Tisk článku

Nepůjdete volit? Pak si za vás JINÍ zvolí SVÉ zastupitele, kteří nebudou ochotni hájit vaše zájmy

Lidé jsou nespokojeni, ale když se jich zeptáte, zda půjdou volit, kategoricky odmítnou. „Ne, volit nepůjdu, stejně je to na nic“, odpovědí. 

Neuvědomují si, že když oni volit nepůjdou, přijdou k urnám ti, co si zvolí své zastupitele, kterým jsou vděční za funkce či teplá místa pro sebe a své kamarády a příbuzné či nájemci a uživatelé městského majetku za hubičku. Volit nezapomenou straničtí šíbři, podnikatelé, developeři...všichni, kteří očekávají výhody od zvolených zastupitelů.
Půjdou volit jejich rodinní příslušníci, aby se do zastupitelstva dostali všichni, od kterých si slibují udržení systému, který je pro ně tak výhodný.
Proto pojďte volit a než hodíte lístek do urny, promyslete si dobře, jak volíte a koho volíte.
Vzpomeňte si, jak se o vás „starala“ starostka Mrzílková; jak je možné, že místostarosta Hrodek „utekl“ do soukromé firmy a přesto se nestyděl současně brát peníze za funkci (prací to nelze nazvat)  místostarosty. Proberte si radní jednoho po druhém - čím jsou, jak rozhodovali během uplynulých čtyř let a co od nich můžete očekávat - jak budou rozhodovat vzhledem ke své profesi a politické orientaci. Co další zastupitelé? Jak hájili zájmy obyčejných lidí, debatovali o tom, co je špatné a jak situaci zlepšit? Hledali řešení nebo honem končili zasedání, aby byli co nejdříve doma?
Možná si někdo řekne:“Co zase ta Spěváčková má? Vždyť se o nás naše paní starostka tak stará, máme nové lavičky“, jenže tito lidé si neuvědomují, že lavičky jsou financovány ne z peněz paní starostky, ale z našeho společného rozpočtu, který nám patří. Všem občanům, ne paní starostce.  Stejně jsou také naším majetkem silnice a chodníky, stromy a keře, kterých se město lehkomyslně zbavuje nebo je nechává zbytečně ořezávat a ničit, travnaté plochy ohoblované do kořenů, pole, která mají být zlikvidována výstavbou nepotřebného hypermarketu a obrovského parkoviště nazvaného odstavná plocha, naše je také louka v Lobkovicích, kterou chce současná koalice přeměnit na soukromou atrakci...

Veškerý majetek města je majetek nás všech a my máme právo rozhodovat, k jakému účelu bude využit. My jsme jej jen dočasně svěřili našim zástupcům, aby s naším souhlasem a kontrolou s ním hospodařili. To znamená musí pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovali jej, tj. musí s ním nakládat účelně a hospodárně. Ve prospěch obce a občanů. Pořádně se rozmyslete, komu po volbách svěříte náš majetek a naše peníze. Zda miliony skončí v kapsách developerů a politiků, nebo budou využity ve prospěch občanů města.
Anna Spěváčková

Názory

28.09. 06:10Petr
ano,je to tak
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz