Tisk článku

Co se dělo zajímavého na konferenci pořádané firmou Arbonet 15. 3. 2018 v Neratovicích? 1. díl.

Úloha spolků má velký význam. Problém je nedostatek oboustranné komunikace. Nutnost setkání s občany, spoluúčast na projektech, vysvětlování, diskuze, přednášky, osvěta..

Jako první vystoupil pan Ing. Ondřej Feit s přednáškou na téma: „Úloha občanského spolku při péči a ochraně životního prostředí“. Pan Feit téměř 15 let působil na odboru ŽP jako správce městské zeleně a s občanskými spolky má bohaté praktické zkušenosti (kladné nebo záporné?), včetně střetů v médiích všeho druhu.

Hned v úvodu prohlásil, že úloha spolků má velký význam. Problémem je neodbornost subjektů vstupujících do správního řízení, mohou si opatřit dostatek podkladů, ale musí je správně interpretovat. (Zvláštní je, že právě toto prohlásila starostka Mrzílková na loňském březnovém zasedání zastupitelstva, když tvrdila, že dokumenty patří do rukou pouze odborníkům, ne laikům, kteří je interpretují špatně. Pak ovšem chudáci zastupitelé, těm už nedají do ruky vůbec nic).
Naštěstí se to našeho spolku netýká, nejsme laici, naše vzdělání je zárukou správné interpretace dokumentů.

Upozornil na velmi závažný nedostatek: oboustrannou komunikaci, je nutné zprostředkovat občanům dostatek informací ve formě plánovaných veřejných setkání, spoluúčasti na projektech, vysvětlování, diskuzí, přednášek. Tak o tom se nám v Neratovicích může jenom zdát.

Poukázal  na bariéry ve vztahu subjektů znemožňující zachovat nestranný přístup (špatné předchozí zkušenosti, osobní antipatie, vyhoření úředníka, zapojení emocí). (Tak o tom bych mohla dlouho povídat…)

Poukázal na taktiku některých spolků použít správní řízení jako předvolební boj. To se nás netýká.

Dále hovořil o tom, jaké jsou zkušenosti státní zprávy, o účasti občanů ve veřejnosprávních řízeních, o vzájemné neinformovanosti, o účasti komisí ŽP v rozhodovacím procesu (neratovická komise ŽP už dávno nepracuje ani se neschází, nikdo neměl o její práci zájem), jejich účast je pomocí, ale i zbytečnou komplikací). Úředníci jsou často rukojmími různých sporů (Strakonicko).

Jak najít správnou cestu? Cesta nápravy:
a) spolupráce
b) sběr podkladů pro činnost státní správy
c) soustředit se na komplexnější úlohu ochrany životního prostředí
d) věnovat velkou péči zelené (vegetace) a modré (voda) infrastruktuře ve městě.
e) prosazovat adaptační opatření posilující odolnost městských ekosystémů vůči extrémním výkyvům počasí
f) podporovat účast občanů na procesech
g) (a hlavně) věnovat maximální péči osvětě.

(Při té příležitosti jsem si vzpomněla na mé osvětové články opakovaně adresované do Listů a opakovaně trvale odmítané vedením radnice.)

Skončilo první vystoupení věnované pohledu bývalého úředníka státní zprávy na občanské spolky a sdružení. 

Bohužel, diskuze se nekonala bezprostředně po vystoupení přednášejícího, kdy měl každý ještě v hlavě obsah přednášky. Po několik vystoupeních vždy následoval panel se všemi přednášejícími a pak už byla diskuze minimální. Po absolvování mnoha přednášek, seminářů a konferencí se mi zdá, že většina lidí jen poslouchá, ale nepřemýšlí a není zvyklá myslet kriticky.

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz