Tisk článku

Město je připraveno zničit městské lesíky

Zničit? Ano, zničit. Jinak nelze nazvat drastické zásahy do stabilních porostů, jejich likvidaci chemickými postřiky, zbytečné kácení zdravých stromů, vytvoření nových cest, vpád těžké techniky – to vše naruší křehké vztahy mezi organizmy.

Jsou připraveny projektové dokumentace na lesíky Mládežnická, Kojetická a Mlékojedy. Na záměr Mládežnická – Kojetická již byla podána žádost o dotaci.

Už jsem psala o plánované likvidaci největšího lesíku Mládežnická, který leží vlevo od silnice před závorami směrem do Libiše. Název „Zlepšení funkčního stavu veřejné zeleně v městě Neratovice – lokalita Mládežnická“ je vymyšlen tak, aby lidi zmátl. Lidé mají uvěřit, že lesík o ploše 3,2 ha je nefunkční a město musí zorganizovat jeho záchranu. Jenže název záměru je účelově zavádějící; vůbec se nejedná o zlepšení stavu veřejné zeleně, ale o rozvrat stabilizované zelené plochy s vysokou biologickou hodnotou, se zásadním významem pro životní prostředí a bezpečnost města. Ve skutečnosti se jedná o velký kšeft z dotace. Podle plánu by se mělo v lesíku i stavět. Nakonec se uskuteční to, co jsem tvrdila, když byla vybudována ulice U Strouhy a kvůli ní byl pokácen stoletý dub i s chráněnými brouky zlatohlávky: je to příprava na výstavbu rodinných domků v bývalém lese.

Lesík nyní tvoří vzrostlé stromy borovic, akátů a stoletých dubů. Pod nimi vyrůstají nové mladé stromky, které by časem nahradily vzrostlé stromy; nesprávně se nazývají náletové, přitom jsou mnohem životaschopnější než uměle vysazené sazenice, o které bude nutné pečovat, od jara do podzimu zalévat, odplevelovat. Přitom není jisté, že se ujmou. Pokud ano, uplynou dlouhá desetiletí, než drobné sazeničky dorostou do velikosti hodnotných velikánů. Mezi stromy pokrývají plochu různé druhy keřů. Maliníky, ostružiníky. Byliny. Husté porosty zabraňují vysychání půdy, poskytují úkryt a potravu živočichům.

Lesík v současné době vytváří zelenou bariéru,  která chrání obyvatele města od hluku a znečištění z komunikací a železničních tratí, které probíhají po obvodu lesíku, zmirňuje účinky vichřic a současně zachycuje emise z chemických továren Spolany a LachNeru. Počítá se s tím, že utlumí případný výbuch ve Spolaně. Brání znečištění nejen vzduchu, ale i podzemní a povrchové vody, půdy, bioty (flóry a fauny.). Zadržuje vodu. Není to les v tradičním pojetí – čili určený k produkci dřevní hmoty, ale hustý zelený pás, jenž je součástí ochranného pásu kolem Spolany, která je pořád značně nebezpečný chemický podnik.

Je neuvěřitelné, že město se rozhodlo zasáhnout do lesíků v době klimatických změn, kdy můžeme očekávat další období sucha a vysoké letní teploty. Je nedostatek vody.
Naše tradiční stromy se neumí přizpůsobit novým podmínkám. Schnou borovice i břízy, stříbrné smrky vyvrátily poryvy vichřic, ubývají velké stromy – jsou vykáceny jako údajně provozně nebezpečné, mnoho z nich byly drasticky ořezáno. Za těchto podmínek se musí město smířit s tím, že v lesících budou růst akáty, které ještě před pár lety byly pokládány za nevhodné, invazivní. Buďme rádi, že je máme. Musíme vzít na milost i nenáviděné pajasany. Lesáci budou vysazovat i břízy, které se dřív z lesa odstraňovaly.

Lesík by se měl pouze vyčistit od odpadu, odstranit suché stromy a keře, které byly postiženy dvěma lety katastrofálního sucha, upravit polámané koruny borovic z vichřic 29. 10. 2017 – Herwart a 3. ledna 2018 – smršť.  V současné době není možné odhadnout, které stromy a keře na jaře vyraší, a které uschnou. Za těchto okolností navrhovat dřeviny na vykácení je hazard, se kterým nemůžeme souhlasit. V místech bez porostu je nutné průběžně vysazovat různorodé druhy nových stromů a keřů.

Absolutně nelze souhlasit s arboricidním postřikem, výsadbou trávníků, kácením rostoucích stromů (projektant lesák ing. Ivan Marek uvádí počet vykácených 322 kusů stromů), , likvidací tzv. náletových stromů, strháváním břečťanu z kmenů (z 65 stromů). Kmeny stromů doposud chráněné břečťanem budou vystavené úpalu slunečního záření, stromy se přizpůsobily a nyní budou vystaveny novým podmínkám.

Všichni zúčastnění by si měli uvědomit, že nejméně patrné, ale o to důležitější spolupráce se odehrává těsně pod povrchem půdy, v oblasti kořenové zóny vývojově vyšších rostlin. Jedná se o partnerství mikroskopických hub s kořeny rostlin. Vlákna hub pomáhají rostlinám zásobovat zejména fosforem a zároveň produkují složité látky které podporují důležité funkce rostliny. Rostlina pak na oplátku vylučuje z kořenů cukry, které byly vyprodukovány fotosyntézou. Toto partnerství se nazývá mykorhiza. Zásahem do půdy budou tyto vztahy definitivně zlikvidovány. Je nepochopitelné, že lidé, kteří jsou považováni za odborníky, neznají tyto základní vztahy.

Anna Spěváčková

Názory

08.02. 12:01Martin Růžička
Tak naše město není jediné
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz