Tisk článku

Protestujeme proti zbytečnému a necitlivému ořezávání stromů ve městě

Je katastrofální sucho, stromy bojují o přežití a v této tak těžké době odbor životního prostředí nasmlouval ořezání mladých i starých stromů, některé dokonce v době květu.

Určeno odboru životního prostředí.
Vážení,
zřejmě se řídíte inventarizací vytvořené ing. Šimkem, která má být jen doporučením a ne zákonem. V inventarizaci je množství chyb (návrh na kácení javorů babyk na Kojetické ulici, vykácení všech bříz u dětského hřiště u teletníku na Skalkách a další) a neopodstatněných návrhů na řezy a kácení (2018 návrhů na ořezání, 551 návrhů na kácení!!!)

Nemusím vám připomínat, že existuje několik proudů, jež se liší pohledem na přístup k údržbě stromů. Jedni jsou ortodoxní zahradníci, kteří nevnímají stromy jako živé organizmy s vlastním vnímáním a  kontakty mezi sebou, jak to na začátku pondělní besedy jen okrajově nastínil pan ing. Rozsypálek, ale objekty v péči člověka, který musí průběžně zasahovat do jejich vývoje. Ti kladou důraz na sadovnickou hodnotu stromů, tj. stromy jsou vyspělé, naprosto zdravé, tvarově odpovídající danému druhu, resp. kultivaru, bez vzhledových nedostatků. Tito zahradníci jsou zastánci celoživotního řezu stromů, aby jejich sadovnická hodnota byla zachována. Prostě stromy podle nich musí být krásné, rovné, správně rozvětvené, mladé, zdravé.  A hlavně zcela bezpečné. Tuto skupinu v pondělí reprezentoval pan ing. Feit. Myslím, že se své úlohy zhostil velmi dobře.

Pak je zde skupina další, spíš ekologů, kteří chápou strom jako dlouhověký složitý organizmus, jehož vztahy s okolními organizmy teprve začínáme poznávat. Pro ně je strom biotopem, vytváří společné prostředí pro život dalších, na něj vázaných druhů rostlin a živočichů. Zejména dožívající, trouchnivějící stromy s dutinami nabízejí příležitosti k životu bohaté paletě druhů včetně druhů ohrožených a chráněných. Jednotlivé stromy slouží jako útočiště pro ptáky a pro hmyz. Čím je strom starší, tím je biologicky hodnotnější. Jenže tyto stromy nesplňují požadavky první skupiny. Jsou většinou staré, s dutinami a prasklinami, jsou nahnuté a nemají ideální tvar. Proto je ortodoxní zahradníci chtějí napravit řezem nebo vůbec vykácet. Tak skončil dub s vzácnými brouky v ulici U strouhy.

Jenže v době nástupu klimatických změn, kdy vlny veder začínají být nesnesitelné a sucho katastrofální, je nutné vnímat strom jako objekt, který ochlazuje okolí, zvlhčuje vzduch, zachycuje prach a hluk, a pomáhá nám, lidem, přežít. Nová výsadba doroste za třicet let, pokud se jí to podaří.

Proto je nutné ochraňovat všechny stromy, neubližovat jim a umožnit jim přirozený růst. Jenže to pak řada arboristů přijde o kšefty a to přece tady jde.

Druhá skupina razí nyní již stále více uznávaný trend: pokud údržba, pak přírodě blízká. Provádět pouze výchovný řez po výsadbě a to do tloušťky větví, které lze ostříhat zahradnickými nůžkami, pak řezat opravdu jen pokud je to bezpodmínečně nutné. Tato skupina by odmítla masivní ořezání tisíců stromů, navržené v inventarizaci, protože si je vědoma toho, že strom po masivních zásazích může uhynout a zkracuje se mu tím život. Každá rána je totiž branou pro infekci, jak o ní velmi poutavě hovořil ing. Rozsypálek; strom musí rány zacelit, ještě věnovat energii na vytvoření chemické obrany proti infekci, a pokud je katastrofální sucho jako nyní, ještě  bojovat o přežití.

Nesouhlasíme s masivním ořezáváním stromů a to i vzhledem k suchu. Protestujeme proti ořezávání kvetoucích stromů. Žádáme odpověď a zdůvodnění, proč byly bezohledně ořezány kvetoucí stromy, plné včel. (Ořezání jeřábů na Výsluní, lípy v Mlékojedech, lípa ve vnitrobloku plocha u fotbalového hřiště Na Výsluní-Kojetická-OSN-Benešova)

Děkuji za odpověď a vyřízení podle  PRAVIDEL PRO VYŘIZOVÁNÍ OSTATNÍCH PODÁNÍ.  Čl. III, odst. 4. Podání musí být vyřízeno neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, pokud zvláštní zákon nestanoví lhůtu jinou. Za včasnost a správnost vyřízeného podání odpovídá a vyřízení podepisuje vždy vedoucí pracoviště. Toto neplatí v případě, že věc vyřizuje pověřená úřední osoba v rámci správního řízení.

Dále žádáme abychom byli informováni o výsledku šetření a nápravných krocích.

S pozdravem Mgr. Anna Spěváčková, předsedkyně Spolku občanů Neratovic, IČ 6762817.

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz