Tisk článku

Nejsem laik, paní starostko!

Naopak, na rozdíl od mnoha úředníků a zastupitelů, kteří rozhodují o osudech města, se stále vzdělávám. Nové klimatické podmínky a další ničení krajiny mění pohled na přírodu ve městě i v okolí.

Už mnoho let byste mě, paní starostko, spatřila na seminářích a konferencích zabývajících se stromy, jejich chorobami a škůdci, hlavně těmi novými, živočichy žijícími na stromech a v jejich dutinách, krajinou, tvorbou zahrad, klimatickými změnami, revitalizacemi vodních toků a podobnými tématy.

Naposled na konci srpna na každoroční dvoudenní konferenci Strom pro život – život pro strom: STROM A JEHO ROLE V MODERNÍM SÍDLE.

Vezmu popořádku témata jednotlivých přednášek, jak šly za sebou. Všichni přednášející jsou odborníci na slovo vzatí, vždy jsou pozváni zahraniční se zajímavým a mnohdy velmi odlišným a pro nás nezvyklým pohledem na problematiku.

Den první:
1. Strom jako bezpečný biotop v sídle, ošetřování stromů vzhledem k výskytu živočichů. (Orgán ochrany přírody v Neratovicích nezjišťuje výskyt živočichů, ani chráněných,  v kácených a ořezávaných stromech. Poznámky A.S.)

2. Funkce zeleně ve městě vzhledem k nastávající klimatické změně. (Samospráva ani státní správa se problémem nezabývá).

3. Přínos zeleně pro zdraví. Anna Jorgensen z university v Sheffieldu. (Město nezajímá, stále více se kácí a ořezávají se i staré stromy, které neumějí rány zahojit, vniká jimi infekce.)

4. Právní režimy kácení dřevin.

5. Mezi kořeny – interakce s dalšími organizmy. Nevýhody a rizika těchto interakcí. (Vysvětlení: kořeny stromů jsou mnohdy srostlé a spojené houbovými vlákny. Stromy si poskytují živiny a informují se zřejmě o škůdcích a chorobách. Prokácení skupiny stromů jim ublíží).

6. Biologická hodnota dřeviny versus její provozní bezpečnost. (Bohužel, úřednice mající v popisu práce veřejnou zeleň neví, co je biologická hodnota dřeviny. Čím je strom starší, tím je vyšší jeho biologická hodnota.)

Den druhý:
1. Kvalita kořenů stromů při výsadbě a její vliv na ujímání výsadeb stromů. (Baly stromů se u nás nekontrolují, stav kořenů nikdo nezjišťuje.)

2. Mechanická funkce kořenového systému a parametry, které ji ovlivňují. Prof. Dr. Ing. Petr Horáček. (Skvělá přednáška, na které by měli být úředníci i zastupitelé.)

3. Strom v uličním stromořadí – plánovací nástroje.

4. Zajištění prokořenitelného prostoru – investor, projektant, realizátor (Město prokořenitelný prostor stromů nezajímá. V Masaryčce je odstrašující příklad – 1 metr čtvereční zpola zasypaný betonem a zbytky dlažby pro ubohý strom).

5. Vylepšování stanovištních poměrů stromů. (U nás velká neznámá.)

6. Poškození způsobené teplotními vlivy na mladých a starých stromech a možnost zamezení vzniku těchto škod. Dr. Horst Stobbe, Hamburg. (Město konečně začalo odebírat na bílo natřené stromy, minulá výsadba je bez ochrany.)

7. Možnosti ochrany dřevin v rámci rekonstrukce silničního provozu. (V Neratovicích nikoho nezajímá, projektanti a stavební firmy na ochranu dřevin kašlou. Viz sto padesátiletý dub v ulici Fibichova určený k pokácení kvůli nové komunikaci.)

8. Vzdělávání v arboristice. (Úředníci z odboru ochrany přírody by měli být nadšenci a ochranáři každým coulem, musí se stále vzdělávat, vysokoškolské vzdělání nestačí, řada věcí se učí po staru jako za krále Klacka, mnozí tzv. odborníci jsou zkostnatělí a neschopni měnit svůj pohled na problematiku. Úředníci musí rozumět tomu, o čem rozhodují a nesmějí se bát tlaku nadřízených, hloupých občanů a bezohledných podnikatelů. Takových ideálních úředníků je ale minimum. Pozn. A.S.)

9. Aktuální metody podporované vitality dřevin.

10. Shrnutí konference.

Na podobných konferencích a seminářích nejsou (kromě jednoho semináře) příslušní úředníci ani vedení města Neratovic. Hlavně že jsem laik a oni odborníci. Pak se nedivte, jak to ve městě vypadá.

P.S.: Vzhledem ke zcela neziskovému provozu Spolku občanů Neratovic si konference i semináře platím z důchodu.

Anna Spěváčková

Názory

12.09. 16:38 hádej
laik
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz