Tisk článku

Silnice a parkoviště nás neochladí ani se jich nenajíme…

Krátkozrací a pošetilí jsou občané, co se radují z toho, že místo stromů budou parkoviště a místo pole hypermarket s megaparkovištěm.

Za minulé roky se aktivita radnice projevovala prakticky jen v jedné věci: rekonstruovaly se silnice jedna za druhou a k tomu chodníky, vlnité a zprohýbané; což je nešvar, který se projevuje z neznámých důvodů v posledních letech nejen v Neratovicích.

Přestože automobilů přibývá, při rekonstrukci ulic jakoby radnice zapomněla na parkovací místa. Při rekonstrukci relativně dobré Masaryčky padlo zbytečně šedesát lip, vznikly dva úzké cyklopruhy, do mrňavých jam bylo vysázeno dvacet košťat, pardon stromů, ale nikoho nenapadlo navrhnout parkovací místa, která tak naléhavě chybí ve městě. Podobná situace se odehrávala ve Vojtěšské ulici: opět dva cyklopruhy, z toho jeden drncavý, ale zase žádná parkovací místa.

Na problematicky provedené rekonstrukce dalších ulic upozornil i autor Studie dopravy v klidu ČVUT Doc. Ing. Petr Slabý, CSc.

„Např. ulice Na Výsluní mohla být zrekonstruována tak, aby se na ni šířkově vešel
parkovací pruh. Obdobně rozšíření kapacitního parkoviště P8 mezi ulicemi Dr. E. Beneše a
Na Skalkách nebylo navrženo tak, aby byl maximalizován počet parkovacích stání vůči ploše
parkoviště. Při jakémkoli novém návrhu šířkového uspořádání místních komunikací není
prakticky možné oddělit dopravu v pohybu od dopravy v klidu a je úkolem projektanta, aby na
tuto skutečnost upozornil a navrhl vhodné řešení, které povede k optimalizaci stávajícího
stavu v dané lokalitě.“

Jediné řešení město vidělo ve vybudování parkoviště  na poli s úrodnou půdou nejlepší kvality. Přitom jsme všichni svědky, jak nájemníci, kteří zde nemají trvalé bydliště a často vlastní dvě i tři auta, parkují na místních parkovištích a lidé, kteří zde trvale bydlí, nemohou se svým jediným autem zaparkovat. Pohromou jsou také  obrovské dodávky zabírající spoustu místa.

Co s tím? Většina lidí se domnívá, že by pomohly rezidenční karty. Rodina zde trvale bydlící by dostala jednu kartu zadarmo nebo za hubičku na jedno auto, za druhé a další auto by si pořádně připlatila. Rodina bez trvalého bydliště by si připlatila už za první auto, za další mnohem více.

Znalci tvrdí, že by pomohla výstavba parkovacích domů. Jeden mohl stát na místě bývalé tržnice, kdyby ji ovšem město neuváženě neprodalo. Další by mohl vyrůst na místě Batelkova soukromého parkoviště.

Jenže ani jednu z těchto variant zřejmě město nehodlá použít. Kdo ví kde se zhlédlo v systému malých parkovišť hned vedle domů. Taková varianta by se možná mohla uplatnit na vznikajícím sídlišti, kdy ještě není zasazená zeleň, ale na sídlišti starém desítky let je to nesmysl. Všude už rostou stromy a keře, vybrané plácky jsou plné zeleně. A na nich město hodlá podle návrhu nového územního plánu vybudovat parkoviště.

Popis míst, kde by měla být nová parkoviště místo zeleně jsem si dovolila kvůli pozdní hodině vypůjčit z Neratovin.

1) Na náměstí Republiky to je celá část náměstí naproti plaveckého bazénu podél železniční trati, výrazná část pozemku mezi Komerční bankou, plotem stadionu a třemi věžáky, dále pak podél plotu stadionu až za tři věžáky.

2) Nad vedlejší ulicí nad železářstvím z ulice 28. října je zakresleno poměrně velké parkoviště místo zeleně mezi domem a silnicí k Účku.
3) V ulici Čtvercová návrh počítá s dvěma parkovišti v těsné blízkosti domů nejbližších 2. základní škole, kde je v současné době zeleň.

4) Poměrně velké parkoviště má vzniknout v oblasti současného parku mezi stanovištěm záchranné služby a bývalou školkou Urxova téměř až k restauraci Mexikáno a končí někde v prostoru současného pískoviště.

5) Parkoviště podél Benešovy ulice je v návrhu protaženo až k poutnímu místu Miluji.

6) Na Výsluní mezi blokem 1056 -1064 a večerkou U Honzíka se rozšiřuje parkoviště o celou plochu vedle psího hřiště.

7) Na Výsluní se parkoviště mezi bloky 1146-1154 a 1056-1064 rozšiřuje až téměř k domům, tedy na místa, kde dnes stojí z jedné strany vzrostlé kaštany, z druhé sakury.

8) V návrhu je naznačena také propojka mezi ulicí Na Výsluní a městským pozemkem vedle zahrádek, kam radnice plánovala umístit odstavnou plochu. (Opravdu se plánů na odstavnou plochu nezřekla?)

Padnou desítky stromů jen kvůli parkování. Mnozí se radují: konečně zaparkují. Ve své pošetilosti si neuvědomují, že na to doplatíme my všichni. 

Čím dál víc se otepluje a jedině stromy nás mohou ochladit v rozpálené betonovo-asfaltové poušti, vykácet je kvůli parkovištím je doslova zločin. Bohužel, zkušenosti z jiných měst jsou neúprosné: i když se postaví další parkoviště, brzy není opět kde parkovat. Jediná cesta jsou rezidenční karty pro občany města.

Tak jak mají zmizet stromy ze sídliště, tak má zmizet úrodná půda včetně polí kolem města. Podle nového územního plánu má být zastaveno 74 ha nejúrodnější půdy první a druhé kvality. Pokud budou vybudovány dopravní koridory obkružující město, ztráta půdy bude činit 135 ha!

Bohužel, půda je naše bohatství, záruka, že jednoho dne, až bude hodně zle, si budeme moci vypěstovat potraviny, které nám nikdo ze zahraničí neprodá, nebo za takové peníze, že na ně nebudeme mít.

Anna Spěváčková

Názory

27.04. 19:32Memento
Pamatujte
30.04. 13:20Milan
?
28.04. 08:02Jan
ano,je to tak..
28.04. 09:38Anna Spěváčková
je to zlé.....
28.04. 09:44Anna Spěváčková
Město záměrně občany neinformovalo....
29.04. 16:30Tom
jak to teď bude
29.04. 21:29Anna Spěváčková
určitě odpovím
02.05. 14:17Anna Spěváčková
odpověď na otázky
29.04. 21:41Anna Spěváčková
to snad není možné....
30.04. 20:35Honza
mno chudák
30.04. 14:12Petr
rezidencni karty
07.05. 10:14Anna Spěváčková
rezidenční karty
07.05. 13:42Pavel
copak zásobování
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz