Tzv. neveřejné pracovní schůzky zastupitelů nic nevyřeší, nepřítomní občané se nemohou podílet na rozhodování.

Starosta města Kroužecký si stěžoval, že se ze zasedání stává diskuzní klub. Místo aby podpořil svolání dalších jednání, aby bylo více času na veřejnou diskuzi, prosadil tzv. pracovní schůzky bez účasti občanů.

Ptáte se, jaký je rozdíl mezi zasedáním zastupitelstva a pracovní schůzkou zastupitelů?

Zasedání jsou veřejná, občané mají možnost se přihlásit do diskuze a hlavně: vidí a slyší o čem se jedná, jak se kdo projevuje, co a koho hájí. Ze zasedání se pořizuje zápis, který je k dispozici na webu.

Pracovní schůzka je neveřejná, účast zastupitelů je dobrovolná, a pozor: ze schůzky se nepořizuje zápis a nelze tudíž zkontrolovat, o čem se jednalo, kdo měl jaké připomínky a návrhy a co z toho se splnilo. Taková pracovní schůzka je stručně řečeno k ….., nebudu vulgární, ne a ne. Víte, co myslím. Vlk se nažere a koza zůstane celá.

Za Mrzílkové se pracovní schůzky nekonaly, koalice se domluvila a schválila třeba třetí světovou válku. Co zasedl na starostovský trůn Kroužecký, začaly se pracovní schůzky organizovat. Ale koalice si stejně prosadí svou. Mají přece pořád jedenáct hlasů.

(Něco jako pracovní schůzka, které jsem se náhodou zúčastnila dne 29. 7. 2019, určená pouze pro městský úřad, byla prezentace rekonstrukce Společenského domu. Zápis se nepořizoval.)

V září 23. se konala schůzka zastupitelů k rekonstrukci Společenského domu v malém sále kulturáku, tentokrát s účastí veřejnosti. Zápis se opět nepořizoval.

Opravdová pracovní schůzka zastupitelů za zavřenými dveřmi se konala v zasedací místnosti Městského úřadu dne 19. září 2019 na téma nová poliklinika. Nepřišli všichni zastupitelé, dostavilo se více opozičních. Koalice má své zdroje informací. Opět nebyl pořízen zápis a návrhy, připomínkami ani podněty. 

Další pracovní schůzka zastupitelů se konala 14. října 2019 v zasedačce MěÚ kvůli protipovodňové ochraně PPO Neratovicko. Ani tentokrát zde nebyli přítomni všichni zastupitelé, více bylo  opozičních. Zápis opět nebyl pořízen.

16. 10. 2019 se sešli na radnici někteří zastupitelé na pracovní schůzce na téma FCC. Domnívala jsme se, že se bude řešit budoucnost údržby města, ale nakonec vyšlo najevo, že nám budou představeny dvě firmy, které městu nabídly pomoc s tříděním odpadů a osvětou. Nevím, jednalo-li se o tunel na peníze pro další firmy. Osvětu a propagaci třídění by měli zvládnout úředníci z radnice. Zápis opět nebyl pořízen.

Další ze schůzek by se měla konat dne 6. listopadu 2019 na nejdůležitější téma a to: ROZPOČET na rok 2020. Opět bez veřejnosti. Bude pořízen zápis nebo budeme plácat do vzduchu, co je třeba změnit? Uvidíme.

Zatímco v dřívějších dobách dostávalo zastupitelstvo rozpočet nejpozději ve třetím čtení a zastupitelé i občané mohli požadovat, aby hospodaření města bylo průhledné a srozumitelné pro všechny. 

Neměli bychom dovolit, aby peníze z městského rozpočtu směřovaly do soukromých kapes, ale měly by být investovány ve prospěch všech občanů.

Anna Spěváčková
Jméno:Alka
Datum:06.11. 21:34
Titulek:hodní úředníci...
Chválit politika za opravu dálnice či podporu školství ze státních peněz je jako tleskat bankomatu, že vám vydá vaše vlastní peníze.
Jméno:Marie
Datum:07.11. 17:24
Titulek:ano,je to tak
Bude hůř,lépe už bylo.
Jméno:Petr
Datum:08.11. 17:17
Titulek: o nás
Bez nás??!Klasika.To už nepřekvapí.Ovce se přizpůsobí,dlouhoprsťákům to vyhovuje.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:09.11. 11:06
Titulek:Schůzka zast. k rozpočtu dne 6. 11. 2019
Dostali jsme návrh rozpočtu na rok 2020 ve 4. verzi, kterou vzala rada města dne 6. 11. 2019 na vědomí. Požadovala rada nějaké změny? Nesouhlasila s nějakými částkami? Nevíme, rada zasedá za zavřenými dveřmi a její jednání prý nejsou tajná, ne, jen dobře utajená.

Na první pohled by se zdálo, že je úspěch, když se mohli zastupitelé sejít na pracovní schůzce a poučit se ohledně rozpočtu. Ale jen na první pohled. Opět se mohli zúčastnit jen zastupitelé, občané nikoli. To je špatně, protože občané mají právo se vyjádřit k rozpočtu, jenže jak, když jim jej vyvěsí na nástěnce v poslední verzi, kterou už nikdo nebude měnit. Ke schůzce: mimo zastupitele se dostavili i úředníci, kteří rozpočet sestavovali, nechyběli ani radní, kteří se mohli k rozpočtu vyjádřit už několikrát, na rozdíl od zastupitelů. Vloni dostali zastupitelé rozpočet v poslední páté verzi, nic se už neměnilo a rozpočet byl schválen. Letos opozice požadovala, aby se mohli zastupitelé dostat k rozpočtu dříve, a tak starosta Kroužecký, důrazný zastánce tzv. pracovních schůzek bez občanů, sezval zastupitele, aby se seznámili s rozpočtem. Hlavní slovo měla vedoucí finančního odboru Melicharová, která nám vysvětlovala jednotlivé položky. Opět se nepsal zápis s připomínkami. Když jsem se ptala paní nebo slečny vedoucí OŽP Uhrové, co se skrývá pod položkou NÁKUP MATERIÁLU za jeden milion 200 000 Kč, za položkou NÁKUP SLUŽEB za 1,5 milionů a za NÁKUP SLUŽEB FCC 7,5 milionů; chtěla jsem vědět, kolik korun bude stát náhradní výsadba za pokácené stromy, kolik nová výsadba, kolik materiál, kolik plánované práce, nedozvěděla jsem se nic. Ani jsem se nestačila zeptat, jakou částku zaplatíme z rozpočtu za zbytečné kamínkové výsadby trvalek a superdrahé cibuloviny, kolik nás bude stát voda na zalévání a další podrobnosti....nic jsem se nedozvěděla. Vládnou nám úředníci a my, kteří zastupujeme občany a máme kontrolovat práci úředníků, jsme pouze páté kolo u vozu. Ještě se k rozpočtu rozepíšu v článku.
Jméno:Jana
Datum:09.11. 16:38
Titulek: jen p.Spěváčková
Pište a seznamujte s činy a záměry našeho města bez nás.Tady to nedopadne dobře..
Jméno:Pavel Šanda
Datum:19.11. 12:06
Titulek:Pracovní schůzky
Ty pracovní schůzky zastupitelů jsou naprosto k ničemu. Jediným jejich účelem je, aby se někteří zastupitelé vypovídali. Mají hned pocit, že nějak přispěli k všeobecnému dobru města.