Tisk článku

Co se dělo zajímavého na konferenci pořádané firmou Arbonet 15. 3. 2018 v Neratovicích? 2. díl.

ing. Kateřina Vaculová, dlouholetá ředitelka OŽP a později odboru městské zeleně MHMP : Vize a realita při řízení ochrany a rozvoje městské zeleně.

Pokud se ptáte, zda přednášející paní Ing. Kateřina Vaculová má něco společného s referentkou odboru životního prostředí Městského úřadu v Neratovicích ing. Janou Vaculovou, pak odpověď zní: ano.

Co zajímavého zaznělo v přednášce? Stručně:
Pracovníci úřadu, kteří mají na starosti veřejnou zeleň, by měli mít především dlouhodobou vizi. Pak je důležitá důkladná analýza současného stavu i význam ploch ve městě; která plocha je nejvýznamnější, může to být i les, který nevyžaduje intenzivní a nákladnou péči. Již v této fázi se vyplatí vtahovat do děje občanské spolky a aktivní občany, zvědět, zda stupeň významu ploch vidí shodně, případně co považují za priority oni.

Zpracovatel koncepce by měl pracovat s aktivní částí veřejnosti například formou plánovacích víkendů. Občan by měl mít možnost své názory vyjevit. Systém péče o zeleň musí projednat nejen rada města, ale i městské zastupitelstvo.

Zpracování a schválení dlouhodobé koncepce často naráží na jeden problém: délka volebního období nemůže být totožná s délkou potřebnou k rozvoji zeleně. Zahradní a krajinářská tvorba je dlouhodobá a nikdy nekončící činnost. \Další problém: údržba. Není nic horšího než obnovit nebo založit novou plochu zeleně a pak nezajistit řádnou průběžnou údržbu. Do investičních položek města musí být zahrnuta částka na údržbu zeleně.

Jakmile bude zpracována koncepce zeleně, je nutné počítat s účastí veřejnosti. Toho se někdy architekti obávají. Veřejnost by měla mít možnost říci, co od veřejně využívané městské zeleně očekává, co by mělo řešení splňovat, jaké přání a požadavky uživatel má. Politici by měli přemýšlet o skutečných potřebách města a všech jeho obyvatel. Proces participace, účast a podíl veřejnosti na projektech města, je ochotou spolupráce všech zúčastněných stran, nikoliv prosazováním svých politických názorů.

Není správné veřejnosti oznamovat již rozhodnuté kroky nebo je pouze informovat dodatečně. Ze zkušeností přednášející není nic horšího, než když lidé o záměru dopředu nic neví. Berou to jako proslulé „o nás bez nás“. Většina lidí je konzervativní, nemá ráda změnu.

Berete jim vzpomínky, rituály, zvyklosti.

Tolik z první části přednášky. Nic z toho, co zaznělo na přednášce se v Neratovicích neděje.

Naše město nemá žádnou Koncepci zeleně ani Koncepci údržby zeleně – stejně důležitý dokument -  zpracovanou. Nechalo si zpracovat pouze Inventarizaci zeleně. Stromy jsou hodnoceny pouze podle své sadovnické hodnoty, biologická hodnota nebyla vzata v úvahu, což znamená, že staré, nachýlené, pokroucené, poškozené či ne zcela dokonalé jsou navrženy ke kácení.

Jsem zvědavá, co si z vystoupení paní Vaculové vezmou naši představitelé samosprávy, kteří na konferenci byli přítomni. Nakolik změní své postoje k občanům a spolkům úředníci, kteří nepovažují za nutné předem oznamovat své záměry veřejnosti, ani s ní spolupracovat.

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz