Zastupitelé schválili stomilionový úvěr na investiční akce

Koalice ve svém programu slibovala, že bude udržovat vyrovnaný rozpočet města. K smíchu. Rozpočet na rok 2020 zdaleka není vyrovnaný, schodek činí 128 a půl milionu a nyní zastupitelé ještě schválili úvěr 100 milionů.

Akce, na které město nutně „potřebuje“ peníze, jsou přístavba Dvojka školy (v roce 2020 bude na přístavbu čerpáno z úvěru ve výši 50 milionů, cena se odhaduje na 80 mil.), nová poliklinika (50 mil), přístavba Domu kněžny Emmy(100 mil.) a parkovací dům (80 mil.). V seznamu akcí není uvedena rekonstrukce Společenského domu, která by měla stát cca 300 milionů.

Celková částka na realizaci všech uvedených akcí vysoce převyšuje půjčených sto milionů. Přitom  návratnost těchto investic je nejistá, v některých případech žádná.

Starosta pochybnosti některých zastupitelů odpálil tvrzením, že úvěr je tak výhodný, že by bylo škoda jej nevyužít.

Dostali jsme podklady pro zastupitele (občané mají na zasedání v podklady zredukované), ve kterých je uvedeno, že město může bez penále nedočerpat celou výši 100 milionů. (Ale jak jsem už výše napsala, celkové výdaje za plánované akce astronomicky převyšují množství půjčených korun). Čerpání úvěru je plánováno od 1. 7. 2020 – 30. 6. 2023. Splácení jistiny  měsíčních splátkách od 1. 7. 2023 – 30. 6. 2043 s možností bez sankcí zaplatit mimořádnou splátku úvěru.

Předkladatelka Ing. Melicharová, vedoucí finančního odboru doporučila přijmout úvěr od Komerční banky a.s a zatím si ponechat plovoucí úrokové sazby.

Zastupitelstvo návrh schválilo počtem 15 hlasů, pět zastupitelů se zdrželo (Kelinová, Brodilová, Šandová, Soukupová, Spěváčková), neuvolněná místostarostka Mrzílková NEHLASOVALA.

Což je poněkud zvláštní; má paní Mrzílková pocit, že úvěr není v pořádku a chce se zbavit případné zodpovědnosti? Následky dnešního rozhodnutí zastupitelů přece budou nést další zastupitelstva, ti dnešní členové už budou kdoví kde.

Anna Spěváčková
Jméno:podnikatel
Datum:26.12. 20:30
Titulek:no
Ono se stačí vzpomenout, jak si pan starosta vedl ve svém podnikání. každá jeho aktivita skončila krachem. tak alespoň víme jak to dopadne s městem.
Jméno:Mirek
Datum:26.12. 22:03
Titulek:samozřejmě
ŠPATNĚ
Jméno:Míša
Datum:27.12. 10:03
Titulek:starosta
No,kdyby nebyl tak ješitný a držel se své hudby,měl by život v pohodě...Na tuto hru však nemá a divím se jemu i pí Landové,že se takto zaprodali.Bohužel pro město a nás, obyvatele.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:29.12. 10:05
Titulek:bohužel, v čele města stojí lidé omezení
iDnes: Egyptolog Bárta promluvil o kolapsu naší civilizace (do ní patří i naše město!):

"Poprvé v historii můžeme čelit kolapsu civilizace. Většina našich elit musí přepnout do jiného modu. Přál bych naší zemi víc skutečných lídrů, kteří budou přicházet se zajímavými vizemi. A když něco řeknou, večer se o tom bude mluvit v hospodě./.../ Když ale nemáte funkční společenskou smlouvu a elity nekomunikují, neznají a neřeší starosti a problémy většiny, neprosadíte nic. Z pohledu člověka, který se zabývá civilizacemi starými tisíce let, je obecně velice zhoubné, pokud někdo upřednostní svůj osobní zájem, nebo zájem určité skupiny nad zájmem, který vede k budování státu.

Miroslav Bárta spolu se Martinem Kovářem vydali velkou knihu o vzestupech, pádech a transformaci civilizací Civilisations: Collapse and Regeneration. Právě v ní vyšla kapitola, která poprvé popisuje sedm zákonů, o nichž se letos dost mluvilo.

Sedm zákonů civilizace podle Miroslava Bárty:

1 Každá civilizace je omezená v čase, na začátku i na konci jejího vývoje obvykle stojí konflikt.

2.Zásadní vliv na vývoj každé civilizace mají zdroje a technologie.

3.Herakleitův zákon – to, co civilizaci či společnost přivede na vrchol, je obvykle to, co zapříčiní její krizi a pád.

4.Civilizaci spojují stejné hodnoty a symboly, nefunkční společenská smlouva znamená velký problém.

5.Přebujelá spotřeba je cestou do záhuby.

6.Změny klimatu zásadně mění vývoj civilizace.

7.Kolaps neznamená zánik a k zásadním změnám dochází skokově.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:01.01. 21:42
Titulek:schválení úvěru
Konečně jsem se dostala k zápisu ze zasedání zastupitelstva 11. prosince 2019 a zjistila jsem, že vlastně NIKDE není uvedeno, kolik nabídek město obdrželo a za jakých podmínek, ani to ne, která nabídka byla doporučena komisí. Není to kupodivu ani uvedeno v Usnesení, které přítomní zastupitelé schválili většinou 15. hlasů. Není to přece žádné tajemství, občané by měli vědět podrobnosti o zadlužení města. Copak může stačit, že na pozvánce byl uveden bod "Investiční úvěrový rámec města Neratovice"?. Myslíte si, že obyčejní občané města si z toho odvodí,že se jedná o půjčku? Obávám se, že ne. Takže pro doplnění informací: komise doporučila uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem Komerční banka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka nejvýhodnější a splňující všechna kriteria stanovená pro tuto veřejnou zakázku.