Co s bioodpady?

V minulém vydání Listů vyšly dva rozsáhlé články zastupitelky Proškové na téma bioodpad a zalévaní nové výsadby. Ráda bych věci uvedla na pravou míru.

Přesto, že Statut vydávání Listů umožňuje zastupiteli využít pouze 1 500 znaků včetně mezer, redakce zveřejnila zastupitelce Proškové dva články v rozsahu 4 503 znaků + foto. Proč asi?

Ale zpátky k odpadům. Začnu tříděním biodpadů. Bioodpady jsou biologicky rozložitelný odpady, např. větve, kůra, dřevo, listy, tráva, zbytky z odpadních vod, ovoce a zelenina, zbytky z přípravy pokrmů... apod. Kvůli svým vlastnostem způsobují komplikace při skládkování. Proto se musejí třídit a vrátit zpátky do přírody.

Jenže jak to udělat, aby to bylo nejen ekologicky správné, ale i ve prospěch města jeho občanů?

Paní zastupitelka Prošková zvolila neekologickou a nevýhodnou separaci do hnědých plastových popelnic. (Bohužel, tento způsob volí i majitelé zahrad a rodinných domů, kteří by si mohli založit klasický kompost).. Není to nejvhodnější řešení. Především je to další plast, který časem zaneřádí naše životní prostředí. Bioodpad z popelnic odváží firma FCC do soukromé kompostárny ing. Jana Maryšky ve Vysoké – Střednicích, kde z něho v mobilním kompostovacím zařízení vznikne kompost.  Co se děje s kompostem z kompostárny? Prodá se, co jiného. Z našeho majetku má někdo jiný prospěch.

Takže naši lidé vytřídí odpad, dají ho do hnědé popelnice, zaplatí za odvoz a nemají z něj vůbec žádný užitek.

Existuje  ale mnohem výhodnější kompostování, které by sice bylo pracnější, ale výhodnější ekologicky i ekonomicky. Jmenuje se komunitní kompostování. Je ideální na sídliště a pro bytové domy. Tento způsob kompostování by měl být uplatněn na našem sídlišti. U každého domu se vybuduje buď ohrazený prostor z prken nebo jiného vhodného materiálu pro bioodpad nebo se pořídí společný kompostér z recyklovaného plastu. Do něho se postupně sypou zbytky ze zahrady a z domácnosti. POZOR! Ne maso, kosti, mléčné výrobky. Materiál by měl být různorodý, složky hnědé (suché) a zelené, základní podmínky jsou: vlhkost, teplota,vzduch. Je-li sucho, musí se pokropit. Materiál se postupně rozkládá a vzniká kompost. Ten by se měl 2x do roka přeházet. Výsledný kompost se může přeházet přes síto, aby se odstranily nerozložené části. Ty se vrátí do nového cyklu. Pověřená osoba dohlíží na čistotu odpadu a kvalitu kompostu. Účastníci získávají zdarma kompost pro svoji potřebu.

Opakuji: účastníci si mohou rozebrat kompost pro svoji potřebu. Do truhlíků, na pohnojení záhonů, ke keřům apod. 

Lze kompostovat i v igelitových pytlích, ale zase je to plast.

Za domy máme pole a kdo nechce třídit bioodpad do hnědých popelnic a tím podporovat soukromé komerční aktivity, jednoduše odloží rostlinné zbytky do pole (je to naše pole, patří městu a město ho pronajímá), ty se časem zaorají a bioodpad se vrátí do přírody.

Anna Spěváčková