Tisk článku

Zahrádkáři, nenechte se opít rohlíkem!

Nevěřte slibům, že vaše zahrádky budou zachovány. V Neratovicích máme dvě plochy, na kterých hospodaří zahrádkáři. Jedna je za Kojetickým potokem, druhá na Výsluní.

Za Kojetickým potokem vlastní pozemky město a soukromníci. VŠECHNY pozemky jsou podle nového územního plánu určeny k výstavbě rodinných domků BI. Pokud nynější nebo po volbách noví zastupitelé  územní plán schválí, bude jen otázkou času, kdy se na nich začne stavět. Soukromí majitelé pozemků, na nichž jsou některé zahrádky umístěny, určitě využijí možnosti dané územním plánem a buď své pozemky prodají nebo začnou stavět sami. V tom okamžiku zahrádkáři skončí.

Ani od zastupitelů nelze očekávat, že by byli vůči svým občanům lidumilnější než soukromí majitelé. Kdyby tomu tak bylo, mohli v novém územním plánu rovnou zahrádky legalizovat, čili označit jako zahrádkářské osady RZ, ale neudělali to. Většina se dere k moci proto, aby si vylepšila své finanční postavení, ať už jakýmkoli způsobem. Na sto procent lze počítat s tím, že město bude chtít doplnit městskou pokladnu a nabídne své (tedy naše) městské pozemky k prodeji soukromým osobám nebo investorům. V tom okamžiku noví majitelé ukončí činnost zahrádkářů. Zatímco o zahrádky se starají na vlastní náklady zahrádkáři a městu ještě platí nájemné, po prodeji místo deseti obdělávaných parcel zahrádkářů vznikne jedna s mizerným trávníkem, thujemi, bazénem, trampolínou a zeleným hadrem na plotě. To bude konec zahrádkaření za Kojetickým potokem.

Osud zahrádkářské kolonie na Výsluní se bude vyvíjet složitěji. Cíp plochy směrem k sídlišti by měl zůstat využit jako zahrádkářská osada RZ. Otázka je, jak budou zahrádky postiženy výstavbou komunikace tvořící obchvat kolem nových domů, kolik jich vlastně zůstane a kolik „padne za oběť“všem možným úpravám. Další otázkou je, zda zahrádkáři budou ochotni i nadále hospodařit na plácku z jedné strany obklopeném frekventovanou silnicí a z druhé strany činžáky.

Za novou komunikací vedoucí přes Batelkovo parkoviště (takže parkování tam BUDE postiženo, paní starostko) je plánovaná krajinná plocha NK. Podle návrhu je to plocha, kde „hlavní využití mají být stromové, keřové a bylinné porosty přírodního charakteru s funkcí zvýšené ekologické stability a biologické diverzity krajiny, pro zajištění protierozní ochrany a krajinnou kompozici.“ Pro většinu je to věta příliš složitá a komplikovaná a lze ji vykládat různě. Třeba už ta krajinná kompozice může být záludná. Ministerstvo pro místní rozvoj v dokumentu „Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech“ uvádí, že „krajinná kompozice je kompozice přírodních prvků a architektonických prvků, včetně prvků drobné architektury, ovlivňujících prostředí volné krajiny (například strom s kapličkou, altánek u jezírka, skupina velkých kamenů s lavičkou)“. Všimněte si pojmu: „volná krajina“. Zahrádky přece NEJSOU volná krajina. Jsou oplocené, zatímco krajinná plocha je vlastně veřejná.

Hlavním argumentem pro přeměnu zahrádkářské kolonie na skutečnou volnou krajinnou plochu bude tedy její UZAVŘENOST. Zahrádkáři budou vyzváni, aby odstranili ploty, aby zprůchodnili oblast pro pěší a cyklisty. Jistě se najde nějaký funkcionář, který to bude vysvětlovat tím, že chce umožnit i ostatním obyvatelům přístup do zeleně, jenže znechucení zahrádkáři se přestanou o své zahrádky řádně starat, pozemky budou postupně přeměněny na jakousi zelenou plochu. To však může být pouze přechodné stadium. Existují oprávněné obavy, že plochy veřejné zeleně, o které se město nebude příliš starat, se změní na zanedbanou problematickou lokalitu (důkazem je spustlá plocha s „náhradní výsadbou“ za Lidl směrem k Dubínku), zanedlouho poté si občané začnou stěžovat, že se zde shromažďují bezdomovci, že je území zdevastováno a že v něm není bezpečno a město za halasného potlesku loajálních občanů schválí změnu plochy na stavební pozemky. A to bude konec další zahrádkářské kolonie.

Věříte, že tomu tak nebude? Věříte slibům lidí, kteří již mnohokrát lhali? Proč ne. I to je jedna z možností.

Anna Spěváčková

Názory

15.05. 19:06njn,
ale blahoslavení
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz