Buď škola nebo stromy

U dvojky školy se začne stavět na místě přízemní přístavby obrácené do Benešovky. Ta se nejprve musí zbourat, ale protože stavba obsahuje azbest, bude to náročnější. Místo ní zde bude stát budova s deseti třídami a příslušným vybavením.

Bohužel, stromy, které nynější budovu obklopují, padnou. Proč budou zlikvidovány? Protože není vůle je ochránit při stavebních pracích. Ne že by to nešlo, ale stavební firmy kašlou na zeleň. Ani město nemá jako prioritu zachování stávající vegetace. A tak stromy musí pryč.

Jedná se o dvě borovice černé s obvodem kmene 138 a 119 cm, jeden javor klen s obvodem kmene 107 cm, dva javory mléče s obvodem kmene 94 cm a 119 cm, tři břízy bělokoré s obvodem kmenů 75 cm, 100 cm a 129 cm, vše měřeno ve výši 130 cm.

Jak je zřejmé z obvodů kmenů, jsou to velké stromy s vysokou biologickou hodnotou. Čím je strom starší, tím je hodnotnější. Stíní, zachycuje prach, emise a hluk – před školou je to poklad, ochrání děti od veder, zvlhčuje vzduch, dětem je pod stromy dobře. Ale znovu opakuji: není vůle stromy zachovat.

Jako spolek jsme se mohli pokusit stromy zachránit, ale bylo nám jasně řečeno: buď škola nebo stromy. Už jednou jsme se snažili zachránit stromy, byly to lípy v ulici 28. října. A protože každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán, byli jsme vystaveni takovému tlaku, špinění a ponižování, že jsme vzdali své úsilí stromy zachránit. Byly nakonec za živa pokáceny a místo nich byly jednostranně vysázeny lípy z Itálie, které jsou vystaveny emisím, a pomalu, nenápadně chřadnou. Aby to nebylo málo, odbor životního prostředí je nechal ořezat, netuše, že prořídlé větve neudrží houfy květů a kromě toho: každá rána je zdrojem infekce.

Proto jsme se tentokrát ani nesnažili stromy ochránit, stavba školy by se opozdila a nedovedu si představit, jak bychom odolávali vlně špíny a pomluv.

P.S.: Je sice navržena náhradní výsadba, ale nikde není záruka, že se nové stromky ujmou a budou dál růst. Za plotem rostoucí javory, které byly bezohledně ořezány pří rekonstrukci horkovodu, usychají a dlouho nepřežijí. (Javory nesnášejí ořezání). Pak budou děti v nové škole vystaveny vedru, prachu, jedovatým zplodinám  a hluku ze silnice.

Anna Spěváčková
Jméno:Martin Růžička
Datum:27.12. 14:17
Titulek:Jak jsou ty stromy
Jak jsou ty stromy daleko od nových zdí?
Je někde plán nového?
Ne všechno se dá zachránit :(
Jméno:Honza
Datum:09.01. 18:38
Titulek:Stromy nebo děti?
Náhradní výsadba bude. Nové prostory už jsou potřeba - děti přibývají a třídy jsou malé - chodil jsem na tuto školu. Teď mi tam chodí děti a věřte mi, že jsem upřímně rád, že se tato "hrůza" zbourá a bude postavena nová vyhovující část školy. Myslím si, že místo pár stromů jich vysadí určitě více. Jen se bude muset chvilku počkat, až vyrostou. Tyto stromy jsou tu dlouho, jednou by se stejně musely pokácet. Takhle bude nová budova, nové stromy - tak musíme počkat, až vyrostou. Myslím si, že asi větší důležitostí jsou vhodné a odpovídající prostory pro děti.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:09.01. 21:27
Titulek:neznalost neomlouvá....
Ty stromy už jsou tu dlouho? Co je to dlouho?
Kolika let se podle vás dožívá borovice a javor? Víte, jak dlouho budete muset počkat, až vyrostou nové stromy, pokud vůbec vyrostou. Asi nic nevíte o životě stromů, jinak byste nepsal takové nesmysly.
Jméno:Jiří
Datum:10.01. 10:39
Titulek:Stomy nebo děti
A to mají podle Vás čekat výstavby, až stromy uhynou? To by se nemohlo stavět vůbec nic v tomto případě. Psalo se, že náhradní zeleň vysadí. Kdyby se na toto mělo čekat, tak polovina Neratovic nebydlí a lidi bydlí pod stanem :-D. Myslím si, že priorita je, aby děti chodily do odpovídajících a vyhovujících prostor.
Jméno:Jan
Datum:11.01. 04:55
Titulek:njn,když to v mnoha
Případech sází hala bala jako brambory.Strom potřebuje kolem sebe prostor,hlavně listnáče,ty rostou do šíře a košatí.Ale co vidím v našem městě je to ubohé.A je smutné,jaký vztah k přírodě a jejímu okolí a funkci dnes lidé mají.Jsme barbary,co jí ubližují a ona nám to bde vracet.Vlastně už se tak děje.