Tisk článku

Město nebude kropit ulice

Zatímco většina měst zchlazuje ulice a obyvatele kropením kropicími vozy, v Neratovicích se kropení nedočkáme. To mi dnes oznámila úřednice paní Hrodková, která má v kompetenci údržbu města; vzápětí jsem obdržela email od vedoucí odboru životního prostředí.

Uhrová Adéla 
Komu: spevackova@seznam.cz
Kopie:Petr.Svoboda@neratovice.cz, Lenka.Mrzilkova@neratovice.cz, Jana.Vaculova@neratovice.cz

RE: kropení ulic a zeleně

Vážená paní Mgr. Spěváčková,
Právě proto, že je katastrofální sucho, není moudré plýtvat vodou na kropení silnic, voda se bez užitku odpaří. S ohledem na veškerou zeleň i občany města Neratovice prozatím nepřistoupil vodoprávní úřad k vydání zákazu odběru povrchové vody na zalévání, mytí aut či napouštění bazénů i když k tomu současná hydrologická situace spěje a je to doporučováno ke zvážení Povodím Labe, s.p.. Přestože Vám trpělivě nasloucháme, domníváme se, že zadržování dešťové vody ve městě, které na to není uzpůsobeno, je velmi složité a nákladné, navíc za současného počasí by to ani toto nepomohlo.
Zeleň – mladé stromky a keře jsou zalévány pomocí kropičky ke kořenům tak, aby byl prolit celý kořenový bal, kropením se docílí lepšího vsaku než výtokem z hadice, který navíc může vyplavovat zeminu a mulč.
Veškerá městská zeleň musí být především provozně bezpečná a musí se průběžně ošetřovat, proto dochází ke kácení a ořezu stromů.
 S pozdravem
 Ing. Mgr. Adéla Uhrová
Úsek vodního hospodářství
Odbor životního prostředí
Městský úřad Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
Tel: 315 650 357

Paní vedoucí směšuje dvě věci: zalévání zeleně, na které firma FCC používá malou cisternu s kropítkem, a kropení ulic prováděné kropicím vozem. Míchá do toho vodoprávní úřad, který nevydal zákaz odběru povrchové vody, tak o co kráčí? Město může zalévat i kropit, nic mu v tom nebrání. Paní vedoucí nás bude ubezpečovat, že kropit silnice je zbytečné, protože se voda vypaří. To jsou mi věci. Přece voda při odpařování snižuje teplotu okolí a tím se město ochlazuje. Kdyby bylo všude dostatek vzrostlých stromům a co nejméně zpevněných ploch, nebylo by nutné kropit. Jenže spousta stromů zmizela, ty co zůstaly, jsou zbytečně a drasticky ořezávány, takže nestíní a neochlazují a to kvůli zcestnému názoru, že stromy se musejí pořád ořezávat, paní vedoucí to nazývá ošetřovat. Kdyby sledovala nejnovější trendy, věděla by, že kromě výchovného řezu po vysazení není nutné stromům „nařizovat“ jak mají růst. Vědí to lépe než nějaký arborista s pilkou v ruce. Co se týká kropení zeleně, paní vedoucí si snad dělá srandu, když tvrdí, že pomocí kropičky se docílí lepšího vsaku než hadicí.  Kropičkou se pokropí listy a ke kořenům se žádná voda nedostane a ještě stoupá její spotřeba. To vám řekne každý obyčejný zahrádkář. 

Jak je zřejmé z emailu, nemůžeme od současné garnitury na radnici očekávat jiný přístup k zeleni  než bezohledně kořistnický.

Anna Spěváčková

Názory

06.08. 20:21Hanka
ale kropí,
07.08. 15:20to víte
z cizího
07.08. 18:44Karel
hm,teď si jen přát
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz