Zkáza Kostomlatského sadů

On to je, vlastně byl, jen takový bezvýznamný chátrající parčík, ale s pomníkem obětem I. a II. světové války, ale nemáme tady tolik podobných ploch, abychom si mohli dovolit jej zničit.

Jenže město to udělalo. Pravděpodobně odbor životního prostředí (kdo konkretně přišel s tím nápadem, není známo; na radnici se nikdy nedozvíte pravdu: Jeden řekne to, druhý ono, běháte po kancelářích jak ta slepička shánějící vodu pro kohoutka a stejně je to houby platné. Mlžit, zatloukat a zatloukat je heslo většiny úředníků a vedení města) oslovil zahradnici Ing. Řehákovou ze Dřís a ta vytvořila projekt rekonstrukce parčíku, já tomu říkám totální zničení.

Místo, aby byl rozumně zrenovován, tj. byly dosázeny díry v živých plotech, které chránily návštěvníky před hlukem a jedovatým prachem ze silnic, které ze všech stran obklopují ten malý kousek zeleně, a provést další úpravy. Stačilo odstranit suché dřeviny a dosadit vhodné nové, odstranit rozpraskané asfaltové cestičky a nahradit je pískovými, doplnit lavičky a odpadkové koše, vyčistit sochu jezdce na koni. Jenže to by nemohla být vybrána paní Řeháková, která vymlátí co se dá.

Zapomněla jsem napsat, že paní Řeháková se vyznačuje tím, že chce předělat vše podle svého a co se jí nehodí do jejího projektu, musí pryč. Prostě namyšlená tzv. odbornice, od nich raději dál. Ale odbor životního prostředí z důvodů, které si můžeme domyslet, jí stále obstarává práci.

Když už ji vybrali a dohodili kšeft, měl OŽP stanovit podmínku, že projektantka MUSÍ zachovat a zakomponovat funkční stromy a keře a běda, když to nedodrží.

Takže se likvidují rostoucí keře i rostoucí stromy, což je průšvih, protože se trvale otepluje, město je čím dál víc rozpálené, k tomu musíme přičíst sucho a jedině rozložitá a mohutná zeleň sníží teplotu a zvlhčí vzduch. Máme tak málo míst, kde se člověk může uchýlit do pořádného stínu a odpočinout si. Nová výsadba se vůbec nemusí ujmout, ani zálivka nezaručí její další existenci. Kromě toho bude trvat třicet let, než se ubohé pahýly rozrostou, tedy pokud se jim to podaří.

Na každém zastupitelstvu jsem upozorňovala přítomné, že vše je špatně, ať se jedná o Kostomlatského sady, prostor za policejním domem, lesík u radnice, lesík u kolejí nebo v Mlékojedech. Na všech lokalitách je plánováno kácení funkčních stromů a odstraňování keřů; v době klimatických změn, kterých mají všichni plnou hubu, je to zločin.

Nikoho to nezajímalo. Starosta včetně koalice mlčeli. Bylo zřejmé, že se nic nezmění, bude se rekonstruovat, neboli ničit. Město dostalo dotace a z mnoha milionů se dá leccos odklonit.

V Kostomlatského sadech bude vykácena většina stromů, celkem 19 a všechny keře. Zůstanou jen dřeviny v okolí pomníku obětem válek. Socha jezdce na koni bude nakonec přemístěna na nové místo, ačkoliv autor Jan Novotný a hlavně jeho učitel Kurt Gebauer s tím nesouhlasili.

Byla zlikvidována i mohutná a krásná hlošina úzkolistá, poskytující včelám spoustu pylu a nektaru, krasná ukázka stárnoucího stromu. Navrhovala jsem, aby byla zachována kvůli vysoké biologické a ekologické hodnotě, kvůli bezpečnosti je možné ji oplotit a doplnit vyvětlující tabulkou. Na OŽP padla úřednice Vaculová do mdlob, kdo to prý viděl, oplotit strom???? K tomu není co říci. A tak hlošina byla zlikvidována. Kromě toho budou zničeny tisíce samotářských včel v trávnících – v zemi.

Už se s tím nedá nic dělat, ale jsou připraveny další ekologické brutality – lesíky u úřadu, na Mládežnické u závor, v Mlékojedech, prostor za policejním domem na Výsluní. A možná se už za zavřenými dveřmi pracuje na dalších, jen o nich doposud nevíme.

Všimněte si, že radnice si vymýšlí další a další akce, které nejsou ku prospěchu nás, obyvatel města ale různých kamarádů, spolužáků, podnikatelů, develperů a těch ostatních, kdy ruka ruku myje a část zisků se odklání do kapes různých subjektů.

P.S.: Lesíky jsou klimatický (ochlazují rozpálené město a zvlhčují ovzduší – ovlivňují klima) a ochranný les (chrání před vichřicemi, hlukem, zplodinami z dopravy, zadržuje vodu, hnízdí zde ptáci, vyvíjí se hmyz…). Kdo má právo je likvidovat? Je to veřejný statek, patří nám všem a nikdo nemá právo je zničit. Budeme toho litovat. Do 5 až 10 let nebudou lesy tak jak je známe. Budou to houštiny a sem tam stromy, které označujeme jako invazivní, a proto se kvůli hlouposti a neznalosti likvidují.

P.S.: 2. ledna 2020 jsem se byla podívat, jaký je současný stav likvidace vegetace . Napočítala jsme cca 11 pařezů včetně cenné hlošiny úzkolisté a akátu na okraji chodníku mimo sady. Živé ploty a keře ještě stály, ale podle projektové dokumentace stejně zmizí. Někdy mám pocit, jakoby současné vedení města chtělo odstranit vše, co souvisí s minulostí města, hlavně socialistickou. Zatímco Koniáš pálil knihy, tato garnitura na radnici se neštítí ničit i zeleň.

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:17.01. 12:08
Titulek:na facebooku se to protestuje....
Žádná diskuze? To nikoho nezajímá? Omylem jsme se ocitla na facebooku neratovin, tam panovala bouřlivá diskuze okolo pokácených lip plstnatých na místě zastávky autobusů u železniční zastávky. Mimo jiné se tam také objevil člen ODS pan Dindoš, ODS totiž vyslovila nesouhlas proti kácení lip. Na facebooku, to se to protestuje, ale na zasedání zastupitelstva nikdo z ODS (pánové Hrodek, Poříz, Jinoch) ani necekne. Kdo si jde sednout na zasedání, nikdo, co tahle jít protestovat pod radnici s transparenty, ani náhodou, nikdo. Zastupitelé z koalice neschválili alternativní umístění polikliniky, všichni sklapli podpadky a je ticho po pěšině. Za pár let se na místě zelené plochy za nemocnicí postaví domy, developeři si zamnou ruce a ovčané potajmu usoudí, že se nedá nic dělat. Za pár let se sem stejně nastěhují příchozí z Německa a z Francie a bude po žížaličkách. Já už tu naštěstí nebudu.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:17.01. 12:12
Titulek:Král je nahatý.I to dítě vidí tu hrůzu..
Už ani nevím, kdo mi to říkal: šla matka nebo babička se svou dvouletou holčičkou kolem Kostomlatského sadů a dítě se zastavilo a divilo se: "Babi, kde jsou stlomy? Kdo je pokácel? To se mi nelíbí, tady to bylo tak hezký."

Ale na radnici to považují za pokrok.
Jméno:Iveta
Datum:01.02. 20:17
Titulek:Hezký?
Že to tam bylo hezké? Možná před lety, ale poslední roky rozhodně ne. Pošlapané trávníky, zarostlé, neudržované keře a na lavičkách různá pochybná individua a kolem nepořádek od nich. Třeba to po rekonstrukci a osazení novými dřevinami bude opravdu krok k lepšímu. Proč to hned kritizovat předem?
Jméno:Karel
Datum:02.02. 18:37
Titulek: kritika má své místo
Ano,dal se prostor v těchto lokalitách pochybným existencím a podnikům,proto je tam vše zpustošené.Pamatuji,že zde došlo dokonce k vraždě a dalším trestním činům.Aby také ne.A velká akcička je ...výhodná.Prokoho,na to ať si každý odpoví sám.Žijeme v tržním světě.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:02.02. 22:33
Titulek:Lesík Mládežnická bude poškozen...
Ten prostor je stabilizovaný ekosystém, sloužící jako ochranný klimatický porost. Ochlazuje a chrání město před emisemi a hlukem z železnice a silnice. Chystá se jeho "revitalizace". Část stromů se má vykácet a vyřezat samorostlé podrosty mladých stromků a keřů, také se mají odstranit ostružiníky, které slouží včelám jako potrava, odstranit břečťany - i jejich květy slouží včelám jako potrava. Mají se dosazovat mladé stromky u nichž není záruka, že se ujmou a kdo je bude zalévat? Současné mladé porosty by to zastaly lépe a ZADARMO!!!!!! Budou se zakládat trávníky (v lese!). Mají být vytvořeny pevné cesty, jak se sáhne do kořenů, mají to stromy spočítané. Porušená stabilita, poškozené kořeny.. Už spousta borovic padla ve vichřicích, další budou následovat, podloží tvoří písek. A na něm chce odborník ing. Marek, jenž tu zkázu vymyslel, ne to není vhodné slovo, spíš vyšel vstříc požadavkům komusi z radnice, založit trávník. Oni si ti tzv. odborníci neuvědomují, že živé soustavy jsou na sobě závislé. Např. v lesíku hnízdí kalousi ušatí. Živí se myšmi a hraboši. Úpravy v lesíku jim uberou hnízdní možnosti, bude jich zde mnohem méně, následkem toho se rozmnoží hlodavci, na nichž se vyvíjejí larvy klíšťat (musí vystřídat celkem tři hostitele, aby se z nich stal dospělý tvor, jenž parazituje na člověku). A opět: zmizí ostružiník a břečťan, nebudou včely, které opylují květy, nebude ovoce atd. Ovšem dřevorubec nezkoumá tyto složité vztahy, neboť o nich nic neví. P.S.: Stačí vyčistit lesík od odpadků. Jenže to opět nepřinese žádoucí finanční přínos.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:17.01. 12:20
Titulek:na ekologickou notu....
Na závěr text Ekosongu, zpívá Pokáč a Pavel Callta.

Poučení z písně plyne: Peníze, milé vedení města, a jeho souputníci, se nedá žrát...

Podívej na ty továrny,
jedna jak druhá není to nádherný,
no a co říkáš na ten dým,
není to jako dream?

A podívej na to holoubě,
ty kdysi mívaly oči jenom dvě,
to víš, ovzduší se změnilo,
aby se nám líp žilo,
aby se nám líp žilo.

Snad až se poslední strom pokácí a v hustých šedých oblacích
špičky mrakodrapů zmizí napořád,
snad až se poslední řeka znečistí,
pak možná každej z nás zjistí,
že se peníze vážně nedaj žrát,
ale vážně nedaj žrát.


Podívej na ty úhoře,
jak plavou si s břichama nahoře
a jak místo vodní hladiny
maj krásný mydliny.

A koukni se nad sebe,
tam kdysi bejvalo nebe.
Odsud hvězdy v noci zářily,
než nás saze přikryly
než nás saze přikryly.

Snad až se poslední strom pokácí
a v hustých šedých oblacích
špičky mrakodrapů zmizí napořád,
snad až se poslední řeka znečistí,
pak možná každej z nás zjistí,
že se peníze vážně nedaj žrát.

Snad až se poslední strom pokácí
a v hustých šedých oblacích
špičky mrakodrapů zmizí napořád,
snad až se poslední řeka znečistí,
pak možná každej z nás zjistí,
že se peníze vážně nedaj žrát,
ale vážně nedaj žrát.
Jméno:Martin
Datum:17.01. 20:16
Titulek:už i keře
Tento týden byly v Kostomlatského "sadech" pořezány a vytrhány také keře.
Jméno:Marie
Datum:18.01. 10:14
Titulek:asi
To bude nějaká monstr big akcička,to víte,ta se vyplatí více...A na nějakou enviromentalitu nám tu zvysoka....víte co.