Tisk článku

Sůl ničí stromy a keře

Přesto firma FCC solí a solí, i když napadne pár centimetrů sněhu. Město nečinně přihlíží…

Za tento rok nasněžilo celkem dvakrát. Vždy to bylo jen pár centimetrů sněhu. Stačilo, aby firma FCC v časných ranních hodinách, než se sníh ušlape, nasadila zametací kartáče a bylo by uklizeno.

Ne, takto to u nás neprobíhá. Místo smetení tenké vrstvy sněhu se začne solit. Všude. Někde se k tomu přidají ještě drobné kamínky, které zapadají do škvír výtahů a zasekávají se do bot, ale většina chodníků je posolených. Je to pravda, kdyby mě zase chtěl někdo žalovat a provádět různé psí kusy.

Projděte se po Neratovicích. Na každém chodníku se táhne bělavý pruh soli, která místy vytváří bílé mapy, vykrystalizované  obrazce nebo dokonce vysypané hromady, jak je možné spatřit za Anitou v ulici 17. listopadu u čísla (mám dojem) 1069.

Je to tak, zatím ještě nepršelo, sůl je stále dobře vidět.

Proč o tom píšu: je všeobecné známo, že na stromy sice působí komplex více negativních vlivů (přehřívání, emise, sucho, městské prostředí), ale sůl zůstává hlavní příčinou poškození stromů. Dokládají to rozbory obsahu soli v půdě a listech stromů, které klesají se vzdáleností stromu od komunikace. V okolí silnic škodí sůl jehličnatým stromům navíc tím, že se od sněžných fréz dostává s odhazovaným sněhem přímo na větvičky. V lepším případě se strom vzpamatuje, často ovšem celý uhyne. Ve městech přežívají přesolování stromů nejvíce invazivní akáty, které jsou, co se týká soli, nejodolnějšími druhy.

Bohužel, v Neratovicích jsou akáty ve městě považovány za nežádoucí, protože se ve volné krajině rychle šíří, ale v městském prostoru jsou mnohdy jedinými dřevinami, které přežívají v uličních stromořadích - v Praze jsou opět vysazovány do ulic. Jako jeden z prvních kroků nových pracovnic odboru životního prostředí bylo odstranění dvou akátů za domy na Výsluní. V tomto případě naroubované koruny uschly, ale akátová podnož zdárně prosperovala do té doby, než úřednice daly pokyn firmě 1. polabská nebo už to bylo FCC, aby je opakovaně likvidovala.

Jak se projevuje vliv soli na stromy? Příznaků je několik – postupné zasychání listů od okrajů k řapíku, jejich odumírání a opadávání, časté rašení nových listů, jejich opětovná nekrotizace a předčasný opad, zasychání postižených větví nebo celé koruny.

Je nepochopitelné, že orgán ochrany přírody nechápe, že v době zvyšujících se teplot, přehřívání města, prohlubujících se období sucha, zvýšených emisí z dopravy nelze stromy hodnotit jen podle estetického hlediska, ale je nutné zachovat každý strom, pokud roste a přežívá.

A to ještě jsem vynechala další vlivy solení: na podzemní vodu, korozi inženýrských sítí, zvířata a zřejmé, ale důležité maličkosti jako jsou boty, omítky aj. 

Město by mělo zakázat solení, už žádné vrstvy soli na chodnících, u přechodů, na schodištích a na silnici. Na prvním místě by měly být stromy; bez nich se město v létě stane velmi nepříjemným místem k životu, hlavně sídliště jsou na tom nejhůř.

Jenže většina našich zastupitelů včetně vedení radnice tento problém zřejmě nevnímá.

Anna Spěváčková

Názory

20.03. 20:43Anna Spěváčková
Lidl
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz