Rada ani zastupitelstvo nechtějí žádný poradní orgán – komise ani výbory

Prakticky ve všech obcích si rady obcí zřídily komise, aby jim radily ve věcech, kterým členové rady nerozumí a neorientují se v nich. Ze stejného důvodu si zastupitelstva zřizují výbory.

Dva výbory jsou povinné ze zákona o obcích a to kontrolní a finanční. Další jsou nepovinné a záleží jen na zastupitelstvu, zda je zřídí. Stejně tak rada města a komise.

Už několikrát jsem na zasedání zastupitelstva navrhla zřízení výboru pro životní prostředí a klimatické změny. Proč? Především proto, že tento výbor by měl být poradním orgánem zastupitelstva, v němž většina zastupitelů nemá vzdělání ani zkušenosti s ochranou životního prostředí a klimatickými změnami.

Svědčí o tom i prohlášení starosty, že se jedná o výbor pro klimatizační změny. Je přece velký rozdíl mezi klimatem, což je dlouhodobý stav počasí a klimatizací, což je zařízení pro úpravu teplot uvnitř budov nebo dopravních prostředků.

Moje návrhy na zřízení výboru byly vždy zamítnuty, i když jsem předložila i návrh činnosti tohoto výboru.

1. Klimatické změny a dokument „Adaptační strategie města ke změně klimatu

2. Zadržování dešťové vody.

3. Zachování co nejvíce stávajících stromů a keřů bez zbytečného poškozování, zakomponování stávající vegetace do projektů revitalizací.

4. Promyšlená výsadba nové vegetace a náhradní výsadby za smýcenou zeleň s ohledem na druhy schopné přizpůsobit se měnícím se klimatickým podmínkám.

5. Stanovit „Koncepce údržby veřejné zeleně ve městě Neratovice“ a „Pravidla údržby města Neratovice“.

6. Stanovit pravidla údržby trávníků v přírodním stylu, zamezit fragmentaci zeleně.

7. Spolupráce s odborem životního prostředí a odboru správy majetku – kontrola projektů výstavby s ohledem na zachování zeleně a zvýšení jejího množství.

Považovala jsem za nutné zřídit tento výbor i vzhledem k tristní situace na odboru životního prostředí, kde se zaměstnanci městského úřadu střídají jeden za druhým a jen málokdo z nich má odborné vzdělání související s ochranou přírody, jak by mělo být. Ale není.

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:05.10. 10:40
Titulek:Peter Staněk, 2. díl:Chcete-li ovládat..
Poslechněte si velmi přiléhavé hodnocení stavu společnosti z pohledu Petera Staňka, 2. díl.:
"Chcete-li ovládat společnost rozdělte ji na skupiny a pak poštvěte proti sobě". Jeho postřehy platí nejen pro státy, ale i pro naše město.

https://www.youtube.com/wa tch?v=RhM6GYsIgt4

smažte mezery
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:07.10. 12:19
Titulek:Dnešní jednání se starostou Kroužeckým
Dnes jsem se zúčastnila předem dojednaného jednání se starostou, abych měla jistotu, že bude přítomen v kanceláři. Znovu jsem mu podrobně a srozumitelně vysvětlila, proč budu znovu navrhovat zřízení výboru pro životní prostředí a klimatické změny (na zasedání zastupitelstva 24. června bylo hlasování o zřízení výboru zmatečné, starosta sdělil, že se jedná o výbor pro životní prostředí a KLIMATIZAČNÍ změny.) Na zasedání 9. září starosta navrhl vyřadit z programu body navržené opozičními zastupiteli. Koaličními hlasy byl návrh usnesení starosty schválen. Body byly vyřazeny. Na dnešním jednání jsem se zeptala starosty, zda bude podporovat můj návrh na zřízení výboru pro životní prostředí a KZ, odpověď zněla NE. Ano, takového máme starostu, že je mu úplně jedno, jestli bude dál pokračovat ničení životního prostředí ve městě. Koalice drží v jednom šiku bez ohledu na to, zda je to dobré pro občany nebo ne.
Jméno:jj,
Datum:07.10. 19:07
Titulek:stará známá
Je to tam zpaktovaný a napojený na HmyzuZdar,jinak by asi nevydržel.Ta je horší jak metastáza.Dokud neseberem klacky,bude to tam dál a na nic.
Jméno:Martin
Datum:16.10. 12:00
Titulek:starosta je jen loutka
To je neuvěřitelná odpověď starosty, že nepodpoří vznik výboru pro životní prostředí!! Je to ostuda. Kroužecký zklamal na celé čáře.
Jméno:A
Datum:16.10. 13:45
Titulek: koo to překvapí???!!
Jsou to buď loutky naší Hmyzuzdarové anebo ovce,co chtějí mít klid a jsou zticha,aby nepřišly o teplé místečko.Buřiče a lidi s názorama je třeba uklidit,vyhodit,separovat, jinak zničit....
Jméno:Jana
Datum:10.10. 07:30
Titulek: ježiši,holínky
Nebo hodinky..A to je pokud se nemýlím inženýr.Takových škod se napáchají a žádná zodpovědnost.Je to tristní,sleduji to kolem také.Stačí co nám tu vytváří s přírodou samotná FCC.Naproti 3.ZŠ ve vnitrobloku byly zaslepeny při budování nových chodníků takové ty odtokové kanálky podél nich.Byly osázeny krásnými letničkami a dalšími travinami a květinami.Co myslíte že se stalo při sekání trávy ??!!Šlo to všechno k zemi..Asi Hmyzová dala povel:sekat všechno!! Před masnou u Kohouta,za Anitou p.balážová a další místa jsou zvelebená a místní obyvatelé o ně pečují.Bojím se,že i tato místa a další budou zničena a zpustošena těmito městskými diletanty.Ta nevzdělanost a neodbornost se táhne napříč celou zemí v mnoha oborech.Buď vezmou někoho hned po škole nebo se dosazují známí a příbuzní,kteří by se jinak nikde neuchytili.Ani státní správa nebude jistě výjimkou.A co tady bývá zvykem-sportovci a jejich blízcí mají zelenou.Tak se nedivme.Uteče ještě asi dost vody než se tady tomu švajneraji někdo začne skutečně a masívně věnovat.Ale to už bude příroda a Nera v totálním rozkladu.
Jméno:Jana
Datum:10.10. 07:33
Titulek:oprava:
...p.Balážová-velké B,samozřejmě,nějak mi to v tom fofru ..ulítlo
Jméno:chodec po nera
Datum:10.10. 14:10
Titulek:záhon u Kohouta
je sice pěkný, ale takový záhon může být kdekoliv.
To, že se tam mohlo chodit každoročně na václavky je definitivně zlikvidováno.Iniciativní neználek je často nebezpečný.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:10.10. 14:37
Titulek:záhony s květinami
To je teď taková móda. Ať jsou tam, kde nebyly žádné dřeviny a je záruka, že se o ně někdo bude starat. Hlavně zalévat. Viz za Anittou paní Balážová a Vosáhlová. Ale zakládat za každou cenu záhony s květinami bez ohledu na to, že NENÍ záruka péče, pak je lepší zachovat na ploše bylinotravnatý porost, vysázet keře a stromy všech tvarů. Jenže město (a iniciativní neználci) se vrhli na květinové záhony i tam, kde rostly dřeviny - náměstí, u ZUŠKY, u radnice na Kojetické...Záhony s květinami jsou pěkně drahé, je to vynikající kšeft pro spolužáky a majitele zahradnických firem...Je jich spousta a o zakázku je nouze. Stejně tak se poskytují známým zakázky na ořezávání letitých stromů, kterým to pouze zkrátí život. Peníze jdou z rozpočtu, který není vedení města ani úředníků, je náš, všech občanů, ale oni rozhodují o čerpání peněz.
Jméno:Dr. Novák
Datum:16.10. 09:15
Titulek:Výbory a komise
Jakožto daňový rezident v Neratovicích jsem spokojen - obec neutrácí peníze na zbytočnosti, navíc v této složité situaci.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:16.10. 13:48
Titulek: mýlíte se....
Členové komisí včetně předsedy pracují zadarmo, ev. dostanou nějakou roční odměnu. Předsedou výboru musí být zastupitel a má za to státem stanovenou odměnu, ale ve většině měst dostává každý zastupitel jen nejvyšší částku, pokud má více funkcí. Členové výboru pracují zadarmo a dostanou koncem roku jakousi odměnu (ale nemusí).
Takže se nemusíte bát, že město zchudne. Chudne ze zbytečných projektů a zbytečných veřejných, obvykle nepovedených zakázek. Chudne, protože se stovky milionů vyhazují oknem. A bude ještě chudší, protože si chce vypůjčit až 500 milionů, a splácet budou jejich následovníci. Chudáci.
Odborné komise a výbory, pokud pracují opravdu kvalitně, pomáhají členům zastupitelstva orientovat se v odborných problémech, kterým nerozumějí a přesto o nich rozhodují. Radí jim a iniciativně nabízejí možná řešení. Výbory a komise mohou i monitorovat práci státní správy, čili úředníků, kteří mnohde nemají příslušné odborné vzdělání a upozorňují na ev. nedostatky. K. a V. fungují i jako kontrolní a oponentní orgán. Jak kde. Tady ale rada ani zastupitelstvo nepotřebují radit ani upozorňovat na chyby a nedostatky. Podívejte se na Kostomlatského sady, jak jsou krásné a Lesík Mládežnická, ta teprve bude!!! To uvidíte!!!