Tisk článku

Nepoužívejte RoundUp! Požadujte, aby jej město zakázalo!

Účinnou složkou RoundUpu, známého totálního herbicidu, i jiných postřiků, je látka glyfosát. Zabíjí volně žijící zvířata, zvláště včely a motýly, je podezřelá ze vzniku rakoviny a závažného poškození jater. Město Rotterdam jej zakázalo. Nic městu nebrání udělat to také.

Všimli jste si, jak pole kolem města zežloutla? Před pár týdny byla v těsné blízkosti města postříkána Roundupem s obsahem glyfosátu.  Zemědělci, kteří mají pole většinou pronajatá a je jim jedno, že půdu znehodnocují, si tím ulehčují práci. Používají jej při jarní přípravě na setí a hubení trav a plevelů v sadech a vinohradech v průběhu celé sezóny, tak i při “dosoušení” plodin před sklizní – zejména obilovin a řepky. Chtějí ušetřit na podzimní hluboké orbě a pro likvidaci podrostlých strnišť a to v celé zemi na stovkách tisíc hektarů orné půdy stříkají pole Roundupem. Tento totální herbicid se používá také v soukromých zahradách a veřejných prostorech, jako jsou parky, dětská hřiště, okolí silnic a železnic.

Varováním by měla být studie zkoumající zbytky glyfosátu v tělech zvířat žijících v zemědělské krajině. Nejvyšší obsahy byly zjištěny v moči zajíců, jehož populace hrozivě klesá. Tento poměrně dlouhověký obyvatel naší krajiny je vystaven přímému účinku glyfosátu (postřiky několikrát ročně), herbicidem je zasažena i jeho potrava. Nejvyšší koncentrace látky byla změřena  na Českomoravské vrchovině, následovala jižní Morava a Polabí.

V Neratovicích jsme vystaveni nejen postřikům ze zemědělství, ale i jedům z blízké chemičky Spolany, která do prostředí vypouští největší množství rakovinotvorných látek ze všech českých továren, ke znečištění přispívá i intenzivní automobilová doprava. Při testování, které provedlo před čtyřmi lety hnutí DUHA, byl odhalen obsah  glyfosátu v moči šesti Čechů z deseti.

V minulém týdnu na poli postříkaném herbicidem vypouštěly děti z blízké školy draky. Vesele se proháněly po žlutém postříkaném porostu. Byly šťastné, že místo školy mohou být v krásném podzimním dnu venku. Děti neušily, že byly vystaveny jedovaté látce, netušila to ani učitelka, která je v dobré víře vyvedla na čerstvý vzduch.

O něco později na poli před sídlištěm sekal srpem starý pán zelené rostliny, které odolaly náporu postřiku, jako krmení pro slepice. Ani on netušil, že spolu s vajíčky a masem jeho rodina do sebe dostane dávku jedu. Pokud vejce s úspěchem prodá jako domácí, nikoho z kupujících nenapadne, jakou „zdravou stavu“ naservíruje svým dětem.

Bylo zjištěno, že se látka šíří i vzduchem a dešťovými srážkami.

Je nutné okamžitě a navždy zakázat RoundUp. Jeho nadměrné používání totiž vedlo ke vzniku vysoce odolného „super plevele“, který již na postřik nereaguje a pokrývá miliony hektarů půdy. Jenže europoslanci schválili pouze nezávaznou rezoluci, ve které požadují úplný zákaz používání látky do konce roku 2022. A to je velmi daleko.

Anna Spěváčková

Názory

23.11. 21:55Xy
Zabíjí nás nepozorovaně herbicid glyfosá
28.11. 19:13Anna Spěváčková
Hnutí Duha:
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz