Tisk článku

Jak nejlépe volit v komunálních volbách 2018? Volte celou stranu, ne jednotlivé kandidáty z různých stran

Volby jsou za dveřmi (5. a 6. října) a mnoho lidí ani neví, jak vlastně volby fungují a jak by měli volit. Pokusím se srozumitelně vysvětlit, jak volit nejlépe, abyste byli s výsledkem spokojeni.

Máme tzv. zastupitelskou demokracii, tj. ve volbách si zvolíme naše zástupce – zastupitele (ti si pak ze svých řad volí starostu, místostarostu a radu města) a těm svěříme do rukou na čtyři roky osud města, tj. rozhodování o financích, majetku, rozpočtu, dalším rozvoji města, výstavbě, službách apod. To ale neznamená, že si budou dělat co chtějí a nám se nebudou ze svých rozhodnutí zodpovídat! Naopak, zastupitelé by se nás měli ptát, co potřebujeme, co nám chybí ke spokojenosti a přemýšlet, jak by nám zpříjemnili život ve městě a v tomto duchu rozhodovat. 

Samozřejmě, že musí zvítězit veřejný zájem nad soukromým. (Na př. soukromník chce lyžovat na pískovně, ale je ve veřejném zájmu mu to nepovolit a preferovat koupání a rekreaci občanů. Starostka chce pokácet topoly, ale stromy zvlhčují a snižují teplotu, je to prospěšné pro zdraví všech, i dětí...).

Zájemci o funkci zastupitelů se sdružují na kandidátní listinu (strany, hnutí, nezávislých), která by jich měla obsahovat 21, tj, plný počet budoucích zastupitelů. Někdy se ovšem stane, že se jich nesejde plný počet, pak je jich na kandidátce méně a mají menší šanci, že kandidátka dostane jako celek potřebných 5% hlasů. Pak se do zastupitelstva nikdo z kandidátky nedostane!!!!

Otázky a odpovědi: 

Na čem záleží, kolik lidí z kandidátky dostane mandát (tj. je zvolený zastupitelem) zastupitelů)? 
Záleží to na celkovém počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů. 

Co když volič označí křížkem celou volební stranu? 
Označí-li volič křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů. To je samozřejmě pro volební stranu nejvýhodnější!!!!!

Co když volič zaškrtne jednotlivé kandidáty z různých stran ?
Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. 

Co když volič zaškrtne jen několik kandidátů z různých volebních stran, ale ne všech 21? 
Zbytek hlasů do celkového počtu  pak obdrží volební strana, kterou volič dále označil v rámečku u jejího názvu. Pokud tak volič neučinil, neuplatnil všechny hlasy, které měl k dispozici. Škoda.

Kolik musí získat strana hlasů, aby se její kandidáti dostali do zastupitelstva? 
Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5% hlasů z celkového počtu platných hlasů. (Může se stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5% hlasů. Čím více hlasů která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá.
Můžete uvést nějaké příklady, je to dost složité: 
Příklady: kandidují tři strany A, B, C. V zastupitelstvu malého města zasedá 15 zastupitelů. 
Příklad 1)
Volič označí křížkem pouze stranu A v rámečku před názvem strany. Strana A obdrží celkem 15 hlasů a každý její kandidát po jednom hlasu. Strany B a C neobdrží žádný hlas.
Příklad 2)
Volič označí křížkem stranu A v rámečku před názvem strany, současně označí ve straně B křížkem v rámečku před jmény dva kandidáty a ve straně C jednoho kandidáta. Strana A obdrží celkem 12 hlasů (sníženo o počet kandidátů označených v jiných stranách), její kandidáti na 1. – 12. místě po jednom hlasu, strana B obdrží celkem 2 hlasy, její označení kandidáti po jednom hlasu, strana C obdrží 1 hlas, který obdrží i její označený kandidát.
Příklad 3)
Volič označí na kandidátní listině strany A v rámečku před jmény 3 kandidáty, na kandidátní listině strany B v rámečku před jmény 4 kandidáty, na kandidátní listině strany C v rámečku před jmény 8 kandidátů. Strana A obdrží celkem 3 hlasy a každý její označený kandidát po jednom hlasu, strana B obdrží celkem 4 hlasy, každý její označený kandidát po jednom hlasu a strana C obdrží celkem 8 hlasů a každý její označený kandidát po jednom hlasu. Označí-li takto volič více než 15 kandidátů, je jeho volební lístek neplatný. Neplatný volební lístek je i v případě, že volič označí současně dvě strany (v rámečku před názvem strany).
Příklad 4)
Volič označí křížkem stranu B v rámečku před názvem strany a dále označí křížky některé kandidáty této strany B, které chce upřednostnit. Strana B obdrží celkem 15 hlasů, k přednostnímu označení kandidátů se nepřihlíží. 

Závěr: 
Chcete-li, aby strana, jejíž program nebo postoje lidí jsou vám nejbližší, získala největší počet hlasů, čili získala nejvíce kandidátů, zaškrtněte křížkem tuto stranu v rámečku před názvem strany. 
Nenechte si namluvit, že nejlepší je sestavit si zastupitelstvo z kandidátů z různých stran!! To je finta na voliče. Velké strany, jejíž voliči křížkují svou stranu, se budou radovat. Může se stát, že některá strana získá málo hlasů a vámi vybraní kandidáti se do zastupitelstva vůbec nedostanou.
Pozor na neplatné volební lístky!!!!

Zvítězí strana, která obdrží nejvíce hlasů. Vítězství strany však nemusí znamenat, že tato strana získá i rozhodující  a rozhodovací postavení v obci. Může se stát, a už se ve městech stalo, že se jednotliví kandidáti z několika stran sdružili v koalici a získali rozhodující počet hlasů v zastupitelstvu, zatímco vítězná strana jich měla méně. Záleží potom na tom, jak a s kterou další stranou či stranami se dohodne na další spolupráci v zastupitelstvu. Základem mohou být společné zájmy stran, vyjadřované v jejich volebních programech. Častěji jsou to ale společné soukromé zájmy – veřejné zakázky, funkce, odkloněné finance, výhody, přístup k moci a kontaktům.
Ještě si dejte pozor na kandidáty, kteří trvale bydlí mimo Neratovice ve svých soukromých vilách, ale ve městě mají jen formální trvalé bydliště! Členové volebních komisí, přepočítávejte několikrát hlasy voličů, pozor na preferenční hlasy. Tady je prostor pro zmýlení nebo falšování voleb.

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz