Tisk článku

Platíme za odpady jako mourovatí a ještě nedostáváme složenky. Kolik město ušetřilo za nerozeslání složenek? Kolik peněz jsou dluhy za stejné období?

Takové otázky jsem vznesla na únorovém zasedání zastupitelstva, 7. února 2018. Obdržela jsem odpověď od vedoucí finančního odboru, paní Melicharové.

Vážená paní Spěváčková,

na zasedání zastupitelstva města Neratovice dne 7. 2. 2018 jste vznesla následující otázky:

1. „Kolik město ušetřilo za nerozeslání složenek?“

Město eviduje 16 280 obyvatel s trvalým pobytem na území města, dále 107 staveb určených k individuální rekreaci anebo bytů a domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, tedy celkový počet 16 387 osob.

Město musí zakoupit 16 400 poštovních poukázek za 4 600 Kč a 16 400 ks poštovních obálek za
7 400 Kč.

Město nevlastní speciální tiskárnu ani balicí linku.  Proto tisk složenek trval dva týdny a během tisku bylo nutno vyměnit 4 tonery po 800 Kč, tedy 3 200 Kč. Další dva týdny trvalo zabalení poukázek do obálek.

Přibližně 2/3 dopisů roznáší doručovatel města. Poštovné za rozeslání  5 500 obálek po 18 Kč za dopis činí 99 000 Kč. Mzdu doručovatele ani mzdu úředníků zajišťujících tisk a balení nevyčíslujeme, přesto ostatní náklady za rozesílání poštovních poukázek činí 114 200 Kč.

Pokud by tisk poukázek zajistila Česká pošta, náklady by podle předložené nabídky téměř stejné.

Velké množství poukázek nebylo doručeno a vracelo se zpět.

2. „Kolik peněz jsou dluhy za stejné období, které jsou následkem toho, že lidé nezaplatili za odpady?“

Ne tuto druhou otázku nelze jednoznačně odpovědět, protože za rok 2016 a 2017 dosud nebylo vyměřeno a nebyly dlužníkům rozeslány platební výměry, na základě kterých dlužníci v minulých letech poplatek hradili.

V roce 2015 příjmy činily 10 029 085,79 Kč, v roce 2016 příjmy činily 10 787 547,41 K4 a v roce 2017 (činily) 9 530 240, 63 Kč.

Celkem do vymáhání se obvykle předává 2 500- 3 000 pohledávek za cca 2 000 000 Kč.

Tak si to, moji důstojníci, shrňme:
1. Za poukázky a obálky zaplatí město 7 400,- Kč.
2. Za tonery zaplatí 3 200,- Kč.
3. Poštovné stojí 99 000,- Kč.
4. Ostatní náklady za rozeslání poštovních poukázek stojí 114 200,- Kč.

Celkem: 224 100,- Kč
 
Je to málo nebo hodně?  Kdybych znali přesnou výši odměn, dotací a grantů udělovaných všem možným osobám, asi by nám to připadalo málo. Když srovnáme miliony doslova vyhozené za všechny možné zbytečné a zpackané záměry města, a to známe jen minimum výdajů, je tato částka jako když plivne do moře.

Jenže tyto peníze mají pomoci občanům, aby nemuseli stále sledovat, zda něco nejsou dlužni, upomenout staré lidi, jejichž paměť je už zamlžena věkem, že si musí dát pozor na zaplacení velké částky z jejich často velmi omezeného rozpočtu, dát na vědomí rodičům, že jejich nově narozené dítě už má povinnost vůči městu, které se k němu bude často chovat více než macešsky.

Ano, konec rozesílání složenek ulehčilo práci úředníkům a o to nakonec šlo. Jak na tom budou občané, nikoho příliš nezajímá, neboť pro naši radnici je bližší košile než kabát (pro ty, kdo už nerozumí tomuto přísloví: Vlastní zájmy jsou nejbližší).

Anna Spěváčková

Názory

27.02. 15:56Zdeněk
Moderní je asi neplatit
03.03. 22:45mně
by vyhovovaly upomínky.
04.03. 09:59Anna Spěváčková
upomínky
04.03. 10:51tomášjedno
to se jim
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz