Tisk článku

Kdo ve skutečnosti vládne městu?

Nemělo by se jednat o vládu, ale o správu města. Občané svěřili majetek a finance do rukou zvolené samosprávy a ta by měla o nich rozhodovat ve prospěch obce a občanů. Všichni zastupitelé to slíbili a potvrdili podpisem. Zastupitelé jsou pouze správci, hospodáři obce, ne majitelé.

Přesto se tím většina zastupitelů neřídí. Chovají se tak, jako by jim majetek a finance občanů patřili a zacházejí s nimi s lehkomyslností špatných hospodářů.  Nemyslí na další budoucí generace, myslí jen na sebe a svůj prospěch. Pod záminkou rozvoje města ničí a plánují další zničení nejdůležitějších zdrojů – vody, které je nedostatek, půdy a zelené infrastruktury – stromů. Nenaslouchají těm, kteří bijí na poplach, naopak se snaží je umlčet.

Jak vlastně funguje vedení města? Nejvyšší orgán samosprávy je zastupitelstvo. Má dvacet jedna členů, většinu jedenácti hlasů tvoří koalice, kterou dohodla bývalá starostka Mrzílková, když nabídla místo starosty zastupiteli Romanu Kroužeckému, zvolenému za Společně pro Neratovice. Na ustavujícím zastupitelstvu dvanáctý hlas dodala zastupitelka Vojtová, přesto že kandidovala za levicovou KSČM. Koalice tak může schválit vše, na čem se předem usnese.

Zbytek zastupitelů, nedobrovolně zahnaný do opozice, nemá šanci cokoli prosadit.

Zastupitelstvo má vyjadřovat  zájmy společenství – občanů obce a rozhodovat o nich. V jeho čele stojí uvolněný starosta Roman Kroužecký, jeho zástupce je uvolněný místostarosta Marek Lenc a jako neuvolněná místostarostka byla zvolená Lenka Mrzílková. Uvolněný znamená, že je to jeho zaměstnání, neuvolněný vykonává funkci vedle svého zaměstnání. Paní Mrzílková prý zadarmo.

Výkonný orgán zastupitelstva je sedmičlenná jednobarevná rada města složená ze členů koalice: starosty Kroužeckého, dvou místostarostů Lence a Mrzílkové, čtyř radních: Kaňky, Rajchertové, Landové a Štěrby; za svůj výkon se má odpovídat zastupitelstvu. Má, ale nedělá to a zastupitelstvo to po radě nepožaduje. Rada je přece složená ze členů koalice a těm vyhovuje, že má rozsáhlé pravomoci a rozhoduje o velmi důležitých věcech. A to i když jsou přítomni jen čtyři členové, kteří tvoří většinu. Čtyři lidé rozhodují o městě. Jednání rady jsou neveřejná, ale nejsou tajná, jak občas hlásají její členové. Přesto se zveřejňují jen usnesení, ze kterých občan nevyčte potřebné podrobnosti.   

Taková hra na koalici a opozici se ve většině měst, dokonce i malých obcí, rozmohla podle vzoru nejvyšších politických kruhů. V komunální politice je to obrovské nebezpečí. Proč? Koalice se považuje za nadřazenou elitu, která vyžaduje svá privilegia. Úplně potlačuje spolupráci, uplatnění znalostí a vědomostí jiných zastupitelů a občanů, bere ostatním zastupitelům jejich pravomoci a možnost prosadit zájmy obce a občanů. Nadvláda koalice je ve skutečnosti totalita. Totalita jedné skupiny lidí ovládané seskupením napojeným na vlivné a mocné.

Možná se ptáte, jaká privilegia má rada. Kdo navštívil zasedání zastupitelstva, si možná povšiml, že rada sedí v čele účka z uspořádaných stolů. Rada, která není nejvyšším orgánem samosprávy. Když si vyhledáte on-line přenosy jiných obcí, sedí v čele předsedající, obvykle starosta se svými místostarosty. V Neratovicích sedí v čele rada města. Nevypovídá to o jejím přesvědčení o své nadřazenosti?

Přesto, že neratovičtí občané jsou lhostejní a líní jít k volbám, doufám, že se vzchopí a stanou se aktivními občany. Jinak nás naše současná samospráva převálcuje...Všechny bez výjimky.

Anna Spěváčková

Názory

21.12. 15:22Honza
Kdo ve skutečnosti vládne městu?
21.12. 16:49Honza
Kdo ve skutečnosti vládne městu?
24.12. 13:13volička
No kdo
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz