Tisk článku

V Byškovicích zmizí velká cenná plocha zeleně

Když pojedete z Byškovic směrem na Mělník, kousek od konce obce budete po levé ruce míjet pletivovým plotem od silnice oddělenou velikou zarostlou zahradu plnou keřů a starých ovocných stromů. Zahrada je určena k likvidaci.

Pokud máte zájem, zahradu najdete na katastru pod č.p. 335/1. Firma StarDeco z Prahy 12 zřejmě koupila zahradu od soukromého majitele a nyní ji chce využít k výstavbě prodejní a skladovací haly. Celková plocha pozemku je 7 141 m2, velikost zastavěné plochy se uvádí 2 846,2 m2, kapacita a využití haly nejsou známy. Pozemek je veden jako ovocný sad v zemědělském půdním fondu.

Plocha je hustě porostlá keři šípkové růže, bezu černého, ptačího zobu a myrobalánu, tedy velmi cenných dřevin hlavně pro včely, čmeláky a jiné druhy hmyzu; mezi keři jsou staré ovocné stromy, mohou to být původní české odrůdy na semenných podnožích, bylo by vhodné je prozkoumat a odrůdově zařadit; je možné, že mezi nimi jsou doposud neznámé krajové odrůdy, o které bychom mohli přijít.

Vzhledem k tomu, že v dutinách a  prasklinách starých stromů mohou hledat úkryt chránění živočichové, navrhl Spolek občanů Neratovic provést biologický průzkum podle metodiky MŽP.

Koncem července se konalo místní šetření za účasti jednatele společnosti ing. Jana Vavrušky, který trvá na podání žádosti o kácení, vedoucí odboru životního prostředí ing. M. Čermákové, ing. J. Vaculové, referentky, která má na starosti veřejnou zeleň, a Mgr. Anny Spěváčkové, předsedkyně Spolku občanů Neratovic, účastníka řízení.

Zahrada je silně zarostlá, místy zcela neprůchodná. Z ekologického i biologického hlediska je velmi cenná, neboť je ukázkou přirozeného vývoje starého ovocného sadu a lze na ní studovat schopnost krajiny se vyrovnat s negativními změnami klimatických zvratů. Je prostorem, ve kterém byl původně člověkem založený ovocný sad ponechán přirozenému vývoji.

Bohužel, plánovaná likvidace zelené plochy je pro Byškovické špatnou zprávou. Nikdo neví, jaké bude využití haly, ale nebude to žádný drobeček; v každém případě bude znamenat nárůst dopravy na komunikaci, na které je již nyní velmi vysoká intenzita dopravy. Se zvýšením projíždějících vozidel se zvýší intenzita hluku, množství prachu a s ním souvisejících toxických látek (emise skleníkových plynů, oxidů uhlíku, dusíku aj.) s tím související poškození zdraví obyvatel přilehlé části města Neratovic. Zvýší se nebezpečí úrazů. Dojde k záboru zemědělské půdy a zničení cenného ekosystému. Zpevněním plochy bude narušena přirozená schopnost krajiny zadržovat vodu, zcela jistě bude mít  vliv na pokles hladiny spodní vody tj. ve studních v Byškovicích. Dojde k zničení biotopů pro rostlinné a živočišné druhy. Likvidací prostoru plného zeleně dojde ke změně mikroklimatu v oblasti Byškovic, které se může projevit i tam, kde hustá doprava není, např. přímo ve městě Neratovicích. 

Orgán ochrany přírody pozastavil pokácení 25 kusů dřevin, protože majitel nepředložil bližší specifikaci stromů (druh, obvod kmene). Biologický průzkum orgán ochrany přírody nenařídil. Pokud tam nějaký chráněný druh živočichů, hlavně hmyzu je, bude nenývratně zničen spolu

Orgán ochrany přírody musí ve správním řízení objektivně posoudit a náležitě odůvodnit, zda zájem vlastníka na pokácení dřevin převyšuje konkurující veřejný zájem na jejich zachování, což neučinil.

Odbor životního prostředí povolil 10% plochy keřů vykácet po nabytí právní moci rozhodnutí,
90% plochy vykácet v případě pravomocného územního rozhodnutí na výstavbu haly. Rozhodnutí neobsahuje lokalizaci keřových ploch určených k pokácení.

Místo vykácených keřů bude provedena náhradní výsadba 572 ks listnatých keřů např. zlatice (zlatý déšť), pustorylu (jasmín) apod. Takže budou zničeny vitální cenné keře a místo nich vysazeny nové, méně kvalitní, zhýčkané a méně odolné. Jako v blázinci na dvorečku. Pro dřeviny bude prý zajištěna odborná péče po dobu tří let. No tak to dobře známe. Minimálně v první sezóně prý budou prý keře zality. Tak teď tu o perníkové chaloupce.

Spolek občanů Neratovic se proti rozhodnutí v nejbližších dnech odvolá. Jako účastník řízení má právo se do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat a nikdo nesmí právo na odvolání zpochybňovat nebo se veřejně nás kárat za jejich množstí.

Vedení města by se mělo spíš zamyslit nad tím, jako důvody vedou spolek k podání odvolání, zda není něco prohnilého na území radnice.

Jestli bude takovým tempem ubývat zeleň a nenarušená příroda v Neratovicích a okolí, pak nás nečeká nic dobrého.

 

Anna Spěváčková

Názory

12.09. 12:56Anna Spěváčková
chybička se vloudila
12.09. 16:43hádej
zase
13.09. 13:19Tady
se
14.09. 22:48Fanda
co umí stromy
14.09. 23:11A.
Aj
17.09. 23:01Petr
prosim
14.09. 22:56Anna Spěváčková
Den stromů
08.11. 10:30Byškek
Tak
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz