Při jarní vlně epidemie selhávalo město, ale i lidé. Budou se konečně zveřejňovat počty nakažených lidí ve městě?

Vedení města na jaře zveřejňovalo pouze na facebooku část informací, o něco méně na webu města. Lidé zapomněli na opatrnost, nedodržují preventivní opatření proti nákaze.

Bohužel, ani na facebooku se nedostanete ke kompletním informacím týkajících se nejen covidu.

Při úniku látek ze Spolany nikdo nevěděl, co vlastně uniklo. Byla to kyselina sírová nebo dýmavá kyselina sírová zvaná oleum či síra, jak tvrdil jeden hasič nebo jen vodní pára, jak prezentovala místostarostka Mrzílková? Na zasedání zastupitelstva chyběl zástupce Spolany, kterého si měl starosta pozvat, aby byla zpráva z odborného hlediska správná.

Informace o počtu infikovaných covidem v městě jsou zatím zcela nedostupné. Co jsou nám platné nějaké nic neříkající semafory a čísla vztahující se na celý okres, když nevíme, kolik lidí je nakažených ve městě a v jakém věkovém rozsahu.

Svaz měst a obcí si naštěstí vydupal nutnost informovat o počtu nakažených v obcích a s ministerstvem zdravotnictví a sepsal Memorandum, které zveřejňuji jako článek na hlavní stránce.

Navázala jsem kontakt se Svazem města a obcí i s Ústavem pro zdravotnické informace a statistiku a informovala pana starostu o možnosti dostávat čísla počtu infikovaných, jako kontaktní osoba byl určen pan Drága, tajemník krizového štábu.  Já osobně bych pokládala za vhodnější osobu starostu, je předseda krizového štábu a jako člen samosprávy zastupuje občany. Pan Drága nezastupuje nikoho a nemáme dobré zkušenosti s formulováním jeho vystoupení.

Starosta Kroužecký a pan Drága už obdrželi tabulku s čísly nakažených z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zástupce Ústavu nedoporučuje tato čísla zveřejňovat, ohání se tím, že by mohli být infikovaní lidé v obci ostouzeni, prý se to stalo v nějaké malé vsi. To je to uhozené GDPR. Každý je popo... strachy. Chci vidět, jak dohledáte konkrétního člověka v 15 tisícovém městě.

Starosta mi dnes telefonicky slíbil, že budou čísla infikovaných zveřejňována. Ale: bude to zase jen na facebooku a možná na webu???? Nebo se využije rozhlas a letáky na výlepových plochách pro opravdu všechny obyvatele města, nejen pro počítačové uživatele a facebookové maniaky?

 

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:19.09. 21:40
Titulek:informace, informace, informace....
Jsem zastánce zveřejňované pravdy. Když budou lidé vědět, kolik je ve městě infikovaných, včetně věkové struktury, nebudou se šířit fámy, lidí budou obezřetnější a dají si více pozor. Stále se najdou v dopravních prostředcích lidé s ledabyle nasazenými rouškami. občas i bez nich. Pokud je nikdo neupozorní, aby si je nasadili, jedou bez nich. Totéž v obchodech. Už je zase volně ložené pečivo, dezinfekce u vchodu si málokdo všimne. Jela jsem vlakem a kdybych vlastoručně neotevřela okna, seděli bychom v uzavřeném prostoru, kde před námi už cestovaly desítky lidí. Copak si cestující neuvědomují, že vdechují mnohokrát vydýchaný vzduch s viry? To je tak těžké pochopit?

Na hlavní stránce webu města už je konečně uvedena zpráva: Ke dni 17. 9. 2020 je v Neratovicích 22 pozitivně testovaných na Covid-19. Bez věkového rozložení. Je-li na facebooku, nevím, žádá po mě přihlášení. Ani náhodou. Takže už žádný odmítač fb nebo nemajitel počítače už nemá žádné zprávy o počtu nakažených.
Co na to vedení města??? Uvědomuje si, že musí informovat všechny obyvatele? Je tato informace alespoň na úřední desce a informačních deskách?
Jméno:Jirka
Datum:20.09. 06:45
Titulek:informace a dodržování
Virus by se zde nešířil tolik,kdyby lidé v karanténě dodržovaly co mají.Jenže spousta z nich jsou mentálně na nižší úrovni,analfabeti,že jim to nedojde.A pak další,co chápou,ale prostě na to kašlou.Potkáte je v obchodě,domě,výtahu.Tvrdí i,že byli od dotyčného nakaženého na druhé straně místnosti,že to nemají (Covida).Jak a čím si jsou jisti,sakra??!Pokud toto oznámím,trvám i na zpětné vazbě o tom,jak dotyčného ...potrestali.Ale co když se mi této informace podle zák.o informacích nedostává??!
Jméno:Jana
Datum:23.09. 05:04
Titulek: když je vůle
Jde všechno.Nikdo nemusí znát jména,stačí třeba uvést,že na Kojetické,čp. xy je x případů atd.Tady spíš jde o to,aby byl "klid".Hlavně pro ty,co mají informovat.Páč ti se zařídí vždycky.My -lůza máme smůlu.Už tohle + další gesta vypovídá o volitelnosti.Já když vidím,co dělá pan Martin Kupka pro své Líbeznice nedaleko -srdce mi plesá.O dost menší obec,ale ta úroveň!.Vybavenost,kultura ,prostředí,život,lidé...Če kám,kdy mne nějaký "inteligent" doporučí se tam odstěhovat.