Červnové Listy nevyjdou. Je to další důkaz omezování přístupu k informacím.

Prý proto, že je nelze naplnit (příspěvky), tvrdí redaktorka paní Kovářová. Je to pravda nebo výmluva?

Vždyť je zde ve městě tolik věcí, o kterých moc neví zastupitelé ani občané. Na prvním místě stavba polikliniky, katastrofální nový územní plán, problematická protipovodňová opatření...Kdyby celé číslo bylo věnováno zveřejnění části výkresů a textové části projektové dokumentace různých staveb, příspěvků zastupitelů a občanů, musely by se snad Listy nafouknout.

Však jsem to napsala i panu starostovi: "Informovanost hlavně starších obyvatel je chabá a přesto nevyjdou Listy, jak mi oznámila paní Kovářová. Je to škoda, protože mohly být využity k informování občanů o poliklinice, mohly být zveřejněny důležité části projektu a další podrobností  o všech probíhajících záměrech. Také se daly shrnout informace o koronaviru, protože ještě nemáme vyhráno." 

Pan starosta mi odpověděl:" Nejsem členem redakční rady Listů. Pouze jsme (!) dostali informaci, že není dostatek materiálu do Listů. Ještě to není rozhodnuto, pokud vím." 

Paní Kovářová ale tvrdí, že o nevyjití Listů rozhodla redakční rada po dohodě s vedením města. Tak jak to je? Kdo má pravdu a kdo si vymýšlí? Kdo ve skutečnosti rozhoduje na radnici? Dobře to víme.

 Pro mnoho občanů a část zastupitelů bude nevyjití Listů jeden z důkaz dalšího svévolného
omezování informovanosti obyvatel Neratovic.

Anna Spěváčková