Rozpočet dopadl opět špatně

Už druhým rokem dostávají zastupitelé nejdůležitější dokument města včetně investic až v pátém čtení (rada si uzurpuje všechna předchozí čtení), nelze v něm už nic měnit.

Jsou v něm obsaženy investice, které „kdosi“ vybral za zavřenými dveřmi bez spolupráce s občany. Jakmile se rozpočet schválí včetně výdajů, investice se realizují.

Nezáleží na tom, jaké vady a nedostatky má naplánovaná stavba. Nikdo ze zastupitelů nemá šanci něco změnit, i když je zřejmé, že výsledek bude špatný. Jenže „někdo“ má zájem prosadit právě tuto stavbu, je vybrán projektant, ten dostane zaplaceno, i když je na první pohled zřejmé, že projekt je zbabraný a výsledek bude podle toho vypadat. Je vybrán zhotovitel, i když jeho nabídka je viditelně předražená. Stavba se vleče, termíny utíkají, ale to nevadí. Město mu vyjde vstříc a termín prodlouží. Sankce? K smíchu. No a pak se nedivme, že miliony utíkají oknem.

To, co město páchá s rozpočtem, není demokracie, to je tvrdá totalita. Koalice má jedenáct jistých hlasů (a občas několik nejistých) a schválí vše, co jim je „doporučeno“ z nejvyšších kruhů. Pro jistotu se ještě před zasedáním zastupitelstva setkává rada města, aby se velení ubezpečilo, že pokyny budou provedeny podle pokynů.

Zbytek zastupitelstva včetně občanů se zúčastňuje šaškárny zvané demokratická správa města.

Rozpočet byl schválen dne 11. 12. 2019 13 hlasy. Z toho bylo 11 hlasů koalice a dva hlasy opozice - zastupitelé Sloup a Prošková z NeraHnutí.

Zbytek opozice byl buď proti nebo se zdržel (včetně zastupitelky Vojtové za KSČM).

Znovu opakuji, byl schválen přesto, že jej zastupitelé obdrželi až v pátém čtení čili v páté verzi (tzv. informaci o rozpočtu na pracovní schůzce zastupitelů nepovažuji za podstatnou, protože zde nelze uplatňovat žádné návrhy nebo usnesení) a nebylo možné v něm cokoliv měnit, se schodkem 128 465,6 Kč.

V zápise není uvedena diskuse k rozpočtu z řad obyvatel, není uvedeno, že starosta Kroužecký prohlásil, že se nikdo nehlásí a nechal hlasovat o rozpočtu. Hlásila jsem se, ale starosta mé přihlášení do diskuse ignoroval.

Ještě se podíváme na zajímavé výdaje, které jsou uvedené v rozpočtu včetně předpokládaných výdajů:

Tělovýchova a zájmová činnost 7,6 mil.

Veřejné osvětlení 5,8 mil.

Péče o vzhled města a veřejnou zeleň 8,9 mil. , z toho paušály pro údržbu FCC 4,1 mil., opravy mobiliáře 4,2 mil.

Sběr a svoz komunálních odpadů 19,3 mil.
Realizace staveb 9,3 mil. , z toho projekty 1 mil., generální opravy 8 mil.
Klub důchodců – aktivity pro seniory a ZP: 276 tisíc (srovnejte s částkami na tělovýchovu!)

Městské dotace – program: oblast sportu 2 miliony

Městské dotace individuální 3,4 mil., z toho TJ Neratovice 2 mil.

Mateřské školky nás stojí 10, 5 mil., Dvojka škola 7 mil., Trojka škola 6,8 mil., ZUŠ 1,4 mil., DDM 2 mil., SD 9,4 mil.

A nyní se podíváme na investice:

Odbor životního prostředí:

Kostomlatského sady 953 tisíc (jedná se o zbytečnou likvidaci rostoucích stromů a keřů včetně hmyzu)
Lesíky Mládežnická a Kojetická 5 milionů (jedná se o zkázu stabilizovaných porostů)

Lesíky Mlékojedy 1,6 mil. (jedná se o zkázu stabilizovaných porostů)

Obnova vegetač. Úprav vnitrobloku Na Výsluní (jedná se o zbytečnou likvidaci rostoucích stromů a keřů včetně hmyzu) 400 tisíc
Vnitroblok u trojky školy obnova výsadby 400 tisíc

Koupaliště vegetační úpravy 2,5 mil.

Odbor správy majetku:

Realizace staveb 153 milionů

Projekty 3 miliony

Projektová dokumentace (dále jen PD) přístavba DKE 2,5 mil.

PD Rekonstrukce KD (zřejmě Společenského domu) 4,5 mil.
PD Poliklinika 2,5 mil.

Rekonstrukce komunikací (bez konkrétních údajů)(17 milionů

Rekreační přístav a prostor kolem Labe 3,3 mil.

Řešení parkování (bez konkrétních údajů) 1 mil.

Investiční akce 5 mil. (není uvedeno, jaké)

Kanalizace (kde?) 8 mil.

Vlaková zastávka Sídliště 2 mil.

Rekonstrukce kontejnerových stání 1 mil. (stačilo by opravit stávající než bourat a stavět nové. Pozn. A.S.)

Přístavba HZ SDH (Hasičský sbor) Neratovice14,5 mil.

Přístavba JZ části dvojka školy 50 mil.

Odstranění přístavby dvojky školy (obsahuje azbest) 5 mil.

Rekonstrukce zázemí letního koupaliště 2,5 mil.

Revitalizace parku Kostomlatského sady, Veřejné osvětlení 2,6 mil.

MŠ Sluníčko, rekonstrukce VZT 1,3 mil.

Rekonstrukce komunikace Palackého ul. 26,5 mil.

Rekonstrukce kašny za kinem 6 mil. (neměla to být součást rekonstrukce prostor kolem SD? Pozn. A.S.)

MŠ Rybičky zahrada v přírodním stylu 800 tisíc. (Už předtím byly přebudovány zahrady v přírodním stylu u nejmenované MŠ za 4,7 milionů, za 1,3 mil. u MŠ Čtyřlístek a u MŠ Urxova za 2,7 mil. a u MŠ Písnička za 239 tisíc. )

Regulace vnitroměstské dopravy 1,5 mil.

Bezpečnost dopravy 3 mil.
Investiční dotace TJ Neratovice 2,2 mi. (jaké investiční dotace?ozn. A.S.)

Městská policie nás přijde ročně na 16, 3 milionů.

Společenský dům bude dotován 9,4 milionů.

Krytý bazén je dotován 6 miliony, koupaliště je ve ztrátě, proto na rok 2020 se navýší dotace o 500 tisíc.

Zastupitelské orgány stojí občany 4,4 mil.

Mzdové výdaje KTÚ ( kancelář tajemníka úřadu) (kolik nás všechny stojí mzdy úředníků) 69,9 mil.

Nákup materiálu KTÚ 1,4 mil.

Energie KTÚ 2,7 mil.

Nákup služeb KTÚ5,8 mil.

Opravy a udržování majetku KTÚ 650 tis.

Kancelář úřadu – ostatní výdaje 613 tisíc.

Informační a komunikační technologie: 3,8 mil.

Rozpočet je značně rozsáhlý a mnohé výdaje je nutné sčítat z různých kapitol. Kdysi se město chlubilo tzv. rozklikávacím rozpočtem, ale nepodařilo se mi jej na webu města najít. Asi už neexistuje. Jako mnoho jiných věcí.

 

Anna Spěváčková
Jméno:Josef <josef.stary@seznam.cz>
Datum:13.01. 20:26
Titulek:Hospodáři
Z cizího krev neteče...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:16.01. 12:23
Titulek:Chyba! Jak to, že na to nikdo nepřišel?
Ajajajaj, chybička se vloudila, schodek je samozřejmě 128 milionů!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!Mínus!!!!!!!!
Jméno:Josef
Datum:16.01. 18:03
Titulek:Jen chybí jednotka
Dobrý den,

jen chyběla uvedená jednotka (tis. Kč), to proto nikdo nepovažoval za chybu, zřejmě každému je jasné, že 128 465,6 Kč je v řádech tisíců, tedy zaokrouhleno 128,5 milionu Kč. Ostatně radnice již na svém webu rozpočet zveřejnila http://neratovice.cz/schva leny-rozpocet-mesta-na-rok -2020/d-419679. Žádná tragédie to není, ale zázrak také ne. Proč jim Komerčka nabídla úrok 0,18%? Protože má jistotu, že od města peníze získá zpět, pokud by byl nepříznivý vývoj, úvěr se krásně rozpustí mezi rezidenty. Údajně FO přistoupilo na plovoucí sazbu, ta bývá sice nižší, ale zase se hůře finance plánují. Žádnej zázrak se nekoná, půjčit si umí každý, byť se v tomto případě nejedná o finanční zkázu.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:17.01. 09:37
Titulek:Jozífku, vy jste zlatíčko...
Pro mě je milion nebo miliarda na stejno...Ekonomice nerozumím, jen si pamatuji na jednu zajímavou přednášku jedné dámy - ekonomické disidentky, která ji zahájila slovy: nevěřte ekonomům...a pokračovala sdělením, jaký nesmysl je trvalý růst v uzavřeném systému planety. Takže díky za informaci, stejně si myslím, že si naši místní vládci ukousli hodně velký krajíc a možná si na něm vylámou zuby. Jenže my občané to stejně zaplatíme a oni už dávno nebudou u koryta a budou mít našetřeno...jen aby si to užili, prý už zase melou boží mlýny...