Starosta Kroužecký je ochoten uspořádat pouze neveřejné schůzky se zastupiteli nad zásadními problémy

Demokracie je diskuze. S lidmi. Nejen se zastupiteli. Protože ani nový starosta Kroužecký nechce diskutovat s občany o drahých a náročných akcích, nemáme demokracii

Náhodou jsme se dozvěděla, že dne 29. července 2019 se bude u starosty konat prezentace k rekonstrukci  Společenského domu. Požádala jsem ho, zda bych se mohla také zúčastnit, odpověď: ano, můžeš. (Bylo to proto, že místostarostka Mrzílková a tajemník měli dovolenou? Můžeme o tom přemýšlet.)

Na schůzce byli přítomni: starosta města ing. R. Kroužecký, místostarosta M. Lenc, ing. arch. Jiří Opočenský – projektant a jeho čtyři spolupracovnice, ing. Štěpánka Šmídová, Landscape Architects s.r.o. – projekt zelených ploch kolem SD, úřednice odboru ŽP – Ing. et Mgr. A. Uhrová, ing. J. Vaculová, Mgr. Alice Grossmannová, DiS, strategický rozvoj města, a já, Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka města.

Prezenatci zahájila paní Šmídová: jedná se o zajímavé území, zeleň tvoří zajímavý celek a hlavně je zde obsažen vodní prvek, který by měl zůstat zachován. Varianta: Mlžení. Ze zadní části je nutné odstranit keřové skupiny kvůli přehlednosti.  Vegetačně by měly být přítomny hlavně duby a borovice. Různé druhy osvětlení. Různé druhy laviček Padl návrh na zelené střechy. Břečťan za kulturákem by měl být odstraněn.

Moje připomínky:

1. Proč odstraňovat keře, které rostou? Zachycují prach a hluk ze silnic, ochlazují. Nová výsadba se nemusí ujmout, ve vedrech ani zálivka nepomůže. Ponechat! Prý projekt kontroluje ekolog David Dvořák. Kontrolovat by měli místní lidé.

2. Borovice schnou, borové lesy nemají budoucnost.

3. Lidé by měli mít možnost posoudit vhodnost osvětlení a laviček. Musí se na nich pohodlně sedět, důležité jsou područky pro seniory.

4. Břečťan je nádherný. Je škoda jej zničit. Zachovat!! Opočenský: NE, nelze zachovat při stavbě. Šmídová: před rekonstrukcí seřezat, znovu vyroste.

Úřednice odboru ŽP žádné připomínky neměly.

Pak prezentoval projekt rekonstrukce pan ing. Jiří Opočenský. Rozprava se točila kolem peněz. Hlavně pro starostu to byl nejdůležitější problém. Hovořilo se o změně kapacity kina – z 424 na 150, kvůli komfortu diváků. O prostorách SD rozhodoval Petr Svoboda, protože, jak řekl starosta,  jsou provozovatelé. O tom, jak by měla vypadat knihovna, se nehovořilo. V suterénu bude archiv. Přízemí budou kanceláře úředníků z radnice v patrech, z uvolněných prostor budou byty (pan Lenc prohlásil, že za to budou nějaké peníze – hodlají je také prodat? )

Pan Opočenský pronesl perlu dne: za tratí může být parkoviště, že tam jsou poléhavé jehličnany nevadí, jsou spojeny s 80. lety. Tudíž jich není škoda!!!

Znovu přišly na přetřes peníze, celkem by měla rekonstrukce stát 359 milionů s DPH. Starosta navrhoval, aby se stavba rozdělila na dvě etapy a rekonstruovalo se postupně: přístavba a pak stará část. 

Podrobnější rozpočet bude znám v září, po jednání se stavaři.

Moje připomínky:

1. Vnější plášť hlavní budovy je navržen v hodně tmavě šedé barvě: uvědomujete si, že se otepluje a stěny mohou být rozpálené až na 60 st. C? To je špatně. Je nutné zvolit velmi světlou barvu.

2. Navrhujete chodník od přechodu naproti ZUŠce podél silnice až k přechodu k parkovišti. Uvědomujete si, že je to  nebezpečné? Chodník není ničím oddělen od silnice. Chodci si budou zkracovat cestu přes křižovatku! Ponechat původní stav!

3. Velká část ploch je zpevněná, je otočená k jihu, rozpálí se. Navrhujete nevhodné lavičky v podobě hranolů, kdo na nich bude sedět? Myslete na seniory, na rodiny s dětmi, lavičky jsou nevhodné, na rozpálené ploše nikdo nebude sedět.

4. Proč nebyl řešen projekt společně se všemi uživateli SD? Proč každý zvlášť? Byl prodiskutován prostor knihovny s pracovníky knihovny?

Navrhovala jsem panu starostovi, aby na zasedání zastupitelstva pozval projektanty rekonstrukce SD, aby se mohli k projektu vyjádřit nejen zastupitelé, ale i občané.

Pan starosta mi odpověděl, napsal: „Osobně si myslím, že je projekt dobře zpracován.“ Nesouhlasí s prezentací na zasedání. „Když schůzku se zastupiteli, tak jedině mimo oficiální zasedání zastupitelstva, kde se nebudou všichni předvádět před veřejností a bude z toho pouze holomajzna. A to nevím, zda k tomu bude vůle.“

Mezi koaličními zastupiteli asi ne a možná se k nim přidá i někdo z opozice. Problém je, že koaliční zastupitelé nemají důvod, proč by požadovali nějaké informace. Vědí předem jak mají hlasovat,  informováni na společných schůzkách, a i kdyby ne, jsou věrně semknuti a hlasují jako jeden muž a žena (ať to máme genderově nezávadné) pro určené akce.

Anna Spěváčková