Tisk článku

Radnice stále odmítá pod různými záminkami zveřejňovat mé osvětové ekologické články v Listech

Nezáleží na tom, o čem píšete, ale kdo, která závadová osoba napíše článek. Tím se řídí rozhodování malé skupinky lidí na radnici, které články a v kterých místech zpravodaje budou zveřejněny.

Pozoruhodné je, že my všichni z našeho společného veřejného rozpočtu platíme naše noviny města a přitom nemáme právo zveřejňovat v nich příspěvky. O novinách totiž rozhoduje úzká skupinka lidí v čele se starostkou Mrzílkovou a místostarostkou Rajchertovou. Tzv. redaktorka a tisková mluvčí Kovářová je pouhou poslušnou loutkou.

Existuje jakási redakční rada; víme o ní pouze to, že se skládá z radnici loajálních osob; kdy se schází a o čem jedná, nikdo neví, už několik let nepořizuje zápisy a ani nezveřejňuje informace o termínech jednání. Je to taková dobře utajená černá díra. Kdo ví, jestli se vůbec schází, sama jsem byla svědkem, kdy v kanceláři mluvčí Kovářové starostka Mrzílková s místostarostkou Rajchertovou rozhodovaly, který článek bude zveřejněn a na kterém místě periodika.

 Kdo je na černé listině nežádoucích občanů či zastupitelů, nemá šanci se do Listů dostat, i kdyby psal nezávadné zprávy o navigaci parníku či životním cyklu chroustů.

Sama to již několik let zažívám na vlastní kůži. Protože mě štve, že obecný lid nemá potřebné znalosti o životním prostředí, rozhodla jsem se, že budu pravidelně přispívat do Listů osvětovými články s ekologickými náměty. Jenže, moje rozhodnutí je k … ničemu, protože starostka se rozhodla mě totálně odsunout do nicoty, když si dovoluji dlouhodobě kritizovat její politickou činnost ve městě.

V církvi by se to nazývalo exkomunikace, čili vyobcování. U nás ve městě je to vyobcování z veřejného života. Začalo to trestními oznámeními pro pomluvu a přestupkovým řízeními pod různými záminkami; když příslušní čunitelé zjistili, že nemají žádný účinek, zvolili jinou taktiku. Vyloučili mě z komise pro životní prostředí a už několik let mi nezveřejní žádný článek v Listech. Mají v rukávě i další, účinnější postup: poškození dobrého jména zaměstnance radnice podle občanského zákoníku, což je výborný nápad, jak ze staré ženy vytřískat opravdu velké peníze. Pak možná dá ta...hm...pokoj, domnívají se lidé na radnici. Omyl, dámy a pánové.

Ale vraťme se k článkům v Listech. Vím, že to nemá význam, ale abych využila všech možností, obrátila jsme se na radu města, aby se vyjádřila ke skutečnosti, že mi nejsou články v Listech zveřejňovány, ačkoliv je zpravodaj financován z našeho rozpočtu.

A ejhle, odepsala mi samotná starostka, která mě už roky ignoruje, na e-maily mi neodpovídá a nikdy na mě nemá čas.

Tak copak mi paní starostka napsala jako odpověď na mou stížnost?

Vážená paní Spěváčková,

o obsahu zpravodaje rozhoduje v souladu s článkem  III. Statutu vydávání měsíčníku Listy města Neratovice redakční rada.
Články jsou zveřejňovány v souladu s posláním zpravodaje, kterým je informovat občany a o životě, o historii, tradicích, rozvoji a dalším dění ve městě. O zveřejnění článku: „Je nutné zadržovat dešťovou vodu“ rozhodla v souladu s pravidly redakční rada jako celek a rozhoduje tak vždy na svých pravidelných jednáních. Redakční rada nemá povinnost zveřejňovat veškeré příspěvky občanů a nemusí zdůvodňovat svá rozhodnutí ani sdělovat jmenovitě stanoviska konkrétních členů rady. Doporučujeme Vám obrátiti se svými osvětovými články určenými dle Vašich slov občanům, jimž chybí dostatečné vzdělání nebo zkušenosti, na odborné časopisy.
Zároveň si Vám dovoluji zaslat zápisy o jednání rady města ze dne 24. 1. 2018.

Bez podpisu.

Paní starostka je opravdu žena na svém místě. Mám prý zveřejňovat své články v odborných časopisech. Proč? Já chci pomáhat vzdělávat naše občany ve městě. Paní starostko, bydlím tady  skoro padesát let, jsem zde doma, záleží mi na našem městě. Spoustu let bojuji za ochranu přírody, za zachování vegetace, zemědělské půdy, neporušené krajiny. Tady chci šířit osvětu, když vy to nezvládáte. Měla bych mít právo využívat náš zpravodaj, je placený i z mých daní.

Paní starostko, vy souhlasíte s tím, že redakční rada NENÍ povinná zdůvodňovat svá rozhodnutí ani sdělovat jmenovitě stanoviska konkrétních členů rady? Tak to je, paní starostko, jak říká mládež, síla. Vy schvalujete, že redakční rada se má právo chovat jako totalitní zpupný orgán bez odpovědnosti vůči občanům? To je demokracie? Podle novely tiskového zákona má být obecní zpravodaj vyvážený a má zprostředkovávat všechny názory občanů i ty nesouhlasné. 

Vy a vaše koalice jste si udělali z Listů svou vlastní pochvalnou hlásnou troubu za naše peníze.

Doufám, že v podzimních komunálních volbách skončí vaše pánovitá „vláda“, která nenaslouchá občanům a vede naše město k úpadku a zmaru..

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz