Tisk článku

Ve městě katastrofálně ubývají velké, biologicky hodnotné stromy

V ulici Krátká, což je odbočka z Masaryčky, padlo zbytečně 5 stromů, u Labe bylo odsouzeno k zániku 14 velikánů, u kašny za kulturákem mají být pokáceny velké topoly…

V ulici Krátká se bude rekonstruovat ulice. Po jedné straně rostlo pět stromů, údajně překážely rekonstrukci, narušovaly prý domy, u kterých rostly. Máme tady před sebou stejný scénář jako v případě pokáceného dubu kvůli stavbě ulice U Strouhy.

Město se rozhodlo vybudovat novou ulici, v zadávacích podmínkách si nestanoví podmínku, že musí být zachovány stromy a pan projektant nemusí složitě přemýšlet, jak najít řešení, aby vyprojektoval ulici a současně zachoval vzrostlé dřeviny. Je rád, protože narýsovat rovnou čáru je jednodušší než zvolit různé varianty.

Jistě by se našlo jiné řešení než kácet stromy. Ulice je opravdu krátká, pár domů, chodců zde prochází minimum. Proč by nešlo vybudovat chodník jen na straně ulice, kde stromy nejsou, druhou stranu se stromy ponechat jako zelený pás. Kolik měst v málo obydlených ulicích ponechává zelené pásy místo chodníků a zrekonstruuje pouze silnici. Jenže u nás to nejde. Kdo je žába na prameni? Odbor výstavby či správa majetku nebo starostka, která má vše pod palcem? Je pravda, že od té doby, co v roce 2010 nastoupila nová garnitura, která slibovala, že vše bude jinak, mizí zeleň přímo geometrickou řadou.

Přitom města jsou vyzývána, aby se připravovala na klimatické změny, tj. stoupající teploty, kdy se města změní v nesnesitelnou výheň a jedině stromy poskytnou příjemný stín, samozřejmě kromě toho zvlhčí suchý vzduch, zachytí prach, změkčí kontury hranatých paneláků a poskytne příjemný prostor pro odpočinek.

Někdy mám dojem, že ti, co rozhodují o městě, nikdy o klimatických změnách neslyšeli, ať se jedná o samosprávu, která je zvolená, či úředníky, kteří byli vybráni ve výběrových řízeních, a my nemáme možnost ovlivnit jejich výběr, přičemž jejich pravomoci jsou obrovské.

U Labe od Žebráka po hydro má padnout čtrnáct obrovských stromů. Tyto stromy plní nejen své ekologické úkoly, ale také mají krajinotvornou funkci. V nížině, kde pobýváme, vytvářejí na obzoru viditelnou hradbu charakteristickou pro Polabí, fungují i coby větrolamy, a zase, tak jako všechny stromy, ovlivňují mikroklima; díky nim je zde příjemněji než kdyby zde nebyly.

Topoly u kina jsou dalšími adepty na pokácení, je to akce Českých drah, ale odbor ochrany přírody se k jejich oznámení musel vyjádřit a vyjádřil se kladně. Tak je to. Přijdeme o další velké významné stromy.

Je na čase se ještě jednou, už po několikáté, pozastavit nad tím, jaký je rozdíl mezi sadovnickou a biologickou hodnotou stromu.

Sadovnické pojetí stromu jej posuzuje z hlediska krásna, jeho zasazení do okolí; strom je vnímán jako umělecké dílo, divák má vnímat stromy jako obrazy, jednotlivé části celku jsou podřízeny celkovému záměru architekta. Zde nemají podle (některých) zahradních architektů místo stromy staré, pokroucené, nachýlené, nepravidelné, poškozené a nedokonalé. Ty jsou pak navržené ke kácení, aby nerušily umělecký vzhled.

A pak existuje biologická hodnota stromů. Čím je strom starší, tím je hodnotnější. Nezáleží na tom, zda je nachýlený nebo nepravidelný, že jsou v něm dutiny a v kmeni trhliny, je poškozený sekačkami, rozpadá se, má ostře nasazené nebo suché větve, je zřejmý výtok mízy, ...Takové stromy mají zvýšený potenciál pro různé organizmy vázané na tyto stromy během svého vývoje. Jsou atraktivní pro mnohé organizmy jako jsou různé druhy hmyzu, ptáci a netopýři v dutinách. Odstraněním takových stromů může dojít k ohrožení existence živočichů v dané lokalitě.

V našem městě jsou stromy posuzovány zásadně podle sadovnické hodnoty, biologická hodnota stromů příslušné činitele nezajímá, ani se jí nezabývají.

Město postupně ztrácí významnou zeleň, kterou nemůže nahradit žádná nová výsadba. Je to zkáza, která se městu časem vymstí.

Anna Spěváčková

Názory

28.03. 18:15J.
U kina
29.03. 07:00No
ty byly
30.03. 01:28Ev.
FCC
31.03. 13:12Josef
Úřednická garnitura
03.04. 18:50Anna Spěváčková
masakr motorovou pilou
08.04. 21:34M.M.
?
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz