Opravdu naposled bez papírových podkladů na zasedání zastupitelstva?

Pro odpoutání pozornosti od průšvihových věcí je dobré si vytvořit nepřítele, viz Čapí hnízdo a Babiše. Pro koalici jsem se stala nepřítelem číslo jedna já. Chovala jsem se totiž jako řádná opozice.

V podobné situaci jsem se ocitla ve chvíli, kdy bývalá starostka vymyslela, jak odrovnat letitou (tím myslím nejen věk) rejpalku Spěváčkovou a možná i část opozice. Zatímco MOJE návrhy na změnu prošlého jednacího řádu byly likvidovány mávnutím starostovy ruky, tzv. nový jednací řád, (údajně) vypracovaný a předložený paní Mrzílkovou, byl koalicí přijat bez pochyb. Byly v něm dvě zásadní změny: všichni zastupitelé od chvíle schválení budou dostávat své podklady pouze v elektronické podobě, ačkoliv pět členů zastupitelstva upozorňovalo, že dávají přednost papírům. Vystoupení občanů bylo přesunuto až na konec zasedání (už si moc troufali a to se neodpouští), ale k tomu se vrátím. Těm, co chtěli papíry, nebyla žádná výjimka povolena. Na konec čtyři „vyměkli“ a disciplinovaně přijali miniaturní tablety. Jenže pro mě to bylo nepřijatelné. Když je vám sedmdesát pět, stárnoucí oči už mají něco za sebou a neslouží tak, jak byste si přáli.

A začal kolotoč schválností.

Na zářijové zasedání jsem nedostala papírové podklady. No tak jsem byla bez podkladů. Hlasovala jsem jen o tom, co jsem byla schopná pochytit z diskuze. Moje žádost o výjimku z jednacího řádu neprošla.

A teď malá zajímavost: dostala jsem dva osobní e-maily. Protože byly osobní, nebudu uvádět jejich autory. Jeden z úředníků mi radil:

Domnívám se (nevím to jistě), že kdybyste byla ochotná doložit své tvrzení o tom, že nemůžete ze zdravotních důvodů studovat dokumentaci pro jednání ZM s využitím prostředků elektronické komunikace (tedy na monitoru počítače, nebo na tabletu) odborným, v daném případě nejspíše oftalmologickým nálezem, mohlo by ZM k tomuto faktu přihlédnout a příslušným způsobem změnit jednací řád a to specificky pro Váš případ. Nevím, zda by tak ZM učinilo, je to svrchovaný a nejvyšší orgán města, jak ráda a často zdůrazňujete.“

Knížecí rada. Tento člověk má opravdu starost o mé blaho. Už to jednou dokázal. Co mi je, je čistě moje osobní věc a nikomu do toho nic není. To by měl přece státní úředník vědět! Zdravotní dokumentace je tajná. A i kdybych měla jakékoliv důvody, nikdo mi nebude direktivně nařizovat, v jaké podobě budu dostávat podklady. Nějaký bambula ze zastupitelstva mi dokonce tvrdil, že počítačová gramotnost je podmínkou pro zvolení do zastupitelstva.

Na říjnovém zasedání (23. 10. 2019) se situace opakovala. Přesto, že starosta mohl vydat pokyn sekretářce, aby mi podklady nakopírovala, neudělal to. Tvrdil, že přece nemůže porušit jednací řád. Mohl, ale nechtěl. Jednací řád není totiž, upravuje jen průběh a pravidla jednaní.

Druhý e-mail byl ještě zajímavější: jeden z mladších koaličních zastupitelů, jenže se stal zničeho nic mocným (z jeho hlediska) a důležitým politikem mi sdělil:

...šel jsem do politiky v Neratovicích se záměrem něco změnit, jednat čestně a nehrát si na svém písečku. Po skoro roční práci, kdy věnuji veškerý svůj volný čas, kterého mám díky pracovnímu vytížení minimum, poznávání fungování našeho města (!), abych co nejdříve pochopil (!) všechny informace a pravidla s tím spojená, tak Vám musím napsat, že jsem z Vašeho vystupování a jednaní ZNECHUCEN!! Neustálé urážky, nátlaky, vydíraní. Za skoro rok fungování jsem vlastně nepochopil, co je Vaší snahou? Jestli vše hanit, pomlouvat či co? Stále pouze slyším, co je špatně, ale zatím jsem od Vás ani jednou neslyšel konstruktivní nápad. (Pokračuje vypočítáváním svých, hlavně finančních zásluh, ale to byste ho snadno identifikovali). Je tedy s podivem, jak mohl někdo volit Vás. Co se týká občanů, stále i zde nechápu Vaše myšlení. Každý občan má právo vystoupit k projednávanému bodu. Sám osobně jsem v minulém zastupitelstvu před ZM vystupoval jako občan a zástupce mého klubu a všichni mi vyšli vstříc. Stejně tak jako teď vycházíme všem MY.

Naivita nebo nebetyčná nafoukanost?

Jak vychází koalice vstříc občanům vidíme na příkladu debat na zasedání, plánovaného přístaviště v Lobkovicích, Třešňákového hypermarketu s parkovištěm vedle Výsluní, odstavné plochy čili parkoviště na poli, zprivatizovaných ordinací,  zahrádek určených k likvidaci, milionů za různé revitalizace vyhozené z okna, zpackaných rekonstrukcí silnic a chodníků...

Japonci prý mají vrozenou úctu k lidem straším, zkušeným a vzdělaným. Škoda, že onen pisatel není Japonec. Ještě čural do plínek a tahal kačera za provázek, vlastně ne, byl ještě na houbách,  když jsem ve škole dětem a studentům cpala do hlavy vědomosti,  vychovávala je k lásce k přírodě, sázela dřeviny a bojovala za ochranu přírody ve městě. Stěží tahal kačera v době, když jsem už seděla v zastupitelstvech, dál bojovala za zachování zeleně a neustále se vzdělávala, abych držela krok s novými poznatky,

Ale zpět do posledního zastupitelstva (23. 10. 2019). Opět, již po několikáté, jsem předložila zastupitelstvu žádost o výjimku z jednacího řádu -  o papírové podklady. Sice jsem si vyžádala na úřadě materiály z rady, abych byla v obraze, jenže za dvě hodiny neopíšete všechno. Opět jsem si před sebe vystavila oznámení, že nemám podklady. Video přenos má něco do sebe. Oznámila jsem zastupitelům, že i oni možná časem mohou mít problémy, třeba je postihne taková makulární degenerace, kdy člověk postupně oslepne, nebo co když bude zvolen slepec, a bude potřebovat podklady v Braillově písmu, jak to budou řešit? Když mi výjimku neschválí, budu ještě tři roky bez podkladů a nebude to moje ostuda. A světe div se, těsnou většinou 11 hlasů mi výjimku schválili.

A teď ještě zbývá, aby se úředníci na radnici řídili rozhodnutím zastupitelstva a všechny podklady mi dávali v papírové podobě. Ale to si povíme před dalším zasedáním.

Anna Spěváčková
Jméno:Martin
Datum:07.11. 07:04
Titulek:koaliční zastupitel
Ten "mladý koaliční zastupitel" by se měl za svoje slova stydět. Já naopak nechápu, jak někdo mohl volit jeho.