Podivné hrátky kolem plánované neratovické polikliniky

Určitě si pamatujete, že to bylo nynější vedení města, které nechalo zprivatizovat tzv. dům hrůzy na Kojetické ulici i s ordinacemi lékařů a rehabilitací. Nezapomeňte na to.

Už si vrabci cvrlikají na střechách, že město tento kolos a další domy privatizovalo ze dvou důvodů: - místní ODS zařadila do svého volebního programu výstavbu nové polikliniky místo chátrajícího objektu bývalé školky v Urxově ulici a co si přeje ODS, to se prosadí do rozpočtu města včetně předpokládaných výdajů (rozpočet schválí koalice většinou svých hlasů, nepochopitelně se k ní přidají i někteří opoziční zastupitelé) i kdyby to byla do nebe volající zbytečnost, a pak už nic nebrání stavbu realizovat.

- město se rozhodlo rekonstruovat kulturák, předpokládané výdaje se pohybují kolem cca 400 milionů a to je peněz fůra, kde je vzít? Co můžeme ještě prodat?, ptali se lidé ve vedení města. Prodáme domy s byty. A tak se pomalu a jistě chystá za zavřenými dveřmi tzv. rekonstrukce Společenského domu, de facto zničení unikátní architektury budovy ze sedmdesátých let. Ale je přece je nutné odstranit vše, co připomíná socialistickou minulost, tvrdí noví vládci.

Ale vraťme se k poliklinice. Její výstavbu provázelo utajování nejvyššího kalibru. Aby se neřeklo a zavřela se ústa některým reptajícím zastupitelům, byla před několika měsíci svolána tzv. pracovní schůzka zastupitelů za účasti projektanta arch. Adama Rujbra. Výběr kanceláře Adama Rujbr a Architects, s.r.o. byl zvláštní. Nejprve byla vypsaná architektonická soutěž, ta pak byla zrušená a posléze ze čtyř účastníků byl vybrán kvůli nejnižší ceně arch. Adam Rujbr. Tedy za přítomnosti architekta Rujbra se konala schůzka zastupitelů, ze které nebyl pořízen žádný písemný ani jiný výstup. Připomínky zastupitelů nebyly nikde zaznamenány.

Mezitím se ale objevila iniciativa místních občanů v čele s pány Matějkou a Novotným, kteří zpochybňovali umístění polikliniky na místě bývalé školky; navrhovali umístit novou stavbu podél Benešovy ulice a na místě školky zřídit park se spoustou zeleně a vodními nádržemi. (Do nich mohla být stažena dešťová voda ze střech okolních věžáků. Pozn. A.S.) Jejich návrh byl doslova znectěn a smeten ze stolu.

Mezitím už probíhaly práce na projektové dokumentaci doslova za zavřenými dveřmi. Ani zastupitelé nevěděli (o informacích dostupných koalici mi není nic známo), jestli se projekt nějak aktualizoval. Teprve po projevení velké nespokojenosti obdrželi zastupitelé materiály k poliklinice. Jenže nebyly úplné.

Jak napsal zastupitel pan Vebr:“Jen v nich nenacházím odpovědi své zvídavé mysli. Prosím tedy o doplnění dokumentů, ze kterých bude jasné umístění v lokalitě, počet a rozmístění geotermálních vrtů a trasy potrubí k nim, zda bude budova napojena záložně i na horkovod, případně není patrné, zda bude výměník tepla v šachtě, či nadzemní části. Nějaké dokumenty k provedení ventilace a její filtry? Bavíme se, že budova bude mít ještě lepší izolace než je norma pro pasivní budovy, tak mne zajímá skutečná tepelná prostupnost.  Zvýšení nákladů má být i vyšším počtem parkovacích míst. Tak nějaké výkresy jejich rozmístění, příjezdové a přístupové komunikace, včetně veřejného osvětlení? Základní napojení budovy na inženýrské sítě, když při jednáních o posunutí budovy bylo několikrát řečeno, že se použijí stávající a nově to mají být vícepráce. Jakým hasícím systémem bude vybavena budova?  Byla provedena pochůzka ke kácení zeleně, což bude určitě hodně lidí zajímat. Snad z toho musí být nějaký zápis, rozmístění předmětných dřevin. Termíny kácení. 
K žádosti o stavební povolení už musí být připraveno a projednáno násobně více dokumentů. 
Nevejdou se do jednoho mailu? Nevadí, mohou být ve sledu zpráv. Někdo ze zastupitelů to možná nebude prohlížet, smazat to může kdykoliv.“

Bylo zřejmé, že zastupitelé jsou zřetelně nespokojeni a tak nakonec starosta Kroužecký přislíbil, že zastupitelům a lékařům zašle v elektronické podobě aktuální projektovou dokumentaci včetně stavebních výkresů.

Dnes 14. května 2020 jsme je obdrželi do úschovny. Prostudování chystám na víkend. Pokud to bude možné, budu vás informovat o reakci zúčastněných na tyto materiály.

Bude nejdůležitější zjistit, proč se zvýšila cena stavby polikliniky. Ze čtyř nabídek byla původně vybrána ta nejlevnější: odhadem realizace za 66 milionů Kč.

Nejdříve se cena navýšila na 84, nyní je na 137 milionech!

Co si o tom myslíte? Necítíte něco?

Anna Spěváčková