Proč sekat zelené plochy jen 2 – 3 x ročně? Znovu a znovu musím vysvětlovat…

Někdo odkazoval na článek ing. Marie Strakové na ekolistu.cz, že nesekat je nesmysl. Zřejmě si  nepřečetl článek pořádně a obsahu neporozuměl...

Paní Straková popisuje, jak zakládat trávníky. K tomu se používají travní směsi, které koupíte v každém hypermarketu. Obsahují semena trav (to jsou rostliny s úzkými dlouhými listy). Doporučuje, aby se směs trav smíchala se semeny bylin, které kvetou a na nich se živí včely, motýli a jiný hmyz. Tak vzniká pestřejší trávník. Ten doporučuje dosévat dalšími semeny a sekat častěji.

Jenže v našem městě trávníky už dávno nezakládáme. Máme zelené plochy, které vznikly tak, že před desítkami let se na povrch navezené ornice mezi paneláky rozházela semena trav a od té doby se o trávníky nepečovalo. Nehnojily se, nedosévaly, neprovzdušňovaly, jen se sekaly a sekaly, zelená hmota se odvážela a stále po nich jezdily sekačky a traktory s vlekem.

Vznikly plochy, které jsou udusané jako beton, nejsou v nich žádné žížaly ani krtci, kteří by je provzdušnili, neobsahují žádné živiny, roste na nich kdeco, co je schopné růst v tak krutých podmínkách. Tedy to, co člověk nevysel a říkáme tomu plevele.

Tyto plochy je vhodné posekat v době vláhy, tedy podle počasí v květnu, v červnu už byla vedra a sucho. Pak by se měly nechat rostliny vyrůst, byliny budou kvést, na nich se živí hmyz. Ten snese vajíčka, vylíhnou se housenky, ty žerou zelené části rostlin, zakuklí se a z kukly se vylíhne dospělý hmyz. Některý hmyz nemá kuklu (sarančata, kobylky a j.) a z larev jsou rovnou dospělci.

Koncem sezony v září by se měly plochy opět posekat.

Ale je nutné, aby osoba, která má na starosti veřejnou zeleň, kontrolovala plochy, co na nich roste a pokud jsou zde kvetoucí byliny jako jsou bodláky, vojtěška apod., ponechat je, určité rostliny se prostě obsekají a nechají se růst.

Nikdy a nikde jsem nenapsala, že se nemá vůbec sekat, ale že se má sekat 2 – 3x ročně. Ještě jednou: u nás nemáme plochy s anglickými nebo golfovými trávníky, které se intenzivně sekají, aby zhoustly. Máme zelené plochy s rostlinami, které se nazývají plevele. Ty musíme nechat růst tak, aby vznikly vysoké porosty, které chrání půdu před vysoušením, kvetou a živí se jimi hmyz a vyvíjí se na nich.

Může se sekat tzv. mozaikově, tj. na každé souvislé ploše se část poseká a část se nechá neposečená, aby se hmyz mohl přesunout na neposekaný porost. Pak se sečené plochy vymění. Na jaře posekala FCC celé plochy a zahubila tisíce larev slunéček sedmitečných, které hubí mšice.

Jako vtip působí oznámení pracovníka FCC, že se s OŽP domluvili, že zavedou mozaikovitou seč. Nebude sekat lesík u úřadu. Když se sekal naposledy, sekaly se šišky a písek. Je vidět, že nechápou, k čemu je mozaikovitá seč.

Co dál. Nic už nebude stejné, jako to bylo, ale může to být takové, jaké to ještě nikdy nebylo!

1.Bude se muset změnit technika. Dneska jsou všichni vybaveni stroji na ošetřování intenzivních trávníků. Stávající stroje totiž neumožní zvýšit kosení vzhledem k výšce porostu.

2. Město musí stanovit Pravidla pro údržbu zelených ploch a vegetace. Starosta nesmí podepsat harmonogram seče v dodatku ke smlouvě, peníze pro firmu nesmí být nastaveny na určitý počet sečí.

3. O veřejné zeleni musí rozhodovat člověk, který věci rozumí, zná místní poměry; nemůžeme dopustit, aby nekompetentní lidé rozhodovali o tom kdy a co sekat nebo nesekat.

4. Je nutné vyčlenit v každé části sídliště plochy pro venčení psů, plochy pobytové a pohledové. Sekat postupně, aby se hmyz mohl přesunout na neposekanou plochu.

Jak píše paní M. Straková: „Ne každý má to štěstí, aby se mohl pohybovat v přírodě každý den nebo každý víkend. Někteří lidé jsou odkázáni na prostory měst. Neměli bychom zapomínat ani na jejich potřeby. Proto je důležité mít příležitost prožít přírodu i ve městě, ale současně mít možnost si sednout na trávník a prožít tam třeba s dětmi den.“

5. Chybí osvěta. Je nutné lidem vysvětlovat, že sucho je celoplanetární problém. Příroda ani naše planeta to nezvládá, lidé se musí naučit rozumět přírodě, nemohou hledět jen na své zájmy a potřeby.

P.S.: Sotva se plochy na sídlišti zazelenaly, už vyrazily sekačky FCC podle harmonogramu seče, podepsaného starostou města 28. února, a začaly hoblovat zeleň až do půdy. A do toho fukary, abychom si užili zdravého vzduchu. Nestačí nám Spolana, okolní fabriky a auta, musíme se nadýchat ještě zplodin z fukarů a sekaček.

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:22.08. 12:15
Titulek:Jednotka rychlého nasazení aneb FCC
už zase seká!!!!!!!!!!!!(Za FCC - pan Vejvoda je stavař, pan Machovec technik.)Zkáza zelených ploch!!!!!!!!! Je to schválnost nebo neodbornost? Pánbůh ví. Zřejmě oboje a kšeft k tomu.
Dopoledne jsem se zastavila na OŽP za paní Vaculovou, která rozhoduje veřejné zeleni. Ptala jsme se jí, co hodlají dělat ohledně sekání zeleně. Odpověděla mi, že se už nyní bude provádět třetí seč. Vysvětila jsme jí, že nedávno pršelo, půda je mokrá a neposekaný porost zabrání vysoušení půdy. Ona mi odpověděla, že to bude tak, jak to řekla, bude se sekat potřetí. Ptala jsem se, proč je nutné sekat listy pampelišek, jitrocelů a jiných bylin. Musí se prý sekat proto, aby tráva odnožovala. Upozornila jsem ji na to, že naše trávníky nejsou ani anglické ani golfové a byliny nebudou odnožovat. Dostalo se mi opakované odpovědi, že se bude sekat. Nazdar. Žádala jsme ji, aby mi odpověděla písemně, ne neodpoví. Tak ji o to požádám písemně já, chci to černé na bílém. Uvodíme. Starosta nebyl přítomen. Na náměstí jsem potkala místostarostu Lence (strojař). Odvolával se na nějaký článek, ve kterém nějaká odbornice na trávníky popisuje, jak se má správně sekat. Zřejmě se jednalo o článek s ekolistu.cz. Pan Lenc zřejmě neporozuměl obsahu, chápu, je strojař. Ale míchá se do něčeho, čemu vůbec nerozumí. Další rok ničení zelených ploch může znamenat nezvratné změny, ale to si nikdo nechce nebo neumí představit.
Jméno:Matoš
Datum:22.08. 18:54
Titulek:Bludy
Hlavně že vy všechno víte. Pokud vim, tak pan Vejvoda má několik kurzu a školení ohledně zeleně. Být na mně, tak bych Vás žaloval každý den, třeba by Vás psaní tady těch svých nesmyslů a pořád na někoho útočit, přestalo bavit. Co jste vy vyučená? Pokud vím, jste jen obyčejná učitelka, co nedokázala nic víc, než tu na svým webu rýt do všeho, každého napadat. Nashle.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:22.08. 21:05
Titulek:klobouk dolů...
No tak to je pan Vejvoda opravdu znalec. Kam se na něj hrabou vysokoškoláci. Jsem opravdu vyučený chemik, na SVVŠ (dnes by se škola nazývala gymnázium) jsme chodili na výrobní praxi do chemičky Farmakon. Složili jsme učňovské zkoušky a tudíž jsem vyučený chemik. Zbytek vás asi nezajímá, když jsem obyčejná učitelka, je zřejmé že se dal rozepisovat nemá cenu. Asi byste nic nepochopil.
Jméno:ten
Datum:23.08. 17:25
Titulek:Matouš
Bude patrně velký .."inteligent"a ví Bůh kdo opravdu.Tak velký,že neví,že tu máme demokracii a svobodu projevu.A asi ani neví,jak se nakládá se soukromou věcí,majetkem..Inu,asi se bude muset hooodně učit,má-li aspoň základku.
Jméno:Přemek
Datum:24.08. 14:53
Titulek:Matoš - absolvent Byškovické Sorbonny
Ty ňoumo nevíš, že učitel musí mít vysokou školu? Vyučená učitelka, no to je gól. Ty nejsi ňouma, ty jsi blb, korunovanej. Paní Spěváčková nedokázala nic jiného, než založit web, provozovat ho skoro dvacet let, napsat stovky článků a odpovídat na stovky příspěvků. To bys dokázal? Mezitím dělat předsedkyni spolku, hájit stromy, cpát děckám do hlavy chemii, přírodopis, ekologii a jiná moudra (mě učila hudební výchovu, dodnes umím Chajdu drnovou), jednu dobu vedla pěvecký sbor, kolem trojky školy vysadila s žáky fůru stromů a vůbec, co se sem cpeš, založ si svůj web a tam můžeš chválit svoje kámoše z radnice, když jim Listy nestačí.
Jméno:Tomáš
Datum:25.08. 05:18
Titulek:jo přesně
Spoustě lidem "ta Spěváčková" vadí,ale už nevědí a nedokáží zdůvodnit přesně v čem.Že poukazuje na důkazné a podložitelné chyby těch,co jsou placeni z našich daní nebude asi její chyba.Spíš se to těm hříšným nehodí do krámu,že je někdo klepl přes prsty.