Tisk článku

Zastupitelé neschválili o jeden hlas...

...Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách výstavby retailového obchodního centra a cyklostezky mezi městem Neratovice a firmou JTH Holding a. s., Teplice Jedná se o výstavbu hypermarketu a parkoviště na úrodném poli za sídlištěm Na Výsluní.

Už několik let myslící obyvatelé sídliště bojují proti výstavbě hypermarketu a parkoviště těsně za paneláky Na Výsluní. Proč? Hypermarket nepotřebujeme, máme pět supermarketů a několik menších obchodů a stánků, které nám zcela postačují. Jakmile teplický multimilionář a developer Třešňák postaví obrovskou škatuli (zřejmě) Kauflandu, provozovatel nasadí zaváděcí ceny a položí část supermarketů a většinu místních krámků. Nebudou moci konkurovat cenám nadnárodního obchodního řetězce.

Městský ruch se přelije za město; centrum se vyprázdní. Zatímco nyní si lidé dojdou na nákup pěšky, nyní pojedou autem, zvýší se neúnosně automobilový provoz v ulicích Na Výsluní a hlavně na Kojetické, která už nyní je nebezpečně frekventovaná. Přibudou zásobovací nákladní vozy a kamiony. Budou přijíždět auta, hodlající parkovat na rezidenčním parkovišti u hypermarketu. Do města zamíří i venkované, kteří doposud jezdili jinam. Zvýší se hladina hluku, prachu, osvětlení, začnou se zde shlukovat podivné existence, naroste kriminalita. Budou přibývat odpady, za které už dnes platíme vysoké částky. Budova bude zdrojem hluku a zvuků, které naruší pohodu bydlení obyvatel okolních paneláků. Klesnou ceny bytů v dotčeném prostoru.

Celý areál zničí nejen velkou plochu kvalitní půdy, ale naruší i okolní krajinu. Zničit úrodnou půdu je zločin. Bude to vřed na tváří našeho doposud klidného města. Bude příštím generacím připomínat, jak mravně i společensky zhůvěřile rozhodovali nynější konšelé v čele se starostkou Mrzílkovou.

Je jasné, že developerovi Třešňákovi je to jedno, je to jeho kšeft. Ale je s podivem, že naši zastupitelé v čele s velmi angažovanou starostkou Mrzílkovou schválili takovou zrůdnost, která ublíží všem obyvatelům města. Jak sami nepochopitelně (nebo pochopitelně?) změnili svůj postoj: nejprve zamítli změnu územního plánu a pak ji schválili.

V podkladech tentokrát (na zasedání 28. 3. 2018) obdrželi Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách výstavby retailového obchodního centra a cyklostezky mezi městem Neratovice a firmou JTH Holding a. s., Teplice (= Jaroslav Třešňák, majitel pozemků, které kupoval v době, kdy zde byla plánována podle územního plánu pouze bytová výstavba; musel předpokládat, že zastupitelé schválí změnu územního plánu, aby zde mohl postavit obchodní centrum. Trvalo to dlouho, ale nakonec přece jen změnu schválili).

(Ještě na vysvětlenou: retailové OC znamená, že by se zde mělo prodávat za maloobchodní ceny).

Přítomní občané upozorňovali na řadu nesrovnalostí v dodatku. Původně zde byly navrženy bytové domy a nyní je místo nich tzv. rezidenční parkoviště? Proč se najednou změnila rozloha budovy z 3000 m2 na 5 400 m2? Jak vysoké budou nadstavby na střeše budovy, když není uveden žádný výškový limit? Investor se zavazuje dodržet maximální povolenou výšku retailového obchodního centra 7,2 m po atiku střechy; nad touto výší mohou být na střeše umístěna technická zařízení a technické místnosti, potřebné pro provoz obchodního centra, nepřevyšující v celkovém souhrnu 10% zastavěné plochy budovy obchodního centra.“.To může na střeše klidně vyrůst mrakodrap.

Jak je možné, že investor sice vybuduje cyklostezku, ale pouze uzavře s městem smlouvu o zřízení věcného břemene?  „Investor se zavazuje, že do 90 dnů od kolaudace cyklostezky s obcí uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty (dále jen „Smlouva o VB“), a to jako veřejného statku, spočívajícího v oprávnění každého chodit po služebném pozemku nebo dopravovat se po služebném pozemku lidskou silou…Smlouva i s dodatkem je zřetelně nevýhodná pro město, zastupitelé by ji neměli schválit.

Starostka Mrzílková jako obvykle zcela nepokrytě lobovala pro záměr investora. Už to ani nikoho nepřekvapuje.

Jeden z občanů upozornil přítomné, že na zasedání, kde byl kdysi přítomen Jaroslav Třešňák, investor prohlásil, že ne on, ale starostka Mrzílková chce mermomocí prosadit výstavbu obchodního centra. Na to starostka velmi emotivně občana nařkla ze lži, nic takového prý neřekla; bude jej žalovat za poškození svého dobrého jména? Teď je to v módě. Nakonec poslechněte si vše v audio záznamu.

Po delší diskuzi zastupitelé hlasovali. Pro dodatek bylo 10 hlasů. Jeden jediný chyběl ke schválení. Zachytit, jak kdo hlasoval, bylo prakticky nemožné. Blik na plátno a už je to pryč. Uvidíme, až bude zápis hotový.

Nedělejme si ale iluze. Proběhne náležitá masáž a dotyční, kteří si dovolili malou vzpouru, budou umravněni a náležitě ukázněni. Příště se bude hlasovat tak, aby byl dodatek schválen.

Ještě šest měsíců zbývá do voleb. Co všechno nás za tu dobu postihne...

Anna Spěváčková

Názory

06.04. 22:01Anna Spěváčková
Jmenovité výsledky hlasování:
09.04. 07:18Martin
Neuvěřitelné!
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz