží časem poskytnutý užitek vynaložené náklady? Není možné, aby záměr byl realizován ve skromnější podobě a město  využilo své omezené prostředky na jiné potřebnější úkoly? Zlepší uskutečnění projektu finanční situaci naší územní samosprávy? Zapadá projekt do celkového fyzického plánu rozvoje města a regionu? Je projekt slučitelný s dalšími většími investicemi v obci či regionu? Jaké důsledky bude mít neuskutečnění projektu pro občany obce či regionu?
  3. Návrh: Na pozvánce zasedání městského zastupitelstva na úřední desce a na internetu formulovat body programu tak, aby občané byli podrobně a konkretně informováni o všech záležitostech, aby přesně věděli, o čem se bude jednat a mohli se tak rozhodnout, zda se chtějí zasedání zúčastnit. Odůvodnění: Co si občan představí pod bodem „Uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví města“ nebo „Návrh Koncepce sportu města Neratovice“. Stejně tak občan, pokud nemá přístup na internet – tj. do katastru, nemůže představit, o jaké pozemky se jedná a kde přesně se nacházejí. Následuje příklad směny mnoha pozemků s uvedením parcelního čísla a rozměrů parcel.
  4. Návrh: Jmenovité hlasování zastupitelů o jednotlivých bodech uvádět pod každým bodem, ne na zvláštní listině. Odůvodnění: Je nepřehledné a složité. Občan by měl mít okamžitě přehled o tom, jak kdo hlasoval.
  5. Návrh: Změnit zasedací pořádek na zasedání zastupitelstva. V čele pouze předsedající, tj. starosta a oba místostarostové, další členy rady rozsadit jako řadové zastupitele. Odůvodnění: Nejvyšší orgán města je zastupitelstvo, ne rada.
  6. Návrh: Uskutečnit on line přenosy ze zasedání zastupitelstva. Archivovat. Odůvodnění: Je to dnes samozřejmá informace pro občany i malých obcích.
  7. Návrh. Rozpisy zasedání zastupitelstva navržené radou by mělo schválit zastupitelstvo, navrhuji doplnit volné termíny zasedání zastupitelstva za leden, duben, srpen a listopad.

Příloha: Návrh nového jednacího řádu.

Děkuji za pozornost.

S pozdravem Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka města Neratovice (SPD)

Anna Spěváčková

Názory

18.02. 10:06Polemika
srozumitelná informace
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz