Tisk článku

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NERATOVICE

Každý občan může uplatnit své připomínky. Po jeho schválení nebudete mít šanci něco změnit.

Městský úřad Neratovice, stavební odbor, jako úřad územního plánování a dle ustanovení stavebního zákona pořizovatel územního plánu (dále jen „ÚP“) informuje, že na základě schváleného zadání Zastupitelstvem města Neratovice dne 19. 12. 2016 byl vypracován návrh územního plánu. Zpracovatelem návrhu ÚP je firma HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v rámci zadané veřejné zakázky malého rozsahu.
Pořizovatel v souladu se stavebním zákonem doručí návrh ÚP a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou. Dnem doručení je 15. den vyvěšení veřejné vyhlášky. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Návrh ÚP je vzhledem k jeho rozsahu zveřejněn na webových stránkách města Neratovice www.neratovice.cz. K nahlédnutí je v kanceláři stavebního odboru, č. dveří 401.

Anna Spěváčková

Názory

20.03. 20:36Anna Spěváčková
návrh územního plánu
21.03. 08:47Mila
Územní plán
23.03. 09:17Helena
územní plán
21.03. 08:52Mila
a ještě
21.03. 20:56Milan Staník
silniční most přes Labe
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz