Tisk článku

Řekla starostka Lenka Mrzílková na zasedání zastupitelstva: „Omlouvám se za ten tyátr. Ale nebojte, projde to...“?

Podle článku zveřejněného v Neratovinách měla údajně v průběhu krátké přestávky zaběhnout za tiše vyčkávajícím developerem Třešňákem sedícím anonymně a nepozorovaně v zadní řadě sálu a polohlasně ho ujistit: “Omlouvám se za ten tyátr. Ale nebojte, projde to...“.

Po vyjití Neratovin, v nichž byl zveřejněn článek Plány J. Třešňáka a vedení radnice za Výsluním a Kojetickou aneb Omlouvám se za ten tyátr...“ týkajícího se schválení změny územního plánu na výstavbu hypermarketu s parkovištěm za Výsluním, bylo okamžitě na hlavní stránce webových stránek zveřejněno Vyjádření starostky k zavádějícím článkům o vedení města:

Před několika dny vyšlo předvolební vydání nezávislého zpravodaje Neratoviny vydávaného spolkem vedeným členem zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že v minulosti mi již bylo odmítnuto zveřejnění odpovědi na jiný nepravdivý článek v tomto zpravodaji, jsem nucena reagovat takto.  Články zveřejněné v posledním vydání pod názvy Plány J. Třešňáka a vedení radnice za Výsluním a Kojetickou aneb „Omlouvám se za ten tyátr…“ a Spor o přístaviště v Lobkovicích pokračuje, obsahují zkreslené, nepravdivé a zavádějící informace poškozující vedení města. Důrazně musím odmítnout především nepřímé nařčení vedení města z korupce v souvislosti se schválením změny územního plánu a se záměrem vybudovat přístaviště na Labi vyplývající z kontextu článků a citaci mého údajného vyjádření na jednání zastupitelstva. Není to pravda a je velmi těžké prokazovat něco, co se nestalo. Vyřčené obvinění vychází od odpůrců veřejně prospěšných staveb, kterými přístaviště i nákupní centrum s veřejným parkovištěm jsou. To, že lidé žijící v blízkosti místa, kde se plánují stavby, hájí své zájmy a proti těmto záměrům bojují, se stává často. Neznamená to však, že takové stavby nejsou obecně přínosné občanům. Za sebe prohlašuji, že při rozhodování se vždy řídím svým přesvědčením o správnosti záměru a nepodléhám tlaku žádných zájmových skupin. Lenka Mrzílková
Mám za to, že by měla starostka města L. Mrzílková co nejdříve konkrétně a srozumitelně vysvětlit, v čem přesně jsou v obou článcích zkreslené, nepravdivé a zavádějící informace poškozující vedení města.
Pozorně jsem si, slovo od slova, přečetla oba články, ale nikde jsme nenašla přímé ani nepřímé nařčení vedení městě z korupce v souvislosti se schválením změny územního plánu a se záměrem vybudovat přístaviště na Labi vyplývající z kontextu článků a citaci starostčina údajného vyjádření na jednání zastupitelstva.
Opět se domnívám, že by měla starostka L. Mrzílková vysvětlit, kde přesně je v článcích nařčení vedení města z korupce.
Pokud se týká výroku starostky o tyjátru (zřejmě byla pro starostku tyjátrem neboli veselou podívanou míněna fundovaná, argumentačně správná a připravená vystoupení řady občanů protestujících proti neuváženým záměrům města), pak jsou na řadě autorky článku „Plány J. Třešnáka a vedení města“ aby dokázaly, že starostka tyto věty vyřkla. Obávám se, že bude možná pro svědky obtížné, možná nemožné, z důvodů, které zde nemusím rozebírat, vypovídat proti starostce města.
Pokud se týká tvrzení starostky, že přístaviště i nákupní centrum s veřejným parkovištěm jsou veřejně prospěšné stavby, pak nemá pravdu. Podle platného územního plánu jsou veřejně prospěšné stavby v Lobkovicích  v ul. Palackého pouze tyto: bod 19. Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe s nástupem v ul. Palackého – Lobkovice a bod 35. Přístavní hrana při ulici Palackého.
Přístavní hrana je pouze zeď určena k přistávání lodí, ale ne vysunuté molo pro řadu jachet.  Přístaviště tedy není dle platného územního plánu veřejně prospěšná stavba.
Pokud se týká nákupního centra s veřejným parkovištěm, pak územní plán tuto stavbu jako veřejně prospěšnou vůbec neuvádí. Starostka Mrzílková buď nenapsala pravdu protože neví, že v seznamu veřejně prospěšných staveb nákupní centrum s parkovištěm není uvedeno, nebo záměrně klame neinformované čtenáře webu.
Poslední věta vyjádření je kouzlem nechtěného: starostka přiznala, že nenaslouchá lidem, že jsou jí lhostejné jejich názory a postoje, že prosazuje jen to, co ona SAMA považuje za správné; žádné protesty obyvatel ji neodradí od vytčeného cíle, ať je jakkoli nedomyšlený a neuvážený.  
Pořád přemýšlím, co mi to připomíná...

Anna Spěváčková

Názory

19.10. 11:56Martin Růžička
článek jsem nečetl
19.10. 13:40Anna Spěváčková
omluva čtenářům
27.10. 21:01Honza
Jako Merkelová
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz