Při deštích jsme udrželi ve městě tisíce hektolitrů vody

Ano, ale v kanalizaci. V Neratovicích se žádná voda neudržuje ani nezadržuje a zadržovat hned tak  nebude. Místostarostka Mrzílková oblbuje lidi

Bývalá starostka, nyní neuvolněná místostarostka L. Mrzílková napsala do Listů článek s názvem: „Jak udržet vodu ve městech“. S očekáváním nějakých zajímavých informací jsem otevřela Listy a po přečtení článku jsem se musela zasmát. Hned úvodem nám paní Mrzílková oznámila, že spolu s místostarostou Lencem absolvovala seminář a tím pádem se pasovala na odbornici. Tedy máme nyní odborníky dva. Pan Lenc je elektrikář. Nic proti elektrikářům, ale každý obor se musí roky studovat.

Vysvětlete mi, kde se v lidech najednou bere punc neomylnosti. Švadlena se musí učit šít šaty tři roky, politik si přečte článek a poslechne si přednášku a už rozumí všemu. Nejhorší je, že od té doby každé námitky bere jako osobní útok. Je zajímavé, že kdysi jsem, ještě jako starostce a tehdejším zastupitelům, četla témata desítek seminářů, s ekologickými, ochranářskými a krajinářskými tématy, které jsem absolvovala za desítky let v rámci doplnění svého vzdělání, odfrkla si opovržlivě a řekla“ Pfff, to je toho, nějaké semináře...“.

Podle článku paní Mrzílkové stačí odbahnit rybníky v okolních vsích, pak vyčistit Kojetický potok (udělalo to Povodí Labe, to si připsala na svůj účet neprávem), což by se mělo dělat běžně. Pak se neopomněla pochlubit výsadbou 260 stromů za tři roky, to je 53 (!) stromů ročně. To není ani náhrada 1:1 za povolené pokácené stromy, nepočítám padlé ve vichřicích, podměrečné, tzv. náletové, uschlé apod. To je minimum, za to by se měla spíš stydět. Pak píše o tisících vysazených lesních sazenicích – proboha,  kde? Někde v lese? Za obzorem? A tisíce keřů? Opět se ptám: kde, kde, kde? 

To nám ale nepomůže udržet vodu ve městě.

Snížení četnosti seče, to je také síla. Mnohokrát jsem upozorňovala příslušné úředníky i zastupitele na nutnost ponechat porosty a sekat jen 2x nebo jednou ročně, aby ochlazovaly město, zamezily vysoušení půdy a umožnily vývoj motýlů, brouků a pod., zachování včel... Nepomohlo. Až MŽP doporučilo městům, aby sekaly 2x ročně a zvýšily výšku seče. Bylo to i v Metru. Najednou to muselo jít. Ale paní Mrzílková si připsala další zásluhu.

Zvýšení žacích lišt nepomůže, pokud se bude sekat sedmkrát ročně. Seká se stále převážně strunovkami, které hoblují do hlíny, poškozují kmeny a likvidují keře.

A pak přišel zlatý hřebík, jak udržet vodu ve městě: 1 (slovy jedno) pítko a vodní prvek místo kašny. Ona si opravdu myslí, že lidé jsou tak hloupí nebo jí na to opravdu někdo skočí?

Na závěr nás paní Mrzílková ubezpečila, že si město pozve „odborníky“, kteří nám za velký peníz  určitě doporučí skvělá a efektivní řešení, na která my,  tupouni, bychom nikdy nepřišli.

Suma sumárum, myslím, že účast našich dvou zástupců na semináři byly vyhozené peníze.

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:20.06. 15:20
Titulek:Mění se klima a musíme jednat....
Klima se mění a pokud se nebudeme rychle adaptovat na zvyšující se teploty a nedostatek vody, budeme mít velké, možná už nepřekonatelné problémy. Globální oteplování postupuje rychleji, než se očekávalo.

Cituji: "Špionážní fotografie z dob studené války odhalily, že himálajské ledovce nyní tají velmi rychle, téměř dvakrát rychleji než dříve. Od roku 1975 se zmenšily o více než čtvrtinu. Vyplývá to ze studie ve vědeckém časopise Science Advances, na kterou upozornila agentura AP.Himálaj s nejvyšší horou světa Mount Everestem od roku 2000 ztrácí svou ledovou pokrývku tempem jedno procento ročně. „Množství (ztraceného) ledu je děsivé, ale co je ještě děsivější, je tempo tání,” poznamenal glaciolog Josh Maurer z Kolumbijské univerzity v USA, hlavní autor studie.

Pohoří je díky své bílé pokrývce považováno za zemský „třetí pól”. V současnosti má už ale jen 72 procent množství ledu z roku 1975. Podle studie navíc každoročně ztratí 7,5 miliardy tun ledu, což je znatelně více v porovnání se 3,9 miliardy ročních ztrát v letech 1975 až 2000."

V Himalájích pramení v ledovcích mohutné řeky Hindus, Ganga-Brahmaputra a Jang-c-ťiang. Zásobují vodou odhadem 750 milionů lidí!!!!!
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:20.06. 23:37
Titulek:omyl....
Pan místostarosta Lenc prý není elektrikář, ale údajně strojař. Bohužel, jak je charakteristické pro naše město, na webu nenajdete žádné konkrétní údaje o zastupitelích: foto, vzdělání, zájmy, rodinné poměry, představy o směřování města, možnosti práce pro město... Nic.

Jedna dáma se mi nedávno svěřila na ulici, že při sledování on line přenosu poprvé viděla zastupitele, které znala jen podle jména a zastavila mě, protože mě poznala. "Tak to jste VY, TA Spěváčková!" Dobré. Takže pan Lenc by mohl prosadit, aby byly na webu informace o zastupitelích, aby nebyl pokládán za elektrikáře.

Ač je tedy vzdělán v jiné profesi, trvám na tom, co jsme napsala, že absolvování jednoho semináře z něj neudělá odborníka. Chce to léta studia a dlouhé roky zkušeností a praxe.
Jméno:Karel
Datum:21.06. 06:45
Titulek:moje řeč
Ale znáte to o té lišce a samovychváleném ocase....Celé LN!!Házím ihned do sběru jakmile objevím v kaslíku.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:23.06. 10:14
Titulek:náprava chyby
Místostarosta pan Lenc není elektrikář, jak jsem byla informována lidmi, kteří se s ním stýkají (na webu města nejsou žádné informace o vzdělání, zaměření, zkušenostech ani další podrobnosti o lidech, kteří zastupují občany). To je špatné. Jinde mají fotografie a spoustu podrobností. Pan Lenc je strojař, jak jsem se dozvěděla na webu Neratovice jinak, ve volbách se prezentoval jako technik nebo vedoucí údržby. Přesto trvám na tom, že jedním seminářem z něj nebude ekolog ani hydrolog ani znalec přírody a krajiny.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:23.06. 10:15
Titulek:Oprava chyby
Místostarosta pan Lenc není elektrikář, jak jsem byla informována lidmi, kteří se s ním stýkají (na webu města nejsou žádné informace o vzdělání, zaměření, zkušenostech ani další podrobnosti o lidech, kteří zastupují občany). To je špatné. Jinde mají fotografie a spoustu podrobností. Pan Lenc je strojař, jak jsem se dozvěděla na webu Neratovice jinak, ve volbách se prezentoval jako technik nebo vedoucí údržby. Přesto trvám na tom, že jedním seminářem z něj nebude ekolog ani hydrolog ani znalec přírody a krajiny.